Citáty na téma vzdělávání


George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Mozek blbce přetaví filosofii v slabomyslnost, vědu v pověru a umění v puntičkářství. Za tím účelem existuje univerzitní vzdělávání.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.“


Chuck Palahniuk foto
Chuck Palahniuk 63
americký spisovatel 1962
„Televizní soutěže jsou určené k tomu, abychom měli lepší pocit z náhodně volených, nepoužitelných faktů, které nám všem zbyly po vzdělávání.“

 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Lenošení bez vzdělávání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“ Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura.

Dale Carnegie foto
Dale Carnegie 14
americký spisovatel a přednášející 1888 – 1955
„Lidé zaplatí víc, aby byli baveni, než vzdělávání.“

 Xenofón foto
Xenofón 12
starověký řecký historik a filozof -430 – -354 př. n. l.
„Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti - říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát.“

Milan Zelený foto
Milan Zelený 17
ekonom 1942
„Podnik je společenská instituce pro vzdělávání úspěšných lidí, pro tvorbu úspěšných životů.“

Milan Zelený foto
Milan Zelený 17
ekonom 1942
„'Vzdělávací systém.' Vzdělávání je vždy systém, provázaný celek obsahu, formy, organizace a úzkého vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Špatný systém nelze změnit ani zlepšit separovanými úpravami jednotlivých dimenzí (jako např. prosté nalití peněz) – ty špatný systém pouze utužují a jeho výkonnost jen zhoršují. Lepšího systému lze dosáhnout pouze změnou organizace 'všech' jeho výše zmíněných složek.“


John Dewey foto
John Dewey 4
americký filozof, psycholog a vzdělávací reformátor 1859 – 1952
„Nejen, že byl jeho vlastní styl nudný, ale otupělostí se nakazil každý, kdo měl něco říci o jeho teorii vzdělávání.— Max Eastman“

Fridrik Thor Fridriksson foto
Fridrik Thor Fridriksson 1
islandský filmový režisér 1954
„Myslím, že lidé na Islandu mají velice podobný vkus jako Češi. Možná to má něco do činění se systémem vzdělávání. Na Islandu máme hodně technokratické vzdělávání. Je to něco jako fast food, nic lidem v hlavě nezůstává. Hollywood nás prostě masíruje. Snaží se, aby lidé jen ubíjeli čas, stejně jako rychloobčerstvení nám kazí chuť. Možná náš vkus souvisí i s určitou inteligencí. “

Tomáš J. Baťa foto
Tomáš J. Baťa 20
český podnikatel 1914 – 2008
„Tvrzení, že vzdělávání je celoživotní proces, nebylo ve čtyřicátých a padesátých letech tak zjevnou pravdou, jak jí chápeme dnes.“

Helmut Kentler 1
německý psycholog 1928 – 2008
„Bavoráci mají z tématu sexuálního vzdělávání stejně tolik strachu jako z atomové bomby.“


Max Eastman foto
Max Eastman 1
americký aktivista 1883 – 1969
„Nejen, že byl jeho vlastní styl nudný, ale otupělostí se nakazil každá, kdo měl něco říci o jeho teorii vzdělávání.“ o Johnu Deweyovi

Roger Griffin foto
Roger Griffin 1
britský historik 1948
„Extremismus nelze trestat ve věznicích, musíte využít média i vzdělávání. Musíme informovat rodiče, aby učili své děti mít rády svět, svou zemi a lidstvo jako celek.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .