Citáty na téma zastánce


Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Zastánci tradičních náboženství i nových sekt požadují bezvýhradnou víru, aniž by mohli nabídnout zázraky. Pokud jde o UFO, je tomu právě naopak: "Zázraky se to jen hemží, leč nikdo v ně nechce věřit."“

Thomas Paine foto
Thomas Paine 7
anglický a americký politický aktivista 1737 – 1809
„Pravdě více škodí horlivost jejích zastánců než nevraživost jejích odpůrců.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Nejzarytějšími zastánci otrokářství nebyli otrokáři, ale privilegovaní otroci.“

Stefan Napierski foto
Stefan Napierski 44
polský autor a překladatel 1899 – 1940
„Každý, chtě - nechtě, je zastáncem svého temperamentu.“

„Aforismus je polopravda formulovaná tak, aby zastánce druhé poloviny trefil šlak.“

„Bylo by iluzí si myslet, že se na Husa lze dívat jinak než očima naší doby. Jako byl pro liberály bojovníkem za svobodu, pro nacionalisty zastáncem práv národa a pro socialisty revolucionářem, najde si i dnešní doba svého Husa. Je možné, že bude oproti Husům minulých staletí jaksi nemasný neslaný, jako je současnost lhostejná k většině ideálů, které vzrušovaly naše předchůdce. Bude-li se však o Husovi psát věcným, nevzrušeným tónem, tím lépe.“

Jared Cohen foto
Jared Cohen 2
americký autor 1981
„Všichni bychom měli chtít jeden internet, který není balkanizovaný, a který je otevřen každému.(odpověď na otázku, zda mu jako zastánci svobodného trhu nevadí, že web mají pod kontrolou výhradně společnosti z USA)“

Conrad Black foto
Conrad Black 1
kanadský vydavatel 1944
„Hoover byl zastáncem Společnosti národů, a proto lze jen obtížně nepřisuzovat jeho oddanost republikánům politickému oportunismu. “


Ferdinand Peroutka foto
Ferdinand Peroutka 25
český československý politik, dramatik, historik, novinář... 1895 – 1978
„Komunismus – ze své volby – je největším žijícím nepřítelem svobody. V zápase proti sobě stojí systém demokratický a komunistický, ne kapitalistický a socialistický. Neboť demokratický stát přijímá zřízení socialistické nebo zřízení volného podnikání, podle toho, jak rozhodne většina. Z toho, že k demokracii se hlásí zastánci i odpůrci soukromého podnikání, vyplývá, že demokracie není hospodářská, spíše lidská víra... Škodlivá lhostejnost státu byla nahrazena škodlivou všemohoucností státu, a občan ztratil poslední útulek, kam by se skryl před domýšlivým dohlížitelem. Lidskost je odsuzována jako chyba, která je pod úrovní cílevědomého politika.“

Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce 85
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 – 1913
„Optimista je zastánce učení, že černé je bílé.“

 Nas foto
Nas 11
hip-hopový zpěvák 1973
„Myslím, že manželství je krásná věc. Jsem stále zastáncem toho.“

Thomas Paine foto
Thomas Paine 7
anglický a americký politický aktivista 1737 – 1809
„Pravda trpí často více horlivostí svých zastánců než nevraživostí odpůrců.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .