Citáty na téma záhuba


John Owen foto
John Owen 19
anglický teolog 1616 – 1683
„Hřích vždy míří ke krajnosti; vždy, pokaždé, když povstává, aby pokoušel či sváděl, bude-li mít volný průchod, bude směřovat k nejvyššímu hříchu svého druhu. Každá nečistá myšlenka či pohled by byla cizoložstvím, mohla-li by, každá myšlenka nevěry by byla ateismem, dovolilo-li by se jí se vyvinout. Každý nárůst žádosti, má-li mít volný průchod, dosahuje vrcholu ničemnosti; je jako hrob, který se nikdy neuspokojí. Lstivost hříchu vidíme v tom, že zpočátku jsou jeho návrhy umírněné, ale když převládnou, zatvrzují lidská srdce a přivádí je do záhuby. “

Henryk Sienkiewicz foto
Henryk Sienkiewicz 16
polský novinář, nositel Nobelovy ceny za literaturu a fil... 1846 – 1916
„Hudebník, který chce, aby jeho nástroj byl nejvíc slyšet, je záhubou každého orchestru.“


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Kdo jinému připravuje pád, má vědět, že sobě připravuje záhubu.“

Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius 58
starověký římský básník -70 – -19 př. n. l.
„Zuřivost a hněv vrhá rozum do záhuby.“

Lucius Apuleius foto
Lucius Apuleius 14
latinský básník 125 – 170
„Lékařství nebylo vynalezeno k záhubě, ale k blahu lidí.“

 Phaedrus foto
Phaedrus 25
latinský bajkař a pravděpodobně trácký otrok
„Úspěch vtáhne mnohé do záhuby.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Mezi světákem a křesťanem by měl být takový rozdíl, jako mezi peklem a nebem, mezi záhubou a věčným životem.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Můžeš-li hřešit a neplakat nad tím, jsi dědicem pekla. Můžeš-li se oddávat hříchu, a pak být uspokojen, že jsi tak učinil, jsi na cestě do záhuby.“


„Zeyd se mýlila, když tvrdila, že neodvratně směřujeme k záhubě. Budoucnost přijde, plná válčení a nejistoty, ale já jí nebudu čelit sama. Mám lásku a práci, přátele a lidi kolem sebe. Mám své místo, kde můžu stát.“ Serafína

 Pavel z Tarsu foto
Pavel z Tarsu 10
raně křesťanský apoštol a misionář 5 – 67
„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“

 Homér foto
Homér 26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750
„Hřích je vymýšlet záhubu druhým.“

Richard Baxter foto
Richard Baxter 30
anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 – 1691
„Když Kristus přichází se znovuzrozující, spásnou milostí, nikoho nenachází v klidu v sedě, ale všechny ve chvátání do věčné záhuby a v pospíchání do pekla, dokud je prvé skrze obvinění nepřivede k zastavení se a pak skrze obrácení neobrátí nejdřív jejich srdce a pak jejich životy upřímně k sobě samému.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Dinosauři vyhynuli, protože měli příliš malý mozek. Člověk si zvolil opačnou cestu k záhubě.“

Slavomil Hubálek 2
český psycholog 1947 – 2013
„Já jsem něco velkého v jeho podání na závěr funkčního období očekával. Říkal jsem známým – uvidíte, že ke konci udělá něco, čím všechny naštve. Třeba že nás obviní, že jsme blbí, že celá Evropa je blbá, že svět spěje do záhuby… Ale že to bude ta amnestie, to mě vážně nenapadlo.“

„Tak skonal tento muž výtečný ve všem kromě víry. Viděl jsem jeho konec i jeho jednání. Ať už byla příčinou jeho záhuby bludná víra či umíněnost, řekl bys zajisté, že zemřel co pravý filosof.“

Johannes Oecolampadius foto
Johannes Oecolampadius 3
německý náboženský reformátor 1482 – 1531
„Naše spása je z Boha, naše záhuba z nás samých.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .