Anglické citáty s překladem

Objevte známé i méně známé anglické citáty, motta a výroky. Citáty v angličtině s překladem.


John Lennon foto

„Mami, měla jsi mě, ale já tě nikdy neměl.“
Mother, you had me, but I never had you.

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

Vladimír Iljič Lenin foto

„Někdy je nutné učinit jeden krok zpět, abyste mohli učinit dva kroky vpřed.“
It is necessary sometimes to take one step backward to take two steps forward.

—  Vladimír Iljič Lenin ruský politik, vedl Říjnovou revoluci 1870 - 1924

Nikola Tesla foto

„Kdyby se vaše nenávist dokázala proměnit v elektřinu, rozsvítila by celý svět.“
If your hate could be turned into electricity, it would light up the whole world.

—  Nikola Tesla vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Bruce Lee foto

„Nejsem na tomto světě, abych naplnil vaše očekávání a vy nejste na tomto světě, abyste naplnili ty mé.“
I’m not in this world to live up to your expectations and you’re not in this world to live up to mine.

—  Bruce Lee herec, mistr a popularizátor bojových umění 1940 - 1973

Albert Einstein foto

„Všichni víme, že světlo putuje rychleji než zvuk. Proto někteří lidé vypadají chytře, dokud je neslyšíte mluvit.“
We all know that light travels faster than sound. That's why certain people appear bright until you hear them speak.

—  Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
John Lennon foto

„Když mi bylo 5 let, matka mi neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, ptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem úkol nepochopil, a já jim řekl, že oni nepochopili život.“
When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

Bob Marley foto

„Raději zemřít v boji za svobodu, než být vězněm do konce svého života.“
Better to die fighting for freedom then be a prisoner all the days of your life.

—  Bob Marley jamajský zpěvák, skladatel, hudebník 1945 - 1981

Kurt Cobain foto

„Ona ho miluje víc, než se kdy dozví.
On ji miluje víc, než kdy dá najevo…“

She loves him more than he will ever know He loves her more than he will ever show

—  Kurt Cobain frontman skupiny Nirvana 1967 - 1994

Citát „Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet.“
George Orwell foto

„Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet.“
If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear.

—  George Orwell, kniha 1984

Alan Alexander Milne foto

„Slib mi, že na mě nikdy nezapomeneš, protože kdybych si myslel, že zapomeneš, nikdy bych neodešel.“
Promise me you'll never forget me because if I thought you would, I'd never leave.

—  Alan Alexander Milne britský autor 1882 - 1956

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Konfucius foto

„Ten, kdo zná všechny odpovědi, nedostal všechny otázky.“
He who knows all the answers has not been asked all the questions.

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Konfucius foto

„Pokud uděláte chybu a nenapravíte ji, nazývá se to chybou.“
If you make a mistake and do not correct it, this is called a mistake.

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Abraham Lincoln foto

„Nikdo nemá tak dobrou paměť, aby mohl být úspěšným lhářem.“
No man has a good enough memory to be a successful liar

—  Abraham Lincoln 16. prezident Spojených států 1809 - 1865

Charlie Chaplin foto

„Nic v tomto světě není trvalé. Ani naše utrpení.“
Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles.

—  Charlie Chaplin britský komik a režisér 1889 - 1977

Varianta: V tomhle zvráceném světě není nic trvalého, ani naše trápení.

Charlie Chaplin foto

„Alespoň jednou za život se nad sebou zamysli, jinak by sis mohl nechat ujít tu nejlepší komedii na světě.“
Think about yourself at least once in your life otherwise you may miss the best comedy in this world.

—  Charlie Chaplin britský komik a režisér 1889 - 1977

Charlie Chaplin foto

„Den bez smíchu je promarněný den.“
A day without laughter is a day wasted.

—  Charlie Chaplin britský komik a režisér 1889 - 1977

Charlie Chaplin foto

„Konec konců, všechno je jen žert.“
In the end, everything is a gag.

—  Charlie Chaplin britský komik a režisér 1889 - 1977

Charlie Chaplin foto

„Jednoduchost není jednoduchá věc.“
Simplicity is not a simple thing.

—  Charlie Chaplin britský komik a režisér 1889 - 1977

Charlie Chaplin foto

„Zrcadlo je můj nejlepší kamarád. Protože, když brečím, nikdy se mi nebude smát.“
The mirror is my best friend because when I cry it never laughs.

—  Charlie Chaplin britský komik a režisér 1889 - 1977

Albert Einstein foto

„Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.“
I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.

—  Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Originál: (en) I do not know the weapons with which World War III will be fought, but I can assure you that World War IV will be fought with sticks and stones.
Zdroj: [Palmer, Norman Dunbar, Perkins, Howard Cecil, 1969, International relations: the world community in transition, Houghton Mifflin, 207, angličtina]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešní výročí
Pablo Escobar foto
Pablo Escobar4
největší kolumbijský drogový baron a narkoterorista 1949 - 1993
Jaroslav Durych foto
Jaroslav Durych7
český básník, dramatik, esejista, lékař, náboženský spisova… 1886 - 1962
Romain Gary foto
Romain Gary14
francouzský spisovatel a diplomat 1914 - 1980
Edmond Rostand foto
Edmond Rostand6
francouzský spisovatel 1868 - 1918
Dalších 47 dnešních výročí