Citáty na téma hrubost strana 2

Sbírka citátů na téma hrubost.

Související témata

Celkem 50 citátů, filtrovat:


Zig Ziglar foto
Ludwig Feuerbach foto
Jean Dutourd foto
François de La  Rochefoucauld foto
Francis Bacon foto

„Přísnost vzbuzuje bázeň, ale hrubost nenávist.“

—  Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Karel Čapek foto
Jean Dutourd foto
Francis Bacon foto
William Wilberforce foto

„Není toto veliký cíl náboženství, a především sláva křesťanství, potlačit zlé žádosti, omezit násilí, ovládat choutky a zjemnit lidskou hrubost; učinit nás soucitnými a laskavými, abychom odpouštěli druhým; učinit z nás dobré manžely, dobré otce, dobré přátele; a vést nás, abychom byli činnými a užitečnými v plnění vzájemných společenských a občanských povinností?“

—  William Wilberforce anglický politik 1759 - 1833

Originál: (en) Is it not the great end of religion, and, in particular, the glory of Christianity, to extinguish the malignant passions; to curb the violence, to control the appetites, and to smooth the asperities of man; to make us compassionate and kind, and forgiving one to another; to make us good husbands, good fathers, good friends; and to render us active and useful in the discharge of the relative social and civil duties?
Zdroj: [Wilberforce, William, A practical view of the prevailing religious system of professed Christians, in the higher and middle classes in this country, contrasted with real Christianity, https://books.google.cz/books?id=W9IHAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, T. Cadell, Jr. a W. Davies, London, 1798, 6, 516, 257, angličtina]

Ivan Alexandrovič Gončarov foto
Jesús Huerta de Soto foto
Constantin Heereman von Zuydtwyck foto

„K dnešnímu dni není vědecky prokázáno, že to, co zemědělci dělají, spotřebitele poškozuje nebo, hrubě řečeno, zabijí.“

—  Constantin Heereman von Zuydtwyck německý politik 1931 - 2017

Originál: (de) Bis heute ist nirgendwo wissenschaftlich nachgewiesen, daß das, was Bauern tun, den Verbraucher schädigt oder, grob gesagt, umbringt.
Zdroj: [Zitate, spiegel.de, 1989-07-10, 2015-06-18, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13494170.html]

Adolf Loos foto
Jaggi Vasudev foto
Patrick Geddes foto

„Politika rozsáhlých bourání by měla být uznána tím, co si myslím, že je: jedna z nejvíce katastrofálních a zhoubných hrubých chyb v pestrých dějinách sanací (měst).“

—  Patrick Geddes britský vědec a urbanista 1854 - 1932

1915
Originál: (en) The policy of sweeping clearances should be recognised for what I believe it is: one of the most disastrous and pernicious blunders in the chequered history of sanitation.
Zdroj: [Larkham, Peter J., 1996, Conservation and the City, Routledge, 165, angličtina]

„Hrubá nedbalost je blízká zlému úmyslu.“

—  Neznámý autor

Originál: (la) CULPA LATA DOLO PROXIMA EST.

Henry David Thoreau foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“