Citáty na téma zeměkoule


Jaroslav Putík foto
Jaroslav Putík 43
český spisovatel 1923 – 2013
„Má vůbec smysl historie? Co má vůbec smysl při všeobecné pomíjivosti, když nakonec všechno stejně vezme za své: zeměkoule i život na ní? Smysl má přítomný o k a m ž i k. Smysl má smích, humor, odvaha, láska. Snad.“

Vítězslav Nezval foto
Vítězslav Nezval 17
český básník, spisovatel a překladatel 1900 – 1958
„Tisíce jablek spadlo na nos zeměkoule. Jenom Newton uměl z toho vytěžit.“


Milan Kundera foto
Milan Kundera 64
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Závratně blízko? Copak může blízkost působit závrať? Může. Když se severní pól přiblíží k jižnímu na pouhý dotek, zeměkoule zmizí a člověk se ocitne v prázdnu, které mu zamotá hlavu a vábí ho k pádu.“ NLB, str. 260

Thomas Jefferson foto
Thomas Jefferson 17
3. prezident Spojených států amerických 1743 – 1826
„Pokud příroda učinila alespoň jednu věc méně náchylnou k výlučnému vlastnictví než ty ostatní, pak je to čin schopnosti myslet zvaný myšlenka, kterou může jedinec vlastnit výlučně, dokud si ji nechává pro sebe; ale jakmile je zveřejněna, nutí se do vlastnictví všech, a její příjemce o ni nemůže přijít. Její zvláštní vlastností je též, že nikdo jí nemá méně proto, že ji celou mají i ostatní. Kdo ode mne obdrží myšlenku, obdrží návod, aniž bych já o něj přišel; jako kdo si zapálí svíčku o moji, obdrží světlo, aniž by mě uvrhl do tmy. Aby se myšlenky volně šířily od jednoho člověka ke druhému napříč zeměkoulí, pro morální a vzájemné poučení člověka, a vylepšení jeho podmínek, se zdá být zvláštně a laskavě navrženo přírodou, když myšlenky učinila, stejně jako oheň, rozšiřitelné všude po prostoru, aniž by snížila jejich hustotu v nějakém místě, a, jako vzduch, ve kterém dýcháme, hýbeme se a fyzicky existujeme, neschopné zajetí či výlučného přivlastnění. Vynálezy tedy nemohou být, v povaze věci, být předmětem vlastnictví.“

Martin Luther King foto
Martin Luther King 20
americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí ob... 1929 – 1968
„Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.“

Mark Twain foto
Mark Twain 168
americký spisovatel 1835 – 1910
„Existují dvě mocné síly, které jsou s to vnést světlo do všech koutů zeměkoule - slunce a Associated Press.“

Josef František Smetana foto
Josef František Smetana 1
český básník, filozof, fyzik a římskokatolický duchovní 1801 – 1861
„Celým světem Mamon vládne, jemu náš se klaní věk, celou zeměkoulí točí průmysl a výdělek.“

Peter Gregor foto
Peter Gregor 52
1944 – 2014
„Krátká zpráva o stavu světa Na Atlasovi, který ještě stále drží na ramenou tuto zeměkouli, neobdivuji ani tak sílu svalů jako silný žaludek.“


Theodor Mommsen foto
Theodor Mommsen 2
německý klasický učenec, historik, právník, novinář, poli... 1817 – 1903
„Křesťanství není ani tak jméno pro náboženství, jako spíš jediné slovo, které dokáže vyjádřit charakter dnešní mezinárodní civilizace a spojit nesčetné miliony lidí po celé mnohonárodnostní zeměkouli.“

Jaroslav Putík foto
Jaroslav Putík 43
český spisovatel 1923 – 2013
„Každý třetí obyvatel zeměkoule je přesvědčen, že Slunce obíhá kolem Země. Z toho vyplývá, že dvě třetiny mají správný názor; ani se tomu nechce věřit.“

Michail Bulgakov foto
Michail Bulgakov 7
ruský spisovatel 1891 – 1940
„Co by dělalo dobro, kdyby zlo neexistovalo a jak by to na zemi vypadalo, kdyby zmizely stíny? Každý člověk i věc má přece svůj stín. Člověk nemůže vyplenit celou zeměkouli a vymýtit z ní vše jen proto, že neuznává světlo bez stínu."“ Woland - Mistr a Markétka

Juli Zeh foto
Juli Zeh 47
německá spisovatelka 1974
„Budeme posílat dopisy obyvatelstvu celého světa. Aby všichni jednoho určitého dne a v určitou hodinu vyšli z domu a rozběhli se stejným směrem.
Všichni? otázala se Jessie.
Všichni, kývl jsem.
A proč?
Jak to, proč? Zeměkoule se nám tak pochopitelně začne otáčet pod nohama a my spadneme do vesmíru jako cirkusový medvěd z míče, a najdeme si nějakou lepší sluneční soustavu.“

Jiří Franěk foto
Jiří Franěk 3
český novinář 1944 – 2011
„Na zeměkouli jsou však také místa, kde zavalení horníci jsou jen statistická čísla.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .