Anglické citáty s překladem

Objevte známé i méně známé anglické citáty, motta a výroky. Citáty v angličtině s překladem.


Pablo Neruda foto

„Miluji tě podobně jako temné věci, které mají být milovany v tajnosti - mezi stínem a duší.“
I love you as certain dark things are to be loved, in secret, between the shadow and the soul.

—  Pablo Neruda chilský básník 1904 - 1973

Citát „Nejkrásnější šaty, které mohou oblékat ženu, jsou paže muže, kterého miluje.“
Yves Saint Laurent foto

„Nejkrásnější šaty, které mohou oblékat ženu, jsou paže muže, kterého miluje.“
The most beautiful clothes that can dress a woman are the arms of the man she loves.

—  Yves Saint Laurent francouzský módní návrhář 1936 - 2008

Virginia Woolf foto

„Psaní je jako sex. Nejdřív to uděláš pro lásku, pak to uděláš pro své přátele a pak to uděláš za peníze.“
Writing is like sex. First you do it for love, then you do it for your friends, and then you do it for money.

—  Virginia Woolf anglická spisovatelka 1882 - 1941

Johnny Depp foto

„Smějte se tak, jak dýcháte a milujte tak dlouho, jak budete žít.“
Laugh as much as you breathe and love as long as you live.

—  Johnny Depp americký herec, filmový producent a hudebník 1963

Johnny Cash foto

„Celý váš život, budete čelit nějaké volbě. Můžete si vybrat lásku nebo nenávist… Já si volím lásku.“
All your life, you will be faced with a choice. You can choose love or hate…I choose love.

—  Johnny Cash americký zpěvák 1932 - 2003

Bob Marley foto

„Největší zbabělec je muž, který probudí lásku ženy, bez úmyslu ji milovat.“
The biggest coward of a man is to awaken the love of a woman without the intention of loving her.

—  Bob Marley jamajský zpěvák, skladatel, hudebník 1945 - 1981

Hunter S. Thompson foto

„Sex bez lásky je prázdný a nesmyslný stejně jako láska bez sexu.“
Sex without love is as hollow and ridiculous as love without sex.

—  Hunter S. Thompson americký novinář a spisovatel 1937 - 2005

Malcolm X foto

„Nejsem rasista. Jsem proti každé formě rasismu a segregaci, proti jakékoli formě diskriminace.“
I am not a racist. I am against every form of racism and segregation, every form of discrimination.

—  Malcolm X americký aktivista 1925 - 1965

Elizabeth Barrett Browning foto

„Miluji tě nejen pro to, kým jsi, ale také za to, kým jsem já, když jsem s tebou.“
I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you

—  Elizabeth Barrett Browning anglická básnířka a autorka 1806 - 1861

Friedrich Nietzsche foto

„Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství.“
It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.

—  Friedrich Nietzsche německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Ralph Smart foto

„Buď kolem těch, kteří jsou na tebe hrdí, bojí se tě ztratit, bojují za tebe, oceňují tě, respektují tě, starají se o tebe a milují tě.“
Be around those who are proud to have you, scared to lose you, fight for you, appreciate you, respect you, care for you and love you.

—  Ralph Smart psycholog a spisovatel

Johnny Depp foto

„Jediná stvoření, které jsou natolik vyvinuté, aby vyjádřili čistou lásku, jsou psi a kojenci.“
The only creatures that are evolved enough to convey pure love are dogs and infants.

—  Johnny Depp americký herec, filmový producent a hudebník 1963

John Lennon foto

„Žijeme ve světě, kde se musíme skrýt, abychom se milovali, zatímco násilí se praktikuje za denního světla.“
We live in a world where we have to hide to make love, while violence is practiced in broad daylight.

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

Ralph Smart foto

„Rodina je kdokoli, kdo tě miluje bezpodmínečně.“
Family is anyone who loves you unconditionally.

—  Ralph Smart psycholog a spisovatel

Winston Churchill foto

„Historie ke mně bude laskavá, protože ji mám v úmyslu psát.“
History will be kind to me for I intend to write it.

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

Tim Burton foto

„Nikdy jsem neměl noční můry z filmů. Byl jsem mnohem víc vyděšený svou rodinou a skutečným životem.“
I never really got nightmares for movies. I was much more terrified by my own family and real life, you know?

—  Tim Burton americký filmař 1958

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Virginia Woolf foto

„Ten velký katedrální vesmír, který byl dětství.“
That great Cathedral space which was childhood.

—  Virginia Woolf anglická spisovatelka 1882 - 1941

Virginia Woolf foto

„Když vezmete v úvahu věci jako hvězdy, zdá se, že na našich záležitostech moc nezáleží, že?“
When you consider things like the stars, our affairs don't seem to matter very much, do they?

—  Virginia Woolf anglická spisovatelka 1882 - 1941

Virginia Woolf foto

„Chci napsat román o Tichu; řekl: věci, které lidé neřeknou.“
I want to write a novel about Silence," he said; “the things people don’t say.

—  Virginia Woolf anglická spisovatelka 1882 - 1941

Virginia Woolf foto

„Co kdybych ti řekl, že nejsem schopen tolerovat své vlastní srdce?“
What if I told you I’m incapable of tolerating my own heart?

—  Virginia Woolf anglická spisovatelka 1882 - 1941

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešní výročí
Robert Fulghum foto
Robert Fulghum105
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
Francois Quesnay foto
Francois Quesnay1
francouzský ekonom 1694 - 1774
Giacomo Casanova foto
Giacomo Casanova18
italský dobrodruh a zakladatel Benátské republiky 1725 - 1798
Maurice Blondel foto
Maurice Blondel4
francouzský filozof 1861 - 1949
Dalších 41 dnešních výročí
x