Citáty na téma zárodek


Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Každá hodina ztraceného času v mládí je zárodkem neštěstí v budoucnosti.“

Elbert Hubbard foto
Elbert Hubbard 41
americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 – 1915
„Kdykoli vyjdu ze dveří, narovnám se, nesu hlavu hrdě vzhůru a zhluboka se nadechnu. Dopřeji si doušek slunečního svitu, pozdravím své přátele s úsměvem a mám srdce na dlani. Neobávám se, že bych byl nepochopen a neztrácím ani minutu tím, že bych přemítal o svých nepřátelích, soustředím se na to, čeho chci dosáhnout, a aniž bych ztrácel směr, zamířím rovnou ke svému cíli. Myslím na velké a vznešené věci, kterých chci rád vykonat, a pak, jak budou plynout dny, docela mimoděk využiji, všechny příležitosti, které vedou k naplnění mých cílů, právě tak jako bere mořský korál z přílivu a odlivu svou sílu k životu. Představuju si, jaký chci být: schopný, svědomitý, užitečný, a samo myšlení mě přemění k tomu obrazu… Pamatuji si že myšlenka vládne tělu. Zachovávám si správné duševní rozpoložení, jsem odvážný, upřímný a milý. Správně myslet znamená totéž, co tvořit. Všechny věci přicházejí skrze naše touhy a naše upřímné modlitby jsou pak vyslyšeny. Stáváme se tím, nač se naše srdce pevně upnulo v představách. Narovnám se a nesu hlavu hrdě vzhůru. Jsme samými bohy v zárodku.“


 Lao-c' foto
Lao-c' 67
čínský filozof -604
„Vidět věci, když jsou teprve v zárodku, to je genialita.“

Vilfredo Pareto foto
Vilfredo Pareto 1
italský ekonom a sociolog 1848 – 1923
„Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy.“

Louis Aragon foto
Louis Aragon 13
francouzský spisovatel 1897 – 1982
„Především zničíme tuto civilizaci. Západní světe, jsi odsouzen k smrti. My jsme defaitisté Evropy. Všude probudíme zárodky zmatku a ochablosti. Kšeftaři drog, přepadněte naše vystrašené země! Povstaň světe! My jsme ti, kdo vždycky podají ruku nepříteli.“

Johann Heinrich Pestalozzi foto
Johann Heinrich Pestalozzi 11
švýcarský pedagog 1746 – 1827
„Každý čin, který nevychází z lásky, nese v sobě zárodek smrti.“

Jan Sobotka foto
Jan Sobotka 159
český spisovatel 1944
„V každém osvobození je v lepším případě zárodek závislosti, v horším okupace.“

Émile Zola foto
Émile Zola 19
francouzský spisovatel, představitel naturalismu 1840 – 1902
„V každé ženě je zárodek dobré manželky - jaký pán, takový krám.“


 Lao-c' foto
Lao-c' 67
čínský filozof -604
„Inteligence vidí věci v zárodku.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Každé zlo lze v zárodku snadno potlačit.“

„V každém pádu je zárodek letu.“

„Jednotlivec v národě má své chyby, ale souhrn národa je svatý, v něm skryty jsou zárodky všeho dobrého.“


Vincenc Brandl foto
Vincenc Brandl 1
moravský historik a zemský archivář 1834 – 1901
„Není věku ni způsobu života, v němž by člověk z bohatého pokladu starých klassiků okrasy a poučení a milé zábavy dobývati nemohl; milliony těch, kteří před námi žili, z nich se učili, milliony přítomných z nich těží, a milliony našich potomků jimi vzděláváni budou. Kdykoli a kdekoli humanní vzdělanost kořínky zapouštěti začala, vždy a všudy bylo to studium humanistické, jemuž za zárodky své děkovati měla.“

Egon Hostovský 13
český romanopisec 1908 – 1973
„„Jsem vypravěč, nic víc nic méně. Ani filozof, ani sociolog. Já napořád ve svých posledních knihách mluvím k podobným postavám a postavičkám, jaké vystupují na Dobročinném večírku. A jak nim mluvím? Inu tak, že jim vypravuji příběhy, příběhy jejich, své vlastní, napolo smyšlené a napolo pravdivé. Já nemohu a nechci řešit problémy jako kněz, jako kritik, jako lékař. Nekáži, nepropaguji, nedávám recepty. Jen vypravuji. A není-li v něm vyprávění aspoň zárodek, aspoň náznak, aspoň světélko nových nadějí, jsem špatný vypravěč.““

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Každé zlo lze snadno potlačit v zárodku; jakmile zakoření, zpravidla sílí.“

Ernesto Sabato foto
Ernesto Sabato 1
argentinský spisovatel, malíř a fyzik 1911 – 2011
„Dějiny se neodvíjejí lineárně, nýbrž jsou výsledkem působení protikladných sil, antinomií, které se vzájemně oplodňují: přímo v lůně modernosti už byly zárodky síly, která nakonec povstala proti racionalismu a strojům. “

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 21 citátů

Obrázky s citáty na téma zárodek

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .