Citáty na téma založení


Zdeněk Mahler foto
Zdeněk Mahler 2
český muzikolog, scénárista a spisovatel 1928
„Láska, založená jen na citech, má nejkratší trvání. Neboť nic není tak zraňováno láskou, jako právě city.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„„Správně. Je třeba žádat od každého to, co může dát,“ odvětil král. „Autorita je založená především na rozumu.“...
(kniha Malý princ - Kapitola X)“


Edmund Burke foto
Edmund Burke 12
anglo-irský státník 1729 – 1797
„K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.“

Paul Henry Dietrich Holbach foto
Paul Henry Dietrich Holbach 8
německo-francouzský přírodovědec doby osvícenství 1723 – 1789
„Trvale projevují zvířata mnohem více snášenlivosti, soudnosti i rozumu než tvor, který se sám pokládá za svrchovaně rozumného. Neboť najdeme snad v lidských společenstvech, založených na utiskování a otroctví nějaká tak účelně organizovaná jako u mravenců, včel nebo bobrů? Viděl snad někdo, že by se divoká zvířata jednoho a téhož druhu shromáždila z ničeho nic někde na planině a bez jakéhokoliv užitku se navzájem pobíjela a vyhlazovala? Zažil snad někdo, že by zvířata mezi sebou vedla náboženské války? Krutost mezi zvířaty je dána hladem a nezbytností opatřit si potravu. Krutost člověka k člověku je motivována ješitností jeho pánů a nesmyslností jeho předsudků.“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Vláda založená na nespravedlnosti nemá nikdy dlouhé trvání.“

Carl Sagan foto
Carl Sagan 19
americký astrofyzik, kosmolog a pedagog 1934 – 1996
„Nemůžete přesvědčit věřící o čemkoli, protože jejich víra není založená na důkazech, ale je založena na hlubokém základě potřeby věřit.“

William H. Gates foto
William H. Gates 6
americký právník a filantrop 1925
„Kapitalismus založený na tržním principu funguje dobře v rozvinutém světě, ale záchrana dětí z rozvojových zemí vyžaduje naše lidské hodnoty a náš soucit. Samotný trh nestačí.“

Roy Littlesun foto
Roy Littlesun 12
Stařešina kmene Hopi 1934
„Hopiové říkají: "Nezáleží jak hodně jsi duchovně založený, jak hodně toho víš, co máš, co říkáš, co si myslíš. Dokud neumíš pěstovat kukuřici, pro nás to nic neznamená."“


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Mír je svoboda, založená na uznání práv každého člověka.“

Charles Louis Montesquieu foto
Charles Louis Montesquieu 38
francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 – 1755
„Štěstí vězí spíše ve všeobecném založení ducha a srdce, které se otevřou štěstí tak, jako mohou uchovat lidskou přirozenost, než v množství konkrétních šťastných momentů života. Spočívá spíše ve schopnosti přijímat tyto šťastné okamžiky. Nevězí v radosti, nýbrž v hravě lehké schopnosti přijímat radost, v odůvodněné naději nacházet radost kdykoli, ve zkušenosti, že necítíme žádné obecné znechucení nad věcmi, které zakládají štěstí druhých.“

Richelle Mead foto
Richelle Mead 60
americká spisovatelka 1976
„Hněv, který vychází z chladného uvažování, je mnohem nebezpečnější než hněv založený na slepé nenávisti.“

Jan XXIII. foto
Jan XXIII. 12
261. papež katolické církve 1881 – 1963
„Mír je prázdné slovo, neproměňuje-li se v řád založený na pravdě, vybudovaný podle požadavků spravedlnosti, prohloubený a naplněný opravdovou láskou a konečně uskutečňovaný ve svobodě.“


Romain Rolland foto
Romain Rolland 90
francouzský autor 1866 – 1944
„Láska tělesná se obejde bez úcty. Lásku založenou na úctě nelze snížit na pouhý požitek.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Naděje v život věčný je základem naší víry životní, Víry říkám proto, že na víře je založený život a práce.“

John Davison Rockefeller foto
John Davison Rockefeller 3
americký průmyslník a filantrop 1839 – 1937
„Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství.“

Josef Náhlovský foto
Josef Náhlovský 2
český herec, humorista, komik a pedagog 1949
„Krušnohorci byli výrazně feministicky založení. Například tchýně směli chodit na přechodu na červenou a krušnohorské ženy směli nosit břemena o hmotnosti více jak 100 kilogramu.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 41 citátů

Obrázky s citáty na téma založení

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .