Citáty na téma zahálka


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou.“


Gaius Valerius Catullus foto
Gaius Valerius Catullus 10
latinský básník -84 – -54 př. n. l.
„Zahálka i krále i kdysi šťastná zhubila města.“

Crispus Caius Sallustius foto
Crispus Caius Sallustius 20
římský historik, politik -86 – -34 př. n. l.
„Je pravda, že kam místo pracovitosti vtrhla zahálka a místo zdrženlivosti a spravedlnosti libovůle a pýcha, tam se vytrácí štěstí zároveň s dobrými mravy.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Cílem války je vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády, podvod a lež, nazývané válečnou lstí. Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přes to všechno je to nejvyšší stav a všichni ho mají v úctě.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Psaní jest dělná zahálka.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Nic tak nenabádá k zahálce, jako plané řeči.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Nejskvělejší talenty ničí se zahálkou.“


„Že je zahálka matkou neřesti, ví každý; ale kdo je otcem?“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Nic tak nepobízí k zahálce jako prázdné řeči.“

Jerome Klapka Jerome foto
Jerome Klapka Jerome 29
anglický humorista 1859 – 1927
„Zahálku nemůžeme pořádně vychutnat, nemáme-li spoustu práce.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Svou přirozenou inklinací i vlastní volbou jsem oddán zahálce. “


Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso 194
římský básník -43 – 17 n. l.
„Pozoruj, jak zahálka ničí tělo – tak se kazí vody, které se nepohybují.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Zahálka je klíč k žebrotě.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Kniha Přísloví uštědřuje tvrdé rány lenochům, a křesťanský kazatel dobře činí, odsuzuje-li často ten veliký hřích zahálky, který je matkou veliké rodiny hříchů.“

Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„Zahálka je počátkem všech neřestí, korunou všech ctností.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .