Citáty na téma zásoba


Jiří Orten foto
Jiří Orten 3
český básník 1919 – 1941
„Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.“

Erwin Rommel foto
Erwin Rommel 14
německý polní maršál za druhé světové války 1891 – 1944
„Kdyby úspěch závisel, tak jako v minulých časech, na síle vůle mých mužů a jejich důstojníků, překonali bychom Alamein. Ale vyschly zdroje našich zásob, díky lenosti a zmatkářství zásobovacích důstojníků na pevnině.(vysvětlení porážky v první bitvě u El Alameinu) “


Baltasar Gracián foto
Baltasar Gracián 24
španělský jezuita a barokní prozaik a filosof 1601 – 1658
„Ve štěstí pomatuj na neštěstí. V létě je dobré pomatovat na zimu a udělat si zásoby.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Lidstvo se množí mnohem rychleji než jeho celková zásoba myšlenek.“

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 185
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Existuje snad jediné stvoření, jehož výraz by mohl působit ustaraněji než jejich tváře. Holub, který by se doslechl, že svatý Václav sestoupil ze svého podstavce a v nejbližším obchodě se zbraněmi si koupil brokovnici a zásobu nábojů na pernatou zvěř.“ Mort

Robert Graves foto
Robert Graves 8
1895 – 1985
„Zásoba dobrých žen vysoko překračuje zásobu mužů, kteří by si je zasloužili.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Čtení knih je v posledním důsledku tvůrčí činnost, při níž člověk čtoucí, dává svou fantazii a zkušenostmi nabytou zásobu obrazů tohoto světa do služeb autora, jehož dílo doplňuje a dovršuje.“

Josef Harapat 1
1850 – 1929
„Vyučování, četba, pospolitý život, příroda, ukládají v dětském duchu velikou zásobu představ, soudů, citův a nálad myslí, zásobu větší, než obyčejně se domníváme. Tato zásoba, tento duševní poklad jest ovšem mlhovitý, beztvarý, nespořádaný. Avšak není lepšího prostředku poklad ten spořádati, vyjasniti a na vědomí přivésti, nežli jej ustáliti a viditelně zobraziti v písemných pracích slohových.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Celá potíž je v tom zvolit správná slova. Nejsnadněji píší autoři s malou slovní zásobou.“

Kenneth Rogoff foto
Kenneth Rogoff 1
ekonom a šachista 1953
„Lidé říkají, že Čína nebude mít finanční krizi, protože má centrální plánování, protože má vysokou míru úspor, protože je tam velká zásoba pracovní síly, bla bla... Já říkám samozřejmě, že Čína jednoho dne bude mít finanční krizi.“

Kerstin Gier foto
Kerstin Gier 20
spisovatelka 1966
„„A pak ať někdo tvrdí, že rodinná disharmonie působí neblaze na intelektuální výkony dětí. Nás se to rozhodně netýkalo, naše slovní zásoba se dramaticky rozšiřovala.“ - Druhá stříbrná kniha snů“

Linda Howard 50
1950
„Neshazujte vinu na mne, já celoroční zásobu ochran nenakupuju. Už jste nějakou použila?“ Začátek sezóny


Barbara Kingsolver 8
americká autorka, básnířka a esejista 1955
„Nesmyslná ctižádost zredukovaná na samu podstatu. Na tom se staví civilizace, a na zásobách vody.“

„Cítím v sobě alter ego, vůči kterému vyčerpávám veškerou zásobu altruismu.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .