Kurdské přísloví #8091

„Žít na světě – jako mít růži: dlouze přivonět a předat následujícím.“

Kurdská přísloví

„Kdo nepobýval v pekle, nenajde zalíbení ani v ráji.“

„Ničím nemůžeš pomoci tomu, kdo si za vše může sám.“


„Žít na světě – jako mít růži: dlouze přivonět a předat následujícím.“

„Budeš-li se s osly stýkat, začneš jako osel hýkat.“

„Myš před kočkou v návětrné straně, jehně pod kozou, muž pod pantoflem - nešťastníci, předurčení k záhubě.“

„I z malého domu vychází často velký muž.“

„Kdo řekl a udělal, je člověk, kdo neřekl a udělal - je lev, kdo řekl a neudělal - je osel.“

„Když už se nemůžeš vyhnout, vezmi vandráka na vůz, ale ranec ať si nese sám.“


„Chceš-li mít ze syna člověka, pošli ho k pastýřům, ale zpět ho povolej dříve, než se z něho stane dobytek.“

„Komu souzena šibenice - neutopí se na rybníce.“

„Vlkovi četli evangelium a on povídá: Rychle skončete, nebo mi stádo odejde.“

„Do domu plného dětí nevchází ďábel.“


„V domě plném dětí nemá Ďábel moci.“

„Žena je pevnost, muž je její vězeň.“

„Uschlé listí nehyzdí krásné stromy.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .