Latinské citáty o lidech

Objevte známé i méně známé latinské citáty, motta a výroky. Citáty v latině s překladem.


„Nehleď, kolika lidem se líbíš, ale jakým lidem.“
NON QUAM MULTIS PLACEAS, SED QUIBUS, STUDE.

— Neznámý autor

Originál: (la) NON QUAM MULTIS PLACEAS, SED QUIBUS, STUDE.

„Podrž si naději! Naděje jediná člověka nikdy neopouští.“
SPEM RETINEO SPES UNA HOMINEM NUMQUAM RELINQUIT.

— Neznámý autor

Originál: (la) SPEM RETINEO SPES UNA HOMINEM NUMQUAM RELINQUIT.

Gaius Julius Caesar foto

„Lidé rádi věří tomu, co si přejí.“
Fere libenter homines id quod volunt credunt.

—  Gaius Julius Caesar římský senátor -100 - -44 př. n. l.

Originál: (la) Fere libenter homines id quod volunt credunt.
Zdroj: Rovnost 19. 7. 1991

„Čiň lidem to, co si přeješ, aby oni činili tobě.“
HOC FACIAS HOMINI, QUOD CUPIS ESSE TIBI.

— Neznámý autor

Originál: (la) HOC FACIAS HOMINI, QUOD CUPIS ESSE TIBI.

Marcus Fabius Quintilianus foto

„Bůh neodlišil člověka od smrtelných bytostí ničím jiným více než schopností mluvit.“
DEUS NULLO MAGIS HOMINEM SEPARAVIT A CETERIS, QUAE QUIDEM MORTALIA ESSENT, ANIMALIBUS, QUAM DICENDI FACULTATE

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

Originál: (la) DEUS NULLO MAGIS HOMINEM SEPARAVIT A CETERIS, QUAE QUIDEM MORTALIA ESSENT, ANIMALIBUS, QUAM DICENDI FACULTATE

Secundus Maior Gaius Plinius foto

„Nejvíce škod působí člověk člověku.“
HOMINI PLURIMA EX HOMINE SUNT MALA

—  Secundus Maior Gaius Plinius římský vojenský velitel 23 - 79

Originál: (la) HOMINI PLURIMA EX HOMINE SUNT MALA

Citát „Nesmrtelnost lidí uchovává papír.“
Secundus Maior Gaius Plinius foto

„Nesmrtelnost lidí uchovává papír.“
CHARTA CONSTAT IMMORTALITAS HOMINUM

—  Secundus Maior Gaius Plinius římský vojenský velitel 23 - 79

Originál: (la) CHARTA CONSTAT IMMORTALITAS HOMINUM

„Je povinností mladého člověka ctít starší lidi.“
EST ADULESCENTIS MAIORES NATU VERERI.

— Neznámý autor

Originál: (la) EST ADULESCENTIS MAIORES NATU VERERI.

Anicius Manlius Boëthius foto

„Nic není ubohé, ledaže to za ubohé pokládáš, a naopak každý úděl je šťastný, snáší-li jej člověk s vyrovnanou myslí.“
NIHIL EST MISERUM, NISI CUM PUTES, CONTRAQUE BEATA SORS OMNIS EST AEQUANIMITATE TOLERANTIS

—  Anicius Manlius Boëthius filozof z počátku 6. století 480

Originál: (la) NIHIL EST MISERUM, NISI CUM PUTES, CONTRAQUE BEATA SORS OMNIS EST AEQUANIMITATE TOLERANTIS

„Protože žiješ poctivě, nedbej na řeči zlých lidí.“
CUM RECTE VIVAS, NE CURES VERBA MALORUM.

— Neznámý autor

Originál: (la) CUM RECTE VIVAS, NE CURES VERBA MALORUM.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Publius Terentius Afer foto

„Jsem člověk, nic lidského mi není cizí.“
Homo sum; humani nil (nihil) a me alienum puto

—  Publius Terentius Afer římský komediální dramatik -185 - -159 př. n. l.

Originál: (la) Homo sum; humani nil (nihil) a me alienum puto

„Nad nevděčného člověka nic horšího země nerodí.“
NIL HOMINE TERRA PEIUS INGRATO CREAT.

— Neznámý autor

Originál: (la) NIL HOMINE TERRA PEIUS INGRATO CREAT.

Rufus Quintus Curtius foto

„Naléhavé věci mají přednost před plánovanými; obzvláště ve válce, kdy si člověk jen zřídka může vybrat čas.“
NECESSITAS ANTE RATIONEM EST; MAXIME IN BELLO, QUO RARO PERMITTITUR TEMPORA ELIGERE

—  Rufus Quintus Curtius římský historik

Originál: (la) NECESSITAS ANTE RATIONEM EST; MAXIME IN BELLO, QUO RARO PERMITTITUR TEMPORA ELIGERE

Marcus Fabius Quintilianus foto

„Šaty dělají člověka.“
Vestis virum reddit

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

Originál: (la) Vestis virum reddit

Cornelius Nepos foto

„Osočovaní mnohých přemohl ctnost jednoho člověka.“
MULTORUM OBTRECTATIO DEVICIT UNIUS VIRTUTEM

—  Cornelius Nepos římský spisovatel -100 - -25 př. n. l.

Originál: (la) MULTORUM OBTRECTATIO DEVICIT UNIUS VIRTUTEM
Varianta: Osočování mnohých přemohlo ctnost jednoho člověka.

„Kdo seje vítr, sklidí bouři.“
QUI VENTUM SEMINAT, TURBINEM METET.

— Neznámý autor

Originál: (la) QUI VENTUM SEMINAT, TURBINEM METET.

Orosius Paulus foto

„Pouhý úmysl krást nedělá člověka zlodějem.“
SOLA COGITATIO FURTI FACIENDI, NON FACIT FUREM

—  Orosius Paulus římský učenec 375 - 420

Originál: (la) SOLA COGITATIO FURTI FACIENDI, NON FACIT FUREM

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešní výročí
Jan Spálený foto
Jan Spálený1
český multiinstrumentalista, skladatel a textař, frontman s… 1942
Cornell Woolrich foto
Cornell Woolrich1
americký autor a scénárista 1903 - 1968
Thomas Carlyle foto
Thomas Carlyle42
skotský filozof, satirik, esejista, historik a pedagog 1795 - 1881
Rainer Maria Rilke foto
Rainer Maria Rilke27
rakouský básník a spisovatel 1875 - 1926
Dalších 59 dnešních výročí