Anglické citáty s překladem

Objevte známé i méně známé anglické citáty, motta a výroky. Citáty v angličtině s překladem.


Richard Bach foto

„Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou.“
The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other's life. Rarely do members of one family grow up under the same roof.

—  Richard Bach americký duchovní spisovatel 1936

Winston Churchill foto

„Pokud uděláte 10 000 předpisů, zničíte veškerou úctu k zákonu.“
If you make 10,000 regulations you destroy all respect for the law.

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

Winston Churchill foto

„Lady Nancy Astor: Kdybyste byl mým manželem, dala bych Vám do čaje jed!

Winston Churchill: A kdybyste byla mojí manželkou, tak bych ten čaj vypil.“

Lady Nancy Astor: If I were your wife I'd put poison in your coffee. Churchill: If I were your husband I'd drink it.

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

Winston Churchill foto

„Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.“
The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

Bruce Lee foto

„Vyvažujte své myšlenky s akcí. - Pokud trávíte příliš mnoho času přemýšlením o věci, nikdy to neuděláte.“
Balance your thoughts with action. — If you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done.

—  Bruce Lee herec, mistr a popularizátor bojových umění 1940 - 1973

Bill Gates foto

„Pokud se narodíš chudý, není to tvá chyba, ale pokud zemřeš chudý, je to tvá chyba.“
If you're born poor it's not your fault, but if you die poor it's your fault.

—  Bill Gates americký průmyslník a filantrop 1955

Aristoteles foto

„Ne vždy je to samé být dobrým člověkem a být dobrým občanem.“
It is not always the same thing to be a good man and a good citizen.

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Přisuzované

John Lennon foto

„Když mi bylo 5 let, matka mi neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, ptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem úkol nepochopil, a já jim řekl, že oni nepochopili život.“
When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

Winston Churchill foto

„Demokracie je nejhorší způsob vlády na světě. Mimo těch ostatních způsobů.“
Democracy is the worst form of government, except for all the others.

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

Charlie Chaplin foto

„Tvé nahé tělo by mělo patřit jedině těm, kteří se zamilují do tvé nahé duše.“
Your naked body should only belong to those who fall in love with your naked soul.

—  Charlie Chaplin britský komik a režisér 1889 - 1977

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Hunter S. Thompson foto

„Jestli budeš blázen, musíš za to být placen, jinak budeš zavřený.“
If you're going to be crazy, you have to get paid for it or else you're going to be locked up.

—  Hunter S. Thompson americký novinář a spisovatel 1937 - 2005

Charlie Chaplin foto

„Přemýšlíme příliš a cítíme málo.“
We think too much and feel too little.

—  Charlie Chaplin britský komik a režisér 1889 - 1977

Charlie Chaplin foto

„Více než chytrost potřebujeme vlídnost a laskavost.“
More than cleverness, we need kindness and gentleness

—  Charlie Chaplin britský komik a režisér 1889 - 1977

Michael Jordan foto

„Talent vyhraje zápas, ale týmová práce a inteligence vyhraje šampionáty.“
Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships.

—  Michael Jordan americký basketbalista 1963

Charles Bukowski foto

„Pamatuješ si, kdo jsi byl, než ti svět řekl, kdo bys měl být?“
Can you remember who you were, before the world told you who you should be?

—  Charles Bukowski americký básník a spisovatel 1920 - 1994

John Lennon foto

„Věřím ve všechno, dokud to nebude vyvráceno. Takže věřím ve víly, mýty, draky. Všechno existuje, i když je to ve vaší mysli. Kdo říká, že sny a noční můry nejsou tak skutečné jako tady a teď?“
I believe in everything until it's disproved. So I believe in fairies, the myths, dragons. It all exists, even if it's in your mind. Who's to say that dreams and nightmares aren't as real as the here and now?

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

Albert Einstein foto

„Všichni víme, že světlo putuje rychleji než zvuk. Proto někteří lidé vypadají chytře, dokud je neslyšíte mluvit.“
We all know that light travels faster than sound. That's why certain people appear bright until you hear them speak.

—  Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Citát „Největším nepřítelem vědění není ignorance, je to iluze vědění.“
Stephen Hawking foto

„Největším nepřítelem vědění není ignorance, je to iluze vědění.“
The greatest enemy of knowledge is not ignorance. It is the illusion of knowledge.

—  Stephen Hawking britský teoretický fyzik zabývající se vznikem vesmíru 1942 - 2018

Citát „Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“
Mark Twain foto

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“
I have never let my schooling interfere with my education.

—  Mark Twain americký spisovatel 1835 - 1910

Varianta: Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v mé cestě za vzděláním.
Varianta: Nedopusťte, aby školní docházka nějak ovlivnila vaše vzdělání.

Muhammad Ali foto

„Jestli to moje mysl dokáže pochopit; a mé srdce tomu může věřit - pak to můžu dosáhnout.“
If my mind can conceive it; and my heart can believe it — then I can achieve it.

—  Muhammad Ali americký boxer 1942 - 2016

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešní výročí
Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer129
německý filozof 1788 - 1860
Stephen King foto
Stephen King173
americký spisovatel 1947
Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius56
starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.
Henry De Montherlant foto
Henry De Montherlant15
francouzský spisovatel 1895 - 1972
Dalších 55 dnešních výročí