Citáty na téma zármutek


Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 99
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.“

Jan Werich foto
Jan Werich 158
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Za všechno dobré nakonec musíme zaplatit zármutkem.“


Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij 94
ruský spisovatel 1821 – 1881
„Je to velké tajemství lidského života, že starý zármutek ponenáhlu přichází v tichou a něžnou radost.“

Elbert Hubbard foto
Elbert Hubbard 42
americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 – 1915
„Zármutek sneseš sám, ale o radost se musíš podělit.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Žárlivost je podobně jako zármutek jednou z emocí, které lze označit za normální.“

René Descartes foto
René Descartes 32
francouzský filozof 1596 – 1650
„Velké duše mají tak silné a mocné uvažování, že i když mají velké vášně, a dokonce často prudší, než u běžných lidí, jejich rozum zůstává stále pánem a působí, že jim i zármutky slouží a přispívají k dokonalé blaženosti jejich života.“

William Saroyan foto
William Saroyan 30
americký spisovatel 1908 – 1981
„V čase svého života snaž se žít – žít tak, aby se do této radostné doby vyměřené jak tobě, tak ostatním, kterých se ty sám svým životem dotýkáš, nevloudil děs ani smrt. Hledej dobro všude kolem sebe, a když nalezneš, vylákej ho z úkrytu a dovol, ať se hrdě zaskví v plné kráse. Vdechni duši a tělu alespoň nějaký smysl, neboť tak lze vzdorovat smrti. Odkrývej ve všem jen to zářivé a nezkažené. Posiluj odvahu v každém srdci – třeba ji jen hanebnost našeho krutého světa zavalila bolestí a samotou. Nevšímej si věcí příliš nápadných, jelikož nejsou hodny bystrého oka a laskavého srdce. Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Pamatuj, že každý člověk je obdobou tebe samotného. Neber na sebe cizí vinu, nepyšni se cizí nevinou. Chovej v opovržení zlobu a hrubost, ale ne hrubého či zlého člověka. V tom by ses měl vyznat. Nestyď se za něhu a vlídnost, nastane-li však v čase tvého života chvíle, kdy je třeba zabít, učiň tak bez slitování. V čase svého života snaž se žít – žít tak, abys v onom čase zázraků nepřisypával na horu bídy a zármutku tohoto světa další valounky, žít tak, aby ses mohl usmívat nad nekonečnou blažeností a tajemstvím života.“ Čas tvého života, český překlad Věra Pourová, Eminent, Praha 1999

 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Přítel je ten, kdo se spoluraduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, ale pouze kvůli němu.“


Arthur Golden 4
americký romanopisec 1956
„Zármutek je něco zvláštního; neubráníme se mu. Je jako okno, které se otvírá o své vlastní vůli. V místnosti je stále chladněji a nám nezbývá než se chět zimou. Ale to okno se pokaždé otevře o trochu méně a jednoho dne se s úžasem ptáme, kam se podělo.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Bol křivdy hojí nepřítelův zármutek.“

Lafayette Ronald Hubbard foto
Lafayette Ronald Hubbard 23
americký autor sci-fi, filozof a zakladatel Scientologick... 1911 – 1986
„Zármutek sneseš sám, ale radost musí být sdílena.“

Elbert Hubbard foto
Elbert Hubbard 42
americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 – 1915
„Zármutek sneseš sám, ale radost musí být sdílena.“


„Celý život, brachu, je nadmíru hoden hany; nemá nic zvláštního, ani velkého, ani vznešeného, nýbrž vše malé, slabé, krátkodobé a smíšené s velkými zármutky.“

Thomas Mann foto
Thomas Mann 34
německý spisovatel a laureát Nobelovy ceny 1875 – 1955
„Zármutek můžete nést sami. Ale abychom se dovedli těšit z radosti, musíme se o něj s někým podělit.“

 Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia 5
starověký řecký filozof -334 – -263 př. n. l.
„Závist je zármutek nad cizím dobrem.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Zármutek není zlý. Zlé je jenom zoufalství.“

Obrázky s citáty na téma zármutek

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .