Citáty na téma zloba


„Bývá-li dobrota ženy nekonečná, bývá i její zloba bez konce.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Protož věz, že člověka zlého máš milovati, ale zloby jeho nemilovati.“


Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Slovo boží je válka, zloba, zánik, jed...“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Lidé, kteří žijí v závisti a zlobě, neváhají pustit se i do toho nejlepšího.“

Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 136
německý spisovatel 1898 – 1970
„Dobro nadělá často více zkázy než prostoduchá zloba. (Černý obelisk)“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Mateřskou řečí zloby je ironie, lež a pomluva.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Zlo můžeme zničit beze zloby jedině smíchem.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Politika je bezmocná proti fanatismu. jedinou zbraní proti tomuto netvoru je rozum. jediný způsob, jak zabránit lidem upadnout do absurdnosti a zloby, je poučit je.“


Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Všechna zloba pochází ze slabosti. Dítě je zlé jen proto, že je slabé. Učiňte je silným a stane se dobrým. Ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého.“

  Konfucius foto
Konfucius 102
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních.“

Paul Claudel foto
Paul Claudel 17
francouzský diplomat 1868 – 1955
„Láska, jakožto dar nebes, objevuje v každém okamžiku a ve všem zázrak. Zloba, jakožto záležitost lidských vášní, vynalézá vždy jen peklo na zemi.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Protiklad lásky není zloba nebo nenávist, ale neschopnost milovat.“


Julius Zeyer foto
Julius Zeyer 37
český spisovatel 1841 – 1901
„Ctnost ženy není hluboká jako moře, ale zloba její nemá konce jako svět.“

Jan Kollár foto
Jan Kollár 9
český básník, lingvista, protestantský duchovní, spisovat... 1793 – 1852
„Pravda nemá ustoupit zlobě.“

 Anakreón foto
Anakreón 11
řecký lyrik -570 – -485 př. n. l.
„Co je smyslem lásky? Měnit zlobu ve snášenlivost.“

Gičin Funakoši foto
Gičin Funakoši 25
bojovník 1868 – 1957
„Tak jak lesklá plocha zrcadla odráží vše, co před ní stojí, a jak tiché údolí samo nese dál sebemenší zvuk, má karatista oprostit své nitro od sobectví a zloby, aby mohl ve všem co by ho mohlo potkat, přiměřeně jednat. To je myšleno pojmem „Kara“ neboli „Prázdný“ v Karate-dó.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 40 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .