Tomáš Garrigue Masaryk citáty strana 4


„Svět stál a stojí na práci, ne na náladě, svět udržuje se jen prací, a to prací drobnou, prací stálou.“

„Zejména malý národ má svatou povinnost vychovávat si pokolení silné a mužné - silné a mužnost ducha, těla jen čistota zabezpečuje.“


„Smrt Františka Josefa [v roce 1916] nám zesílila posici; bylo všude, již od mnohých let, rozšířeno mínění, že se po smrti starého císaře Rakousko svou rozháraností rozpadne. [...] Smrt populárního císařského starce se zdála lidem být znamením a počátkem rozkladu jeho říše.“

„Dělej, pracuj, dokud tvé minuty plynou.“

„Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.“

„Zdraví - zdravý duch a zdravé tělo - to je nakonec cílem vší politiky a administrace.“

„So, I am free. Fine.“

„Škodit a překážet dovede i nejhloupější člověk. (o českých komunistech bránících zakládání legií v Rusku)“


„Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.“

„Kniha je nejlepším přítelem. Jsme knihami spojeni s duchem všech národů a dob.“

„Filozofie je pokus o jednotný názor na svět a život, přírodu a ducha.“

„Existence duší je pravým základem demokracie: věčné věčnému nemůže být lhostejné, nesmrtný je nesmrtnému roven.“


„Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.“

„Člověk je tím, co vyrábí.“

„Nebát se a nekrást.“

„Žena mužovi je úplně rovná, jen rozdíl fyzický budiž uznáván: ona je slabší.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 114 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .