Kurdské přísloví #17103

„Budeš-li se s osly stýkat, začneš jako osel hýkat.“

Kurdská přísloví

„Ničím nemůžeš pomoci tomu, kdo si za vše může sám.“

„Žít na světě – jako mít růži: dlouze přivonět a předat následujícím.“


„Budeš-li se s osly stýkat, začneš jako osel hýkat.“

„Myš před kočkou v návětrné straně, jehně pod kozou, muž pod pantoflem - nešťastníci, předurčení k záhubě.“

„I z malého domu vychází často velký muž.“

„Kdo řekl a udělal, je člověk, kdo neřekl a udělal - je lev, kdo řekl a neudělal - je osel.“

„Když už se nemůžeš vyhnout, vezmi vandráka na vůz, ale ranec ať si nese sám.“

„Chceš-li mít ze syna člověka, pošli ho k pastýřům, ale zpět ho povolej dříve, než se z něho stane dobytek.“


„Vlkovi četli evangelium a on povídá: Rychle skončete, nebo mi stádo odejde.“

„Komu souzena šibenice - neutopí se na rybníce.“

„Do domu plného dětí nevchází ďábel.“

„Kdo nepobýval v pekle, nenajde zalíbení ani v ráji.“


„V domě plném dětí nemá Ďábel moci.“

„Žena je pevnost, muž je její vězeň.“

„Uschlé listí nehyzdí krásné stromy.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .