Citáty na téma zbavení


 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„'Zákon' je rozum zbavený vášně.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Ve světě zbaveném idejí vládnou příšery.“


Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Láska jako pouhý akt, nic předtím ani potom, to se mi zdá jako vrchol nudy. Láska zbavená slov, sladkých doznání, oklik, nadějí a zklamání nemá v mých očích nejmenší cenu.“

Thomas Mann foto
Thomas Mann 34
německý spisovatel a laureát Nobelovy ceny 1875 – 1955
„Láska zbavená mlčenlivosti by ztratila svoji nesmrtelnou chuť a vůni.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 71
indický politik 1869 – 1948
„Politika slouží k náboženství. Politika, zbavená náboženství je smrtelnou léčkou, protože vraždí duši.“

Brian Rotman 1
britský matematik
„Pro Aristotela, který se zabýval klasifikováním, pořádáním a analyzováním světa na jeho neredukovatelné a nejzazší kategorie, objekty, příčiny a atributy, se představa neklasifikovatelné prázdnoty, všech vlastností zbavené díry v přirozené stavbě bytí, izolované od příčiny a následku a odloučené od všeho, co je přístupné smyslům, musela jevit jako nebezpečná choroba, bohaprázdné šílenství, které nechává člověka napospas nevykořenitelnému horroru vacui.“

Ivan Alekseevič Bunin foto
Ivan Alekseevič Bunin 11
ruský spisovatel a básník 1870 – 1953
„Jeden přehání lásku a druhý rozum a oba končí jak smyslů zbavení.“

Lion Feuchtwanger foto
Lion Feuchtwanger 24
německý spisovatel 1884 – 1958
„Žárlivost je milostné podvědomí, zbavené pocitu sounáležitosti. Je o to otřesnější, že vzývá lásku, aniž má smilování nad druhým.“


 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Raději potkat medvědici, zbavenou mláďat, než hlupáka s jeho pošetilostí.“

Gustáv Husák foto
Gustáv Husák 13
československý kandidát na prezidenta, prezident Slovensk... 1913 – 1991
„Zbavený akejkoľvek možnosti zákonnej obrany a obhajoby, uprostred ubitých a zlomených spoluobžalovaných, bránil som sa sám, ako som mohol, ako mi dovolili, očakávajúc najťažší trest - šibenicu. (o trpkej skúsenosti z 50. rokov)“

Edvard Beneš foto
Edvard Beneš 18
druhý československý prezident 1884 – 1948
„Slovo ”sudetský”, ”Sudetenland”, ”sudeťák” bude navždy v českých zemích spojeno s nacistickým zvířectvím na nás Češích i na demokratických Němcích prováděným v osudné krizi před a po roce 1938. Musíme se snažit o novou dohodu zbavení se i těch smutných, politicky osudných a pro nás nepřijatelných rekvizit nacistické politiky. (Zásadní stanovisko k usnesení představenstva SdS ze dne 7. VI. 1942, odevzdané Wenzelu Jakschovi 1. XII. 1942.)“

David Rath foto
David Rath 19
český ministr zdravotnictví ČR, člen českého Parlamentu (... 1965
„Trvám na tom, že David Rath úplatek nevzal. D.Rath ve sněmovně 5.6.2012, kyd vypovídal před rozhodnutím o zbavení imunity“


Jessica Bird 27
americká spisovatelka 1969
„Nemám slov. Umím šestnáct jazyků, ale nemám slov. - Vishous (Milenka pout zbavená)“

Stephen King foto
Stephen King 197
americký spisovatel 1947
„Ve tři ráno krev teče pomalu a hustě a spánek je těžký. Duše buď spí v požehnané nevědomosti noční hodiny, nebo se shlíží sama v sobě v hlubokém zoufalství. Nic mezi tím. Ve tři ráno je ta stará děvka, svět, zbavená křiklavých šminek, nemá žádná prsa a má skleněné oko. Veselí zní dutě a pronikavě, jako v Poeově zámku obklopeném Rudou Smrtí. Hrůza je zničena nudou. Láska je sen.“

„Nemůžeme si sami řídit náš života běh tak, jak bychom si ho představovali podle předem pečlivě promyšleného scénáře, byl by nudný a zbavený kouzla každodenně se vyskytujících nevypočitatelných situací, které bychom nedokázali vymyslet, ale v nich právě spočívá krása a poezie života, v němž nakonec všechno nebo alespoň mnohé dopadlo úplně jinak, než jsme chtěli.“

Obrázky s citáty na téma zbavení

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .