Daniel Tisoň

@daniel.tison, členem od 16. září 2017

Můj vnitřní svět je místo plné jedinečných nápadů, nepopsatelných prožitků a geniálních myšlenek. Třebaže zde není prostor pro konvenčnost a neexistuje zde hranic, vše má svůj smysl, systém a řád, který ale pochopím jen já.