„Mnozí, kdo promilovali třeba celý život, dovedou nás méně poučit o tom, co je láska, než dítě, které ztratilo pejska...“

Billy Wilder foto
Billy Wilder4
americký filmař 1906 - 2002
Reklama

Podobné citáty

Citát „Ztrácet lásku je krutější než ji ztratit, a ztrácet život je krutější než ztratit ho.“
Jiří Wolker foto
Jonathan Sacks foto
Reklama
Václav Havel foto
Christopher Fry foto
George William Curtis foto
Karl Wilgelm Friedrich Schlegel foto
Hana Ševčíková foto
 Novalis foto
Reklama
 Novalis foto
Milan Kundera foto
Jerzy Broszkiewicz foto

„Mnohé lásky velmi snadno spaluje právě jejich velikost.“

—  Jerzy Broszkiewicz polský dětský spisovatel, spisovatel a dramatik 1922 - 1993

Louisa May Alcott foto
Reklama
Otto František Babler foto
Stephen King foto
Marie Kyzlinková foto
Pablo Picasso foto

„Trvalo mi čtyři roky, než jsem maloval jako Raphael, ale celý život maloval jako dítě.“

—  Pablo Picasso španělský malíř, sochař, grafik, keramik a scénograf 1881 - 1973

Původní znění: It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child.
Další