Latinské přísloví #9482

„Alkoholik vždy lže.“

Latinská přísloví

„Hra je u konce.“

„Chceš-li mír, připravuj válku.“


„Buď dobře, nebo nic.“

„Nehledej znovu růži, která zvadla.“

„Nic nevědět, to je nejpříjemnější život.“

„Býk se chytá za rohy, člověk za slovo.“

„Smrt už je blízko - lékař stal se dědicem.“

„Přes překážky ke hvězdám.“


„Toho, kdo chce jít, osud vede, toho kdo nechce, vleče.“

„Dokud žijeme, žijme naplno.“

„Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město.“

„Lidské je milovat, ale lidské je i odpouštět.“


„Ve víně je pravda.“

„Břemeno lehko se nese tomu, kdo nese ho rád.“

„Kdo šetří viníky, trestá nevinné.“

„Nechť je tvá řeč v souladu s tvým životem.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .