Tomáš Garrigue Masaryk citáty strana 4

„Kniha je nejlepším přítelem. Jsme knihami spojeni s duchem všech národů a dob.“

„Filozofie je pokus o jednotný názor na svět a život, přírodu a ducha.“


„Existence duší je pravým základem demokracie: věčné věčnému nemůže být lhostejné, nesmrtný je nesmrtnému roven.“

„Lid je jediný zdroj veškeré státní moci. Ano, ale jednotlivec nesmí se schovávat za lid a za masu.“

„Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.“

„Válka je zlo, a velké zlo; život nečestný je horší.“

„Člověk je tím, co vyrábí.“

„Nebát se a nekrást.“


„Žena mužovi je úplně rovná, jen rozdíl fyzický budiž uznáván: ona je slabší.“

„Naděje v život věčný je základem naší víry životní, Víry říkám proto, že na víře je založený život a práce.“

„Cit určuje naše ideály, z citu pocházejí motivy našeho usilování, ale správné prostředky musí určovat rozum a jen rozum.“

„Angličané a Američané říkají: miluj mě trochu, ale dlouho.“


„Člověčenstvo je organizace z národů, ne ze států, stát je něco umělého, historického, národ je něco přirozeného.“

„Politický program z přemýšlení, z myšlení historického, není slepou empirií, nýbrž zdůvodněným přesvědčením, a přesvědčení není slepé.“

„Špatné překonávat dobrým - to není tak těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším.“

„Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 114 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .