Citáty na téma zapomenutí


Albert Camus foto
Albert Camus 79
francouzský spisovatel a novinář 1913 – 1960
„Tak prosím: k čemu je dobré umírat dobrovolně, obětovat se pro památku, kterou po sobě chcete zanechat? Jakmile jste jednou mrtvý, využijí toho, aby vašemu činu přisuzovali slabomyslné nebo vulgární motivy. Mučedníci, vážený příteli, si musí vybrat mezi zapomenutím, posměšky nebo zneužitím. Ale pochopení nedosáhnou nikdy!“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd.“


Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Láska je mocnější než zapomenutí.“

 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo... 460
„Zapomenutí na vlastní strasti vede ke smělosti.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 92
francouzský autor 1866 – 1944
„Umění poskytuje vždy jen chvilkové zapomenutí na skutečnost.“

Thérèse de Saint Phalle 1
francouzská spisovatelka 1930
„Květiny se kývaly, vlnily, chvěly a natahovaly se ke světlu. jiné, ještě ve stínu, se třasly touhou dostat se na světlo... Jsme slunečnice zapomenuté ve tme. I nstiktivně se otáčíme za nejnepatrnějším světýlkem, protože hladovíme po světle, totiž po lidském teple.“

Jean Marie Guyau foto
Jean Marie Guyau 4
francouzský spisovatel a filozof 1854 – 1888
„Nešťastný člověk se může osvobodit jenom zapomenutím nebo sněním.“

Isidor Pelusijský foto
Isidor Pelusijský 1
egyptský křesťanský mnich
„Nepřátelství zapiš vodou, aby co nejdříve v zapomenutí vešlo.“


Jakub Deml foto
Jakub Deml 10
český kněz a spisovatel 1878 – 1961
„Není nic smutnějšího než lampa za bílého dne, kterou zapomněli zhasnout. Možná, že ani nezapomněli, ale ruka už neměla síly, aby to zbytečné světlo zhasla.“ Zapomenuté světlo

Jakub Deml foto
Jakub Deml 10
český kněz a spisovatel 1878 – 1961
„Není v co věřit, není v co doufat, není co milovat. My jsme obětovali všecko, nakonec i své srdce a nám se na ně vysrali. Ta hovna jsou ještě teplá, což je dobré v těchto hvězdnatých, studených nocích, člověk přece jen se zahřeje na něčem lidském.“ Zapomenuté světlo

Charlotte Link 1
německá spisovatelka 1963
„Protože se nikdo nedívá rád vlastní vině do očí.“ Stephen, Zapomenuté dítě

„Alkoholismus, ledabylost a žebráctví jsou "přínosy" bělošské kultury, které se indiáni nemohou nikdy přizpůsobit. Význam slov jako pohostinství, slušnost a důvěra je dávno zapomenutý, ztracený s příchodem bělochů.“


František Josef Studnička foto
František Josef Studnička 1
český matematik, učitel a spisovatel 1836 – 1903
„Není-li člověku volno v tomto slzavém údolí pozemském, obrací mimovolně své zraky ku blankytu nebeskému, za nočního klidu k velebné obloze hvězdnaté, aby útěchy neb aspoň zapomenutí svých útrap nalezl zde v nadzemských prostorách mezi věčně neskalenými světy vznešenými, klidně a soucitně k zemi patřícími. V jejich tajemném pohybu hledá klíč k vysvětlení svého temného osudu, z jejich podivuhodného sestavení snaží se vyzpytovati záhyby své budoucnosti, v jejich líbezné a klidné záři přichází i utrmácený duch jeho k poklidu vnitřnímu, na zemi marně hledanému.“

Ladislav Hejdánek foto
Ladislav Hejdánek 28
český filozof a profesor 1927
„Charta je ve svém vlastním oboru, na své rovině a ve svém podstatném smyslu nejen neporazitelná, ale je dokonce nenapadnutelná, aniž by ten, kdo ji věcně napadá, nemusel od počátku bojovat ztracený boj. Boj proti Chartě nemá nejmenší naději, protože Charta nestojí a nepadá s několika lidmi, ba ani se všemi, kdo ji podepsali. Charta, jednou se ústy určitého počtu lidí vyslovivši, už nikdy neupadne do zapomenutí a už nikdy nemůže být vzata zpět. Její pozice jsou neotřesitelné, protože se neopírají o žádnou materiální sílu, neopírají se o moc – ale opírají se o myšlenku, o ostré vidění věcí, opírají se o pravdu. Bojem proti Chartě se režim odhaluje ve své podstatě; boj proti Chartě je ve skutečnosti bojem proti pravdě a režim, který bojuje proti pravdě, bojuje proti ní leda lží a odhaluje sám sebe jako potřísněný touto lží, jako spočívající na lži.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Myšlenky mohou upadnout do zapomenutí, ale nemohou zaniknout.“

„Výčitka: pomalá gilotina viníka zapomenutého spravedlností.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .