Citáty na téma zrození


Ramana Maharši foto
Ramana Maharši 2
1879 – 1950
„Jediný užitečný cíl tohoto zrození je obrátit se dovnitř a realizovat své Já. Není tu nic jiného, co by se dalo udělat.“

 Čuang-c' foto
Čuang-c' 9
klasický čínský filozof 369 – -289 př. n. l.
„Zrození člověka je zrozením jeho strastí. Čím déle žije, tím hloupějším se stává, neboť jeho úzkost vyhnout se nevyhnutelné smrti je stále aktuálnější. Jaká trpkost!
Žije pro něco, co je vždy mimo dosah! Jeho žízeň po přežití v budoucnu mu bere schopnost žít v přítomnosti.“


André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Láska zrozená ze zoufalství nemůže být pravá.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Opatrnost a láska nejsou zrozené jedna pro druhou. Tou mírou, jak roste láska, zmenšuje se opatrnost.“

Marcel Proust foto
Marcel Proust 62
francouzský romanopisec, kritik a esejista 1871 – 1922
„Pro zrození lásky je třeba, aby nebyla na překážku ošklivost. Milenec však brzy dospívá k tomu, že shledává svou milenku krásnou právě v té podobě, jakou má, aniž si myslí na pravou krásu.“

 Stendhal foto
Stendhal 60
francouzský spisovatel 1783 – 1842
„Ke zrození lásky stačí docela malá naděje. Naděje potom může po dvou nebo třech dnech minout a láska je přesto na světě.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Svoboda projevu v naší moderní civilizaci prakticky znamená, že musíme mluvit pouze o bezvýznamných věcech. Nesmíme mluvit o víře, protože je to neliberální; nesmíme mluvit o chlebě a sýru, protože je to přízemní; nesmíme mluvit o smrti, protože je to skličující; nesmíme mluvit o zrození, protože je to netaktní.“

Radovan Lukavský foto
Radovan Lukavský 14
český dabér, herec, profesor a vysokoškolský pedagog 1919 – 2008
„Zdá se mi, že člověk, který prošel branou smrti a teď už vidí skutečnou velikost a dobrotu Boží – a v jejím světle si promítá zpětně celý svůj život, vidí každý svůj čin v těch nejširších a místně i časově nejvzdálenějších souvislostech po zákonu příčiny a následku a vidí tedy všechny své chyby se všemi jejich blízkými i vzdálenými důsledky – i chyby jiných, zrozené z těchto jeho chyb – ani se nemůže rázem oddat tváří v tvář Bohu věčnému blaženství. (...) Duši otevřenou tomuto poznání musí zachvátit nesmírná lítost, bolestná lítost, která pak trvá tak dlouho, dokud se na mapě zla budou stále ještě objevovat další a další důsledky našich zlých činů. A v tomto očistném ohni lítosti nad kdysi způsobeným a nadále působícím zlem vidím očistec. – v knize Deset vyznání (2001) Marcely Kašpárkové“


Otto z Freisingu foto
Otto z Freisingu 1
rakouský středověký kronikář 1109 – 1158
„Veškerá lidská moc a moudrost, zrozené na Východě, se začaly dovršovat na Západě.“

William Etty foto
William Etty 1
britský malíř 1787 – 1849
„Místo zrození barvy a její kolébka. “

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Nekonečný, a přece dítě. Věčný, a přesto zrozený z ženy. Všemocný, a přesto se držel ženiných prsou. Podpíral vesmír, a přesto potřeboval být nesen na matčiných rukou. Král andělů, a přesto domnělý syn Josefův. Dědic všech věcí, a přesto tesařův pohrdaný syn.“

Ray Bradbury foto
Ray Bradbury 25
americký spisovatel 1920 – 2012
„Nádherná je zde. Nežila ani nebyla navěky mrtvá, prostě... existovala. Ach, nádherná!“ Z prachu zrození


Ally Condie foto
Ally Condie 42
americká spisovatelka
„Někteří jsou pro vůdčí roli zrození. Mají to v krvi, v kostech i mysli, a nic s tím nenadělají.
Jiní se vezou. Když se vezeš, máš větší šanci na přežití, připomenu si.“
Dokonalý sen – Ky

Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„Váhání před zrozením. Existuje-li stěhování duší, pak nejsem ještě ani na nejnižším stupni. Můj život se váhá narodit.“

Mika Waltari foto
Mika Waltari 33
finský autor 1908 – 1979
„Proč však toužit po zázracích větších, než je zázrak zrození a smrti? Vedle nich všechny divy světa blednou…Šťastná hvězda“

„Přišli jsme k době z dálky. Z větší vzdálenosti než dělí hvězdy na nebi. Jsme jako dva poutníci na zemi, sami dva, právě zrození, ty a já.“ Plamen duše

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .