Citáty na téma způsobení


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Nejohavnější je ztráta času způsobená nedbalostí.“

„Ani čtyři koně tě nemohou přenést přes propast způsobenou zlým slovem.“


Jaroslav Durych foto
Jaroslav Durych 7
český básník, dramatik, esejista, lékař, náboženský spiso... 1886 – 1962
„Milostné sliby nemají delší trvání než kruhy způsobené vážkou na hladině rybníka.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Rána zůsobená slovem zasáhne vždy hlouběji, jako rána způsobená mečem.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Nejničivější zbraní není kopí ani dělo, jež mohou zranit tělo nebo rozbořit hradby. Nejstrašlivější ze všech zbraní je slovo - to člověku zničí život, aniž zanechá stopy krve, a jím způsobené rány se nikdy nezahojí.“ Kniha Rukopis nalezený v Akkonu

 Sakja-Pandita foto
Sakja-Pandita 8
tibetský lama 1182 – 1251
„Za způsobenou škodu když pomstít se chceš člověku, vede tě hněv, ten potlač u samého zrodu! Protože v koloběhu žití přinášel už od věků právě hněv lidem vždycky nejkrutější škodu.“

Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce 85
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 – 1913
„Náhoda je nevyhnutelný jev, způsobený činností nezměnitelných přírodních zákonů.“

Jonathan Swift foto
Jonathan Swift 55
anglo-irský satirik, esejista, básník 1667 – 1745
„Není zuřivějších a krvavějších a déle trvajících válek na války způsobené růzností názorů, zvláště na věci bezvýznamné.“


Robert Burns foto
Robert Burns 7
1759 – 1796
„Jen láskou se možno mstít za způsobené bezpráví.“

Jonas Ridderstrale foto
Jonas Ridderstrale 56
švédský obchodní teoretik 1966
„Lidé tonou v oceánech nejistoty, způsobené nekonečnými možnostmi volby ve světě nadbytku a hojnosti.“

„Potýkáme se s drobnými technickými problémy, slečno Bishopová. Omlouvám se za způsobené nepříjemnosti. - Jaké technické problémy? – Problémy drobného charakteru.“ Archiv

Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941
„Globální oteplování způsobené lidmi je nesmyslná fikce. Dá se naopak předpokládat, že když se oteplí oceán, nad Antarktidou bude více sněžit a masa ledovců naroste“ 19.9. 2006


Radovan Lukavský foto
Radovan Lukavský 14
český dabér, herec, profesor a vysokoškolský pedagog 1919 – 2008
„Zdá se mi, že člověk, který prošel branou smrti a teď už vidí skutečnou velikost a dobrotu Boží – a v jejím světle si promítá zpětně celý svůj život, vidí každý svůj čin v těch nejširších a místně i časově nejvzdálenějších souvislostech po zákonu příčiny a následku a vidí tedy všechny své chyby se všemi jejich blízkými i vzdálenými důsledky – i chyby jiných, zrozené z těchto jeho chyb – ani se nemůže rázem oddat tváří v tvář Bohu věčnému blaženství. (...) Duši otevřenou tomuto poznání musí zachvátit nesmírná lítost, bolestná lítost, která pak trvá tak dlouho, dokud se na mapě zla budou stále ještě objevovat další a další důsledky našich zlých činů. A v tomto očistném ohni lítosti nad kdysi způsobeným a nadále působícím zlem vidím očistec. – v knize Deset vyznání (2001) Marcely Kašpárkové“

Ignatij Brjančanikov foto
Ignatij Brjančanikov 1
ruský pravoslavná svatá 1807 – 1867
„Boží rozhodnutí jsou přítomná a působí ve všech událostech způsobených lidmi i démony.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Nikdo neutře slzy způsobené láskou, jako ruka toho kdo je způsobil!“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .