Řecké přísloví #608

„I kdybys z moře nabíral, nenabereš do džbánu víc, než se do něho vejce.“

Řecká přísloví

„I kdybys z moře nabíral, nenabereš do džbánu víc, než se do něho vejce.“

„Hlupák hodí kámen do moře a tisíc mudrců ho nevyloví.“


„Děti vychované – rodičům věnec; děti zpovykané – rodičům konec.“

„Žena dá přednost muži bez peněz, před penězi bez muže.“

„Než začneš jinému jámu kopat - dobře změř, kolik měříš.“

„Když promluví peníze, pravda zmlkne.“

„Jako panna - v trní zamotaná, jako žena - do želez uvržena, jako vdova - zalitá do olova.“

„Host prázdný, málo vzácný.“


„Pouhý hřeb je vinen, že podkova byla ztracena.“

„Ústa krásné ženy jsou květinou, která láká mnoho motýlů.“

„Kdo nemluví, toho pochovají.“

„Žít bez strasti nelze, ale také ne bez dobrého slova.“

„Koktavý miluje koktavého, anžto rozumí řeči jeho.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .