+Aria+

@+Aria+ , členem od 1. července 2018

„Člověk by měl mít jako otevřenou mysl, ale zase ne tak moc, aby vypadl mozek.“

—  Jiřík
Youtube - Anežka a Jiřík - Proč už nejsem křesťan. | Povídání z auta #21