Citáty na téma zdání


Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Vládce tedy nemusí nutně mít všechny kladné vlastnosti, ale měl by umět vzbudit zdání, že je nepostrádá. a naopak má-li je, je krajně nežádoucí, aby se jimi vždycky a za všech okolností řídil.“

Milan Kundera foto
Milan Kundera 64
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„... naše já je jen pouhé zdání, neuchopitelné, nepopsatelné, mlhavé, zatímco jediná skutečnost, až příliš lehce uchopitelná a popsatelná, je náš obraz v očích jiných. A nejhorší je, že nejsi jeho pánem. Nejdřív se ho snažíš sám malovat, pak ho chceš aspoň ovlivňovat a kontrolovat, ale marně...“


Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883
„Rozvod není nic jiného než prohlášení - toto manželství je zemřelé manželství, jeho existence je jen zdání a klam.“

Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„To, že náš úkol je zrovna tak veliký jako náš život, dává mu zdání nekonečnosti.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání.“

Miroslav Tichý 4
český malíř a fotograf 1926 – 2011
„Žena je pro mě motiv. Nic jiného mě nezajímá. Se ženami jsem se nespustil. I když vidím ženu, která se mi líbí – a možná bych se mohl pokusit o nějaký kontakt – uvědomím si, že mě to vlastně nezajímá. Namísto toho si vezmu tužku a nakreslím ji. Erotika, to je stejně jenom sen. Svět, to je jenom zdání, to je naše iluze.“

Roger Zelazny 61
americký spekulativní prozaik 1937 – 1995
„Někdy i zdání může být skutečnost.“ Princ Chaosu

Steven Erikson foto
Steven Erikson 22
kanadský autor fantasy 1959
„Vidím na všech stranách moc, nebo je to jenom zdání moci? - Občas je to jedno a totéž. Totiž, může to působit stejným dojmem. Jediný rozdíl, aspoň tak to říká Coltain, je v tom, že když zatřesete tím skutečným, škody vstřebá, kdežto to druhé se rozpadne.“


 Stendhal foto
Stendhal 60
francouzský spisovatel 1783 – 1842
„Muž, opravdu rozechvěný, říká rozkošné věci, aniž má o tom zdání. Hovoří jazykem, který nezná.“

Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Bolest dává trestu zdání pomsty a pomsta propůjčuje provinilci zdání důležitosti.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Jak na povahu působí bohatství, je každému známo. Neboť lidé, kteří na sebe nechají nějak působit nabyté bohatství, bývají zpupní a nadutí. Chovají se totiž tak, jako by měli všechny možné přednosti, neboť bohatství jest jako jakýsi druh míry hodnoty všeho ostatního, a proto vzniká zdání, jako by se za ně dalo všechno koupit... Takovému zbohatlému povýšenci jako by se nedostávalo výchovy k bohatství.“

„Zdání žárlivosti je poslední úsluha prchající lásky.“


Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Vnější zdání je pro hlupáky polovina života.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Člověk nikdy nesmí dát na zdání.“

František X. Halas foto
František X. Halas 2
český diplomat, historik a vysokoškolský pedagog 1937
„„Duchovní“ povaha vatikánských zájmů se neprojevuje tím, že by představitelé či diplomaté Svatého stolce jednali za všech kolností nezištně, altruisticky, že by zásadně vylučovali možnost využít slabostí svých partnerů či protivníků atd. Mají však odlišné pořadí priorit, než je jinak běžné, a z toho plyne, že jsou občas „nevypočitatelní“, čímž se rozumní, že jejich postup nelze odhadnout podle měřítek, která se užívají jinde. Při jednáních se „světskými státy“ jsou pro Vatikán často důležité mnohé věci, jež jsou pro jeho protějšek vedlejší a naopak. Je-li postaven před volbu, může pozorovatele překvapit tím, že se rozhodne pro variantu, jež je pro něho podle veškerého zdání nevýhodná. Ale udělá to vědomě, protože tím získá něco v oblasti, o které onen pozorovatel nemá ani tušení. — v knize Fenomén Vatikán“ 2004

Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891
„Více sluší vyhýbati se zdání plagiátu nežli plagiátu samému.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .