Citáty na téma zjev


Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Není smutnějšího zjevu než mladý pesimista; leda ještě starý optimista.“

John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„Kristus je v Bohu natolik skryt přirozenému tělesnému chápání, že nemůže být nikým spasitelně poznán, leč jim Jej zjeví Bůh Otec sám. “


Douglas Adams foto
Douglas Adams 24
anglický spisovatel, humorista a dramatik 1952 – 2001
„Představa, že se Bill Gates zjevil jako rytíř v zářivém brnění, aby vytáhl všechny zákazníky z bryndy technologického chaosu, šikovně přehlíží skutečnost, že to byl právě on, kdo je do ní prodejem druhořadé technologie přivedl, a pokračuje v tom i dnes. (1995; při příležitosti vydání Windows 95)“

„Mezi mnou a tím nejmenším zvířetem je rozdíl pouze ve formě zjevu, v podstatě jsme stejní. Zvíře je můj bratr a má stejnou duši jako já.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Jsou lidé, kteří nemají vůbec žádného koníčka,
ale takové osoby jsou zvláštní hříčkou přírody - tak jako leváci, svatí, vegetariáni a jiné výjimečné zjevy.
Normální člověk se však obyčejně vyživuje jistým víceméně tichým šílenstvím, kterému se říká koníček.“

John Green foto
John Green 34
1977
„Myslíme si, že jsme neporazitelní, protože opravdu jsme. Nemůžeme se narodit a nemůžeme umřít. Jako všechna energie můžeme jen měnit tvary a velikosti a zjevy. (Hledání Aljašky)“

 Sofoklés foto
Sofoklés 48
starověký řecký tragéd -497 – -406 př. n. l.
„Jenom čas ti zjeví muže spravedlivého, zlého však poznáš za jediný den.“

„Mojí holčičce// Až budu obláčkem nad hlavami, v srdci Tvém, holčičko, budu s vámi./ Až budu obláčkem na modrém nebi, tak bolest pomine, Bůh se zjeví./ Pak staneš se ptáčkem v mojí zemi,/ úsměv, co nespatřím, přinese mi. (Elena)“


Marie de Sevigné foto
Marie de Sevigné 5
francouzská šlechtična 1626 – 1696
„Hudba není obrazem zjevu, nýbrž podává srdce věcí, nejvnitřnější jádro.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější.“

Marlene Dietrich foto
Marlene Dietrich 24
německo-americká herečka a zpěvačka 1901 – 1992
„Rodný list je pomluva, kterou může žena kdykoli svým zjevem dementovat.“

André Gide foto
André Gide 18
francouzský romanopisec a esejista 1869 – 1951
„Toliko v samotě zjeví se mi občas podstatné a tu dospívám k jisté hluboké kontinuitě.“


Johann Caspar Füssli foto
Johann Caspar Füssli 1
švýcarský umělec 1706 – 1782
„V mužské podobě jsou všechna kouzla stínu a světla a v ženském zjevu veškerá volnost a něha štětce v podivuhodném poměru.(o obrazech Jana Kupeckého)“

Georg Simmel foto
Georg Simmel 1
německý sociolog, filozof a kritik 1858 – 1918
„Že pociťujeme tvář jako symbol nejen ducha, ale také nezaměnitelné osobnosti, bylo, zvláště počínaje křesťanstvím, mimořádně zvýhodněno zahalením těla. Tvář byla dědicem těla, které má v té míře, ve které panuje nezahalenost, jistě svůj podíl na výrazu individuality… Svým svébytným utvářením stala se tvář takřka geometrickým místem niterné osobnosti, pokud ji lze nahlížet, a také v tomto směru se křesťanství, jehož tendence k zahalování nechaly zjev člověka zastupovat tváří samotnou, stalo školou vědomí individuality,“

Umberto Eco foto
Umberto Eco 30
italský semiotician, esejista, filozof, literární kritik ... 1932 – 2016
„Slova tóry se zjeví jen tomu, kdo je miluje. A my jsme chtěli mluvit o knihách, a nemilovali jsme je, chtěli jsme se jim vysmát... (Foucaultovo kyvadlo)“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Mám malou důvěru v ty osoby, které hovoří o tom, že dostávají přímá zjevení od Pána, jako by se On zjevil jinak než v a skrze evangelium. Jeho Slovo je tak plné, tak dokonalé, že to, aby Bůh dával jakákoliv nová zjevení je pro mě zcela zbytečné. Činit tak by bylo potupit dokonalost toho Slova.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 27 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .