Citáty na téma závěr


Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Býti mrtev, je sladké z té příčiny, že ještě mnohem více než spánek je to mír, zkonejšení, závěr bolesti a trampot; ale tuto vrcholnou sladkost, jaká lidskému tvoru může být přána, mrtvá bytost už neprožívá, necítí.“

Reinhard Heydrich foto
Reinhard Heydrich 6
německý nacistický úředník během druhé světové války 1904 – 1942
„Nordického, germánského člověka přesvědčíte nebo zlomíte. Čecha, slovanského člověka, lze jen těžko přesvědčit, vždy se ohne, nikdy ho nezlomíte. A když ho přestanete ohýbat a pustíte jej, tu se zase vzpřímí, zase tu stojí a znovu je vám protivníkem. Z toho plyne závěr, že ho musíte pořád přitlačovat, aby musel být stále ohnut, aby poslouchal a tahal.“


Sławomir Rawicz 21
polsko-britský autor, vězeň v gulag 1915 – 2004
„Pomýšlel jste někdy na útěk? – Přemýšlím o tom od první chvíle, co mě poslali na Ural. Dospěl jsem k závěru, že sám bych to nezvládl. (pan Smith, Dlouhá cesta)“

Erik Axl Sund foto
Erik Axl Sund 7
autorská dvojice
„Každý skutek v minulosti vytvoří tisíce myslitelných možností, které pak dále proudí k novým závěrům. (Hladový oheň)“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Domýšlivost je naší vrozenou a prapůvodní nemocí. Nejbědnějším a nejkřehčím ze všech tvorů je člověk, i když zároveň nejnadutější... Veden marnivostí své představivosti chce se rovnat Bohu, přisuzuje si božské přídomky, drze se vyděluje z davu ostatních tvorů, vyvyšuje se nad zvířata, nad své bratry a přátele, a dle toho, jak se uráčí, uděluje jim určitou dávku schopností a sil. Avšak co mu dovoluje domnívat se, že činností svého rozumu pronikl do nitra a tajemství zvířat? Jaké srovnání mezi námi a jimi ho opravňuje k domněnce a závěru, že zvířata jsou omezená? Když si hraji s kočkou, kdo ví, nemá-li ona ze mne větší kratochvíli, než já z ní?“

William Somerset Maugham foto
William Somerset Maugham 62
britský dramatik, romanopisec, povídkář 1874 – 1965
„Jestliže muž odmítne ženino milostné nabíhání, vyvozuje z toho postižená obvykle jeden ze dvou závěrů - buď že je ten muž homosexuál, nebo že je impotentní.“

Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 197
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Řešení mysli je organizovaný způsob, jak nedospět k žádnému závěru.“

Matyáš Kalina z Jähensteinu foto
Matyáš Kalina z Jähensteinu 1
český archeolog a vědecký spisovatel 1772 – 1848
„Možná, že moji následovníci v tomto bádání odmítnou leckterou moji domněnku jako mylnou. Neměli by však přitom zapomínat, že jsem mohl budovat své závěry pouze na tom materiálu, který jsem měl k dispozici, nikoli na jejich dokonalejších poznatcích, a že právě bloudění pomáhá často k tomu, abychom v neznámé krajině nalezli správnou cestu.“


Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Přemýšlím-li, kde hledat příčinu vývoje postojů M. Gorbačova, pak docházím k závěru, že to mimo jiné byla touha po slávě, která mu byla drogou a jíž často podřizoval svoje postoje. Toho dovedlo dokonale využít jeho okolí a zejména Západ tím, že mu nejen slávu poskytly, ale také z něho učinily trojského koně v úsilí o porážku socialismu. V tom byl Gorbačov blíž A. Dubčekovi, jehož postoje taktéž silně ovlivňoval lesk slávy a popularity, která se v dnešním světě nezískává zaslouženě, ale vyrábí se podle potřeb." (s. 99)“

Karl Weick foto
Karl Weick 1
organizační psycholog 1936
„Emoce vedou k jednání, zatímco rozum k závěrům.“

Umberto Eco foto
Umberto Eco 30
italský semiotician, esejista, filozof, literární kritik ... 1932 – 2016
„Kolik myslí zkažených, jako je tvoje, by však z této knihy vytěžilo extrémní závěr, že ve smíchu spočívá dokonalost člověka! Smích zbaví na chvíli sedláka strachu. Zákon však nabývá platnosti pomocí strachu, jehož pravé jméno je bohabojnost. (Jméno růže)“

Jiří Voskovec foto
Jiří Voskovec 14
český divadelní ředitel, dramatici, herec, humorista, kom... 1905 – 1981
„Závěr je vůl.“


Samuel Butler foto
Samuel Butler 33
básník a satirik 1612 – 1680
„Život je uměním vyvozovat postačující závěry z nepostačujících znalostí.“

„Prezentace bez závěru je jako dárek v igelitce z Tesca.“

Charles de Gaulle foto
Charles de Gaulle 19
francouzský generál a politik 1890 – 1970
„Došel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, než aby mohla být přenechána jen politikům.“

Daniela Fischerová foto
Daniela Fischerová 8
česká spisovatelka, dramatička, publicistka a scénáristka 1948
„Dějiny myšlení jsou žalostnou přehlídkou předčasných závěrů.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 50 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .