Citáty na téma znak


 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Metafora je poznávací znak génia: člověk, který dovede vytvořit metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Nerozvážlivost je patrně znakem příliš mladého, kdežto obezřetnost a prozíravost je znakem věku ji pokročilejšího.“


Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 81
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Znak a poslání básníka je v tom, že zvěstuje, co nikdo předtím neřekl.“

George Orwell foto
George Orwell 61
anglický spisovatel a novinář 1903 – 1950
„Kdysi bylo znakem šílenství věřit, žže se Země otáčí kolem Slunce; dnes je ššílenstvím věřit, žže minulost je nezměnitelná.“

Ernest Hemingway foto
Ernest Hemingway 75
americký spisovatel a novinář 1899 – 1961
„Láska k hudbě je znakem homosexuality.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Každý den prožívat, jako by byl tvůj poslední, bez prudkých vzruchů, bez otupělosti a bez přetvářky - to je znak dokonalé povahy.“

Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší.“


Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Mít ve všem pravdu je spolehlivý znak hlouposti.“

Tomáš Halík foto
Tomáš Halík 36
český filozof, psycholog, religionista, sociolog, teolog ... 1948
„(O prezidentovi Miloši Zemanovi) Vždyť on byl původně intelektuál, Klause převyšoval inteligencí a hlavně smyslem pro humor. Teď styl jeho rozhodování nese znaky orientálního despoty, který odměňuje své milce a mstí se nepřátelům.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Míval jsem kdysi přání, abych během života ochutnal všechna vína, co jich zde roste, tak jako jsem si přál poznat všechny země, co jich ve světě naděláno. Ani jedno, ani druhé přání se mi dosud ovšem nesplnilo, ale od té doby, co jsem poznal odbornou terminologii znaků vína, mívám pokušení vymýšlet dokonce nové druhy vín.“


 Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský 34
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1469 – 1536
„Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nesmát je znakem lidí hloupých.“

Egon Hostovský 13
český romanopisec 1908 – 1973
„„Sám jsem se ptával, odkud se v mích prvních knížkách vzaly židovské motivy. Moje rodina byla přece zcela asimilována a k židovskému celku příslušela celkem vzato spíš z tradice a setrvačnosti. Nikdy v dětství, ani později jsme neslyšel protižidovskou nadávku a nesetkal jsem se s žádnou formou antisemitismu.l A přece se mi už asi od sedmnácti let zdálo, že se (a také moji příbuzní) přece jen čímsi liším od svých přátel a známých. Každý jsme nějak jiný, říkal jsem si, kdybychom byli všichni stejní, bylo by to na světě k zbláznění. Ta má odlišnost měla zvláštní znak: nostalgii, jež neměla obsah. Toužil jsme po čemsi, co jsem nedovedl pojmenovat. Často jsem býval smutný, deprimovaný a nevěděl jsme proč…““

 Molière foto
Molière 119
francouzský dramatik a herec 1622 – 1673
„Velkým znakem lásky je podlehnout vůli tomu, koho milujeme.“

Henry Fielding foto
Henry Fielding 14
anglický romanopisec a dramatik 1707 – 1754
„Laskavost je znakem muže velkého, nezdvořilost malého.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .