Arabské přísloví #2297

„Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá, a srdce, které trpí.“

Arabská přísloví

„Rána od přítele se nehojí.“

„Zbytečný člověk nemá přítele.“


„Být chudý a bez dluhů - to je největší bohatství.“

„Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný...“

„Žena se má vdát spíše za toho, kdo miluje ji, než za toho, koho miluje ona.“

„Mlčení je zlato, proto někteří lidé chtějí nás soudit za to.“

„Se lží můžeš sedět u oběda, u večeře už ne.“

„Jediná věc, která nezůstane nikdy skryta, je láska.“


„Ženě můžeš vždycky natlouct, ona už bude vědět proč.“

„Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat.“

„Dům si postavil s věží a pes mu chcípá hlady.“

„Kultura člověka je lepší než jeho zlato.“


„Tajemství je tvým sluhou, držíš-li je, tvým pánem, sdělíš-li je.“

„Moc trvá, když splňuje tři vlastnosti - spravedlnost, uspořádanost a práci pro lidi.“

„Strom u vody rychleji roste a rychleji stárne.“

„Prodáš - neprodáš, na tom až tolik nezáleží ani: slast z obchodu tkví ve smlouvání.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 95 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .