Citáty na téma zřízení


 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.
„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.“ neověřené, původ neznámý

Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis 24
britský spisovatel irského původu 1898 – 1963
„Rozdíl mezi totalitním zřízením a demokracií způsobuje nesmrtelnost. Trvá-li život člověka pouhých sedmdesát let, pak je stát nebo národ důležitější než jednotlivec. Pokud má však křesťanství pravdu, je jedinec důležitější, neboť je věčný. “


Jiří Voskovec foto
Jiří Voskovec 14
český divadelní ředitel, dramatici, herec, humorista, kom... 1905 – 1981
„Většina je vždy vůl, proto - opět paradoxně - vláda většiny je správná. T. J.: demokracie je jediné (blbé) zřízení, jež jednak odpovídá proporcionálně lidské blbosti, za druhé pak dovoluje menšině - která má patrně pravdu - existovat a projevovat se.“

„Muži se neustále mění. V mládí se svými milostnými dobrodružstvími přímo nezřízeně chlubí, aby je později pečlivě tutlali.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Říká se tomu láska. Ve skutečnosti je to jen nezřízená touha ovládat a vlastnit druhého člověka.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Nezřízenost se rovná epileptickým záchvatům.“

Igor Stravinskij foto
Igor Stravinskij 6
ruský skladatel 1882 – 1971
„Americká hudba bude co nejdříve potřebovat zřízení Fordovy nadace k potlačení neslibných skladatelů.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární.“


 Plútarchos foto
Plútarchos 36
starověký řecký historik a filozof 46 – 127
„To ať má na mysli muž a nikoho více se neostýchá než své ženy, ježto manželská ložnice se jí stane buď učebnou zdrženlivosti, nebo nezřízenosti.“

Jevgenij Alexandrovič Jevtušenko foto
Jevgenij Alexandrovič Jevtušenko 2
ruský básník, režisér, pedagog 1932 – 2017
„Proč třeba Vasilij Aksjonov napsal román Tajemná vášeň, kde líčí, kolik toho bylo v létě roku 1968 vypito a jak jsme se všichni milovali? Proč to napsal? Vždyť pomluvil i sám sebe! Nejvíc mě na tom zlobí fakt, že jestli náš život byl opravdu takový, jestli jsme tak nezřízeně pili, jak je možné, že naše generace po sobě zanechala tolik dobré literatury?“

Jiří Opelík 1
český literární historik a literární kritik 1930
„Patřil ke generaci, která za největší událost svého života považovala zisk národní svobody, zřízení samostatné československé státnosti. Jako refrén proto znějí v jeho korespondenci s československými státníky slova ochoty být kdykoliv nápomocen jejich úsilí.“

„Bývá to, že dobrý kmen nezřízeným chováním v zlostný proměňuje se. A proto nemá lehce váženo býti dětinské chování, poněvadž slušně a důvodně může nazváno býti druhé narození. Nebo zkušení tomu věřiti velí, co povědíti chci: Dobré narození zlé odchování porušuje, a zlé narození dobré odchování opravuje; leč někdy došlý rozum zlé chování a rozkošné napraviti chce; ale již to jest s přirozením chtíti váleti.“


Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Lidská zřízení se zdají na první pohled založena na hromadách pohyblivého písku. Teprve, když je zkoumáme zblízka, když odstraníme prach a písek, který obklopuje stavbu, spatříme jejich neochvějný poklad a naučíme se vážit si jejich základů.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„'Stát' není pouze společnost, která má veřejné místo, zřízené pro potírání zločinu a kvůli směně. Politická společnost existuje kvůli vznešeným činům, a nejen kvůli kamarádství.“

Jaromír Ptáček 1
český dramatici, grafik, herec a spisovatel 1925 – 2003
„Když se podívám na tu dráhu, kterou jsem už urazil, tak myslím, že ve středu mých zájmů byl člověk, který se ocitá ve střetu se současnými totalitními společenskými zřízeními, ať už to zakusili tady v této zemi nebo museli odejít mimo ni.“

Ferdinand Peroutka foto
Ferdinand Peroutka 25
český československý politik, dramatik, historik, novinář... 1895 – 1978
„Komunismus – ze své volby – je největším žijícím nepřítelem svobody. V zápase proti sobě stojí systém demokratický a komunistický, ne kapitalistický a socialistický. Neboť demokratický stát přijímá zřízení socialistické nebo zřízení volného podnikání, podle toho, jak rozhodne většina. Z toho, že k demokracii se hlásí zastánci i odpůrci soukromého podnikání, vyplývá, že demokracie není hospodářská, spíše lidská víra... Škodlivá lhostejnost státu byla nahrazena škodlivou všemohoucností státu, a občan ztratil poslední útulek, kam by se skryl před domýšlivým dohlížitelem. Lidskost je odsuzována jako chyba, která je pod úrovní cílevědomého politika.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .