Citáty na téma záchrana


Jeroným Klimeš 9
český psycholog 1967
„Partnerům, stejně jako tonoucím lidem, zpravidla nelze vytýkat, že by se o záchranu (vztahu) nesnažili. Spíše naopak, často svými úpornými snahami napáchají mnoho škod, které rozchod spíše urychlí.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 91
francouzský autor 1866 – 1944
„Hudba je záchrana před obyčejným slovem.“


Jane van Lawick-Goodall foto
Jane van Lawick-Goodall 2
britská ethopoložka a antropoložka 1934
„Jen když porozumíme, probudí se v nás zájem.
Jen když se v nás probudí zájem, můžeme pomoci.
Jen když pomůžeme, dočkáme se všichni záchrany.“

„Jak můžeš doufat v záchranu, když nikdo neví,že ses ztratil?“

William H. Gates foto
William H. Gates 6
americký právník a filantrop 1925
„Kapitalismus založený na tržním principu funguje dobře v rozvinutém světě, ale záchrana dětí z rozvojových zemí vyžaduje naše lidské hodnoty a náš soucit. Samotný trh nestačí.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Proti velkým přednostem druhého není jiné záchrany kromě lásky.“

André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Není opravdové lásky v srdci toho, kdo není schopen obětovat svůj život k záchraně toho, koho miluje.“

Henning Mankell foto
Henning Mankell 5
švédský spisovatel zločinu, dětský autor, levicový aktivi... 1948 – 2015
„Chung ze svých cest po Číně věděla, jaké následky má řádění volného trhu na životní prostředí. Řeky se zanášejí bahnem a zaplavují je jedy, jsou tak silně znečištěné, že jejich záchrana by stála nepředstavitelné částky, pokud je vůbec ještě možná.“


Milan Lach foto
Milan Lach 1
slovenský jezuita a řeckokatolický duchovní 1973
„Nemáme čas na své blízké, čas na lásku. Biskup Pavel vždy uskutečňoval lásku. Nepodlehl ani společenskému tlaku Slovenského státu. Projev lásky ke všem, i židovským spoluobčanům, pro něj znamenal záchranu člověka vedle něj, kterého nikdy nepřehlédl.“

Titus Livius foto
Titus Livius 35
římský historik -59 – 17 n. l.
„Vlast máme tak milovat, abychom se nezalekli ztráty dobrého jména ani života, kdyby to bylo třeba pro její záchranu.“

Irena Sendlerová foto
Irena Sendlerová 5
polská odbojářka 1910 – 2008
„Celý svět? Copak mi ten celý svět pomáhal při záchraně dětí? Když jsem šla ulicemi a brečela bezmocí? - Irena Sendlerová novináři, který ji žádal o interwiev s tím, že o jejích činech musí slyšet celý svět, české znění podle Lucie Syzmanovské“

Gelett Burgess foto
Gelett Burgess 2
umělec, kritik umění, básník, spisovatel a humorista 1866 – 1951
„Pro muže je lež poslední záchranou v nouzi, pro ženu první pomocí.“


 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo... 460
„Lítost nad hanebnými činy je záchranou života.“

 Avicenna foto
Avicenna 23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 – 1037
„Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.“

Raymond Chandler foto
Raymond Chandler 9
romanopisec, scénárista 1888 – 1959
„Pro spisovatele existuje jen jediná záchrana: psát.“

„Pravidla pro záchranu utonulých: 1. dostat utonulého z vody, 2. dostat vodu z utonulého.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .