Citáty na téma zahrada


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Příroda se na podzim zbavuje všech připomínek uplynulého léta: listí, ovoce i trávy. Také člověk by to měl tak dělat a neschovávat staré papíry a listy, které mu zabraňují prožívat nové a čisté jaro. Já to tak bohužel činit nedovedu a tak, si při každé nové práci, jež by mohla být živá a radostná, připadám jako nevyhrabaná zahrada, v níž se svěží letošní rostlinky musí těžce prodírat zaschlou loňskou trávou.“

Jaroslav Seifert foto
Jaroslav Seifert 14
československý básník a nositel Nobelovy ceny 1901 – 1986
„Bylo nás právě devět. Ale to nebyl nikterak důvod ke jménu spolku. V té době právě vyšla Krakonošova zahrada bratří Čapků a v té jsme listovali, hledajíce příhodný název. Hoffmeister navrhoval Zlaté kapradí. To bylo však zamítnuto. Ale v téže knížce objevil Teige – devětsil. Toto jméno bylo okamžitě přijato.“


Douglas Adams foto
Douglas Adams 24
anglický spisovatel, humorista a dramatik 1952 – 2001
„Což nestačí, že nějaká zahrada je krásná, copak je nutné věřit, že v ní bydlí rusalky?“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě, a přece nenalézají to, co hledají.
- Nenalézají... - odpověděl jsem.
- A přesto by mohli, najít, co hledají v jediné růži nebo kapce vody...
- Ano - odpověděl jsem. A malý princ dodal: Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.“
kniha Malý princ

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„„U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě,“ řekl malý princ, „a přece tam nenalézají, co hledají...““ kniha Malý princ - Kapitola XXV

Dale Carnegie foto
Dale Carnegie 14
americký spisovatel a přednášející 1888 – 1955
„Jednou z netragičtějších věcí je tendence odkládat svůj život. Všichni sníme o nějaké magické růžové zahradě v budoucnostimísto toho, abychom se těšili z růží kvetoucích pod našimi okny.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Smiluj se, Hospodine, nad dědictvím svým a dej, ať po žalostném tomto spuštění jako zahrada Eden zase zkvetneme k slávě jediného tvého jména, Bože požehnaný na věky!“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Pěstitelé musejí snášet bouře a roční období a zřídkakdy si odpočinou. Avšak na rozdíl od budovy, zahrada nikdy nepřestává růst. A součastně s tím, jak neustále vyžaduje zahradníkovu pozornost, mění se mu také život ve velké dobrodružství. Zahradníci se mezi sebou poznají, neboť vědí, že v historii každé rostliny je růst celé Země.“ Brida


Jorge Luis Borges foto
Jorge Luis Borges 15
argentinský spisovatel povídek, esejista, básník a překla... 1899 – 1986
„Ráj jsem si vždy představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu.“

Jim Carrey foto
Jim Carrey 4
kanadský herec a komik 1962
„Jednou ráno jsem se probudil, sedl si s kávou do své zahrady a říkal si: Vidíš, jak je to krásné. Právě proto, že to můžeš brzy ztratit.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje naše vůle - zahradník. Ta rozhoduje o tom, co z nich vyrosteů.“

„Kniha je jako zahrada, již lze nosit v kapse.“


Elton John foto
Elton John 29
anglický rockový písničkář, skladatel a klavírista 1947
„Nesnáším zahrádkaření, ale miluji zahrady.“

Johann Gottlieb Fichte foto
Johann Gottlieb Fichte 6
německý filozof 1762 – 1814
„Tady dole to není zahrada štěstí, ale země lopoty, a každé potěšení, které k nám přichází, je jen povzbuzením k další práci, ve které máme uspět.“

Josef Jungmann foto
Josef Jungmann 14
český filolog, lexikograf, spisovatel a překladatel 1773 – 1847
„Původní literatura národního rázu nezastírá a co strom samorostlý ke své zemi nejlépe se hodí. Literatura samých překladů jest zahrada cizokrajnými stromy osázená. Jako národní kroj, tak původní literatura národu sluší.“

„Vláda ČSSD je zoologická zahrada.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .