Citáty na téma vzpoura


Winston Churchill foto
Winston Churchill 80
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Komunismus je vzpoura méněcenných.“

Brigitte Melzer 5
německá autorka 1971
„Ach prosím! Protože je můj šéf náhodou ďábel, nemusím být hned ten zlý – Vzpoura andělů“


Brigitte Melzer 5
německá autorka 1971
„Všechno v životě je otázkou úhlu pohledu. – Vzpoura andělů“

Jim Morrison foto
Jim Morrison 48
vedoucí zpěvák The Doors 1943 – 1971
„Zajímají mě takové věci jako vzpoura, zmatek, chaos – hlavně činnosti, u kterých se zdá, že nemají žádný smysl. Zdá se mi, že je to cesta ke svobodě... Spíš, než abych začal od vnitřku, začnu od vnějšku a dosáhnu duševního prostřednictvím fyzického.“

Feliks Chwalibóg 9
polský literát a publicista 1866 – 1930
„Veselí je vzpoura proti tragédii života - jediná vzpoura, která zdánlivě končí vítězstvím.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Ti, kteří se starají jen o část občanů a zbývající část zanedbávají, zavlékají do obce to nejzhoubnější, vzpouru a nesvornost.“

Friedrich Eberhard von Rochow foto
Friedrich Eberhard von Rochow 1
německý pedagog 1734 – 1805
„Tělesných trestův užívejme jen pro krádež vzpouru a tvrdošijné zapírání spáchaného zla.“

Brigitte Melzer 5
německá autorka 1971
„"Neviditelný? Jasně. Mluvící kocour už byl sám o sobě dost špatný, ale mluvící kocour se šílenými představami, to už přestává opravdu všechno!" - Vzpoura andělů“


Brigitte Melzer 5
německá autorka 1971
„Čas podléhá jiným zákonům, když má člověk strach nebo na něco toužebně čeká. – Vzpoura andělů“

Brigitte Melzer 5
německá autorka 1971
„Věřím ve věci, které mě drží při životě a život jako takový činí co možná nejpříjemnější. - Vzpoura andělů“

Hervé d'Encausse foto
Hervé d'Encausse 1
francouzský atlet 1943
„V dnešní době jsou zvířata řemeslně vražděna v ovzduší hrůzy, vzpoury a nevýslovného utrpení. Důsledkem toho je, že dnešní lidé nestravují jen maso, ale zároveň vztek, vzpouru a vlastní zvířeckost.“

George Whitefield foto
George Whitefield 17
anglický ministr a kazatel 1714 – 1770
„Jestli jedna zlá myšlenka, jedno zlé slovo, jeden zlý skutek zasluhují věčné zatracení, kolik pekel, mí přátelé, zasluhuje každý z nás, jejichžto životy byly jednou neustálou vzpourou vůči Bohu!“


Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce 85
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 – 1913
„Vzpoura - neúspěšná revoluce.“

Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce 85
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 – 1913
„Vzpoura je neúspěšná revoluce.“

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre 65
francouzský existenciální filosof, dramatik, prozaik, sce... 1905 – 1980
„Hněv může vyprovokovat vzpouru, avšak nedokáže otřást režimem.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Člověk nemá na nic spolehnutí, žádné společenství ani zřízení není tak pevné, aby se při každém kroku netřáslo pod nohama, aby je nemohla ohrozit vzpoura nebo neopatrnost.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .