Citáty na téma zásluha


„Ten, kdo nemiluje, bývá milován a ten, kdo miluje, bývá po zásluze zklamán.“

Thomas Alva Edison foto
Thomas Alva Edison 29
americký vynálezce a podnikatel 1847 – 1931
„Zásluha o vynález mluvicího stroje nepřísluší mně, ale bohu, jenž stvořil ženu. Já jsem vynalezl pouze první mluvicí stroj, který lze zastavit.“


Jan Werich foto
Jan Werich 158
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec.“

Jiří Paďour foto
Jiří Paďour 3
biskup českobudějovický 1943 – 2015
„Kristus říká, že kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království. Proto jdu a dívám se dopředu. Budu litovat jen svých hříchů a nedopatření, ta vkládám do Božího milosrdenství. Na ničem jsem nelpěl a zároveň si nepřipouštím zvláštní zásluhy. V mnoha oblastech zůstávám dlužen, ale dělal jsem, co jsem mohl. Hodnocení je na Bohu, se kterým jsem se snažil vše průběžně konzultovat.“

Hanna Reitsch foto
Hanna Reitsch 1
německá pilotka 1912 – 1979
„Bůh dal každému člověku dobré i špatné vlastnosti. Jednomu viditelné, jejichž zásluhou se lidem líbí, je jimi přijímám a o to má lehčí život, jinému je schoval uvnitř. Je jen na mně, abych v něm to neobyčejné objevila“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Největší zásluha člověka tkví bezesporu v tom, že pokud může, sám určuje vnější okolnosti a dopouští co nejméně, aby byl jimi určován.“

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte. Jestliže ještě nezahynula nezájmem čtenářů, je to zásluhou několika jedinců, kteří ji nesou dějinami, ve svých statečných srdcích a moudrých hlavách. Čeká! Čekám, až se mé srdce stane natolik statečným a moje hlava natolik moudrá, abych ji otevřel i já.“

Karel Václav Klíč foto
Karel Václav Klíč 1
Český fotograf, malíř a vynálezce 1841 – 1926
„Poznal jsem ve svém životě mnoho mužů, kteří byli lepšími lidmi než já a žili v úplné bídě. Proto, prosím, o mých zásluhách mlčte.“


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Dobrá pověst je nicotná a velmi nesprávná představa, často se získá bez zásluhy a ztratí bez viny.“

Marián Kuffa foto
Marián Kuffa 2
slovenský římskokatolický duchovní 1959
„Milujte lidi takové, jací jsou, čím méně si to zaslouží, tím víc je milujte. Nemilujte je podle velikosti jejich zásluh, ale podle velikosti jejich potřeb.“

Stefan Kisielewski foto
Stefan Kisielewski 12
polský hudebník 1911 – 1991
„Mít talent není zásluha, a přece to vzbuzuje lidskou úctu.“

Vasilij Osipovič Ključevskij foto
Vasilij Osipovič Ključevskij 4
ruský historik 1841 – 1911
„Jsou lidé, jejichž veškeré zásluhy tkví v tom, že nic nedělají.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Ponechme lidem jejich zásluhy - zejména těm, kteří je nemají.“

Simone de Beauvoir foto
Simone de Beauvoir 34
francouzská spisovatelka, intelektuálka, existencialistic... 1908 – 1986
„Radosti a utrpení člověka jsou přiměřené jeho zásluhám.“

Publius Cornelius Tacitus foto
Publius Cornelius Tacitus 50
antický senátor, historik 58 – 120
„Potomstvo splatí každému zásluhy, jež mu náleží.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Nic tak nepolichotí naší samolibosti jako sdílnost těch, kteří jsou nad námi, jelikož ji považujeme za důsledek svých kvalit a zásluh, a nepřipustíme, že se nám svěřují nejspíš z holedbavosti, nebo že nedovedou udržet tajemství.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .