Životní moudra

Celkem 269 citátů moudré, filtrovat:


Zdeněk Hanka foto
Zdeněk Hanka 12
český spisovatel 1956
„Zvláštní. Překážka zepředu vypadá větší, než když se na ni ohlížíme. V případě životní zkušenosti je tomu právě naopak.“

Robin S. Sharma foto
Robin S. Sharma 5
kanadský nezávislý spisovatel 1965
„Právě během nejtěžších životních období zjišťujeme, kdo skutečně jsme a jaká síla se v nás ve skutečnosti skrývá.“


Jan Tříska foto
Jan Tříska 49
česko-americký herec 1936 – 2017
„Tajemství životního úspěchu a štěstí není v tom, co děláš, ale jak to děláš. Ne v tom, co vidíš, ale jak se na to díváš. Ne v tom, co Ti přináší nebo odnáší život, ale jak dokážeš prožít každý jeho okamžik. O štěstí nebo neštěstí člověka nikdy nerozhoduje co, ale jak.“

Jan Tříska foto
Jan Tříska 49
česko-americký herec 1936 – 2017
„Ostré slovo? Raději mlčím. Říkám si, že moudrý člověk má své myšlenky v hlavě, hlupák na jazyku.“

Jan Tříska foto
Jan Tříska 49
česko-americký herec 1936 – 2017
„Mám rád pořádek a dobrou organizaci – to je moje životní krédo.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„K moudrému člověku patří, že víc ví, něž říká.“

„Boty změní řeč vašeho těla i váš životní postoj. Pozvednou vás fyzicky i psychicky.“

Naruto Uzumaki foto
Naruto Uzumaki 39
fiktivní postava
„Znamená-li to být moudrý, tak raději zůstanu idiot po zbytek mého života!“


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Dnešní den nedávničko teď nastával nám a jako budoucího něco začínali jsme jej, a hle, již zmizel! Kam se poděl dne tohoto čas ten, kterýž se ukázal, byl a minul, a na věky se nevrátí více? Dejž, milý Pane Bože, ať umíme počítati kratičké dny naše na světě, a moudře sobě počínáme vidouce, an tu místa k přebývání není; časové sami k terminu věčnosti ustavičně nás podávají. Čím jsem se prohřešil dnes, Pane Bože můj, uveď to, prosím, v zapomenutí věčné, ať to mně ani tobě na věky na paměť nepřichází. A když večer života mého přijde, zamlouvám sobě, Pane Bože, u tebe skrýši, v níž bych až do veselého z mrtvých vstání bezpečně odpočinouti mohl. A potom v slávu přijmeš mne.“

Jim Morrison foto
Jim Morrison 48
vedoucí zpěvák The Doors 1943 – 1971
„Několik mých největších životních chyb byl špatný sestřih.“

Ladislav Hejdánek foto
Ladislav Hejdánek 28
český filozof a profesor 1927
„Velmi pochybná je především představa, že se dítě rodí jako člověk. Dokonce sama zoologie označuje člověka jako Homo sapiens; narozené dítě však má daleko k tomu, aby bylo „sapiens“, tj. moudré, rozumné, vědoucí. Člověk se vyznačuje schopností mluvit; dítě se rodí jako nemluvně. Člověk na rozdíl ode všech ostatních živočichů umí vyrábět; dítě se tomu musí velmi dlouho učit. Dítě se proto jako člověk nerodí, nýbrž člověkem se teprve postupně stává. Z toho ovšem nevyplývá, že bychom čerstvě narozené dítě nebo lidské embryo nemuseli považovat za člověka; změněný přístup k těmto otázkám nás totiž dovede k závěru, že člověk není to, co „jest“, nýbrž především to, co „bude“, čím se stane. Respekt k druhému člověku je převážně respektem k jeho budoucnosti.“

Seth Godin foto
Seth Godin 8
podnikatel a marketér 1960
„Marketing je mocný. Užívejte jej moudře.“


Czesław Niemen foto
Czesław Niemen 2
polský rockový hudebník 1939 – 2004
„Vědomí vlastní nedokonalosti a smrtelnosti nepřivádí moudrého člověka k pesimismu. Toto uvědomění – to je jistý stupeň moudrosti.“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Kritický, nezávislý a investigativní tisk je životní mízou každé demokracie. Tisk musí být bez státního zasahování. Musí mít ekonomickou sílu postavit se pochlebování vládních úředníků. Musí mít dostatečnou nezávislost, aby mohl být troufalý a zvídavý beze strachu či zaujatosti. Musí být pod ochranou ústavy, aby mohl ochraňovat naše práva jako občanů. (kniha Nelson Mandela By Himself)“

Petr Pacher foto
Petr Pacher 9
český psycholog
„Vaše životní hodnoty působí jako magnet. Spoustu lidí přitahují, některé odpuzují.“

Roy Littlesun foto
Roy Littlesun 12
Stařešina kmene Hopi 1934
„Dnešní svět je velmi oficiální. Centrum vlády už není kuchyň jako bývala dříve, je to mimo naše domy. Záměrem inkvizice je plně vykořenit ženu i muže, vytvořit lidské roboty. Dochází to až do úrovně kdy máme umělé dělohy, umělé spermata, umělou krev přicházející z umělého jídla, umělé oplodňování, umělé porody, umělé mozky s mikročipy, umělé způsoby života, umělé životní prostředí i umělou smrt. A když to všechno dáte dohromady, to všechno se nějakým způsobem snaží o vytvoření nižšího boha. To už dávno není science fiction, je to velmi zřetelně zjevné, je to tady, to žijeme.“

Související témata

Obrázky s životní moudra

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .