Latinské citáty s překladem

Objevte známé i méně známé latinské citáty, motta a výroky. Citáty v latině s překladem.


Aristoteles foto

„O všem se má pochybovat.“
De omnibus dubitandum est

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Originál: (la) De omnibus dubitandum est

Publius Terentius Afer foto

„Pravda rodí nenávist.“
Veritas odium parit.

—  Publius Terentius Afer římský komediální dramatik -185 - -159 př. n. l.

Originál: (la) Veritas odium parit.

„Všichni neobdivují a nemilují totéž.“
NON OMNES AEDEM MIRANTUR AMANTQUE.

— Neznámý autor

Originál: (la) NON OMNES AEDEM MIRANTUR AMANTQUE.

„Nehleď, kolika lidem se líbíš, ale jakým lidem.“
NON QUAM MULTIS PLACEAS, SED QUIBUS, STUDE.

— Neznámý autor

Originál: (la) NON QUAM MULTIS PLACEAS, SED QUIBUS, STUDE.

Titus Maccius Plautus foto

„Z jedné strany dotírající vlci, z druhé psi.“
Hac urgent lupi, hac canes

—  Titus Maccius Plautus římská dramatik -254 - -184 př. n. l.

Originál: (la) Hac urgent lupi, hac canes

Jan Amos Komenský foto

„Aristoteles porovnával mysl člověka s prázdnou tabulkou, na které nebylo napsáno nic, ale na kterou by bylo možné vyrýt všechno. … Je tam však tento rozdíl, že na tabulku je psaní omezeno prostorem, zatímco v případě mysli můžete pokračovat v psaní a rytí bez nalezení hranice, protože, jak již bylo prokázáno, mysl nemá limity.“
Aristoteles hominis animum comparavit tabulae rasae, cui nihil inscriptum sit, inscribi tamen omnia possint. … Hoc interest, quod in tabula lineas ducere non licet, nisi quousque margo permittat: in mente usque et usque scribendo, et sculpendo, terminum nusquam invenies quia (ut ante monitum) interminabilis est.

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

Marcus Tullius Cicero foto

„To, co uplynulo, se nikdy nevrací.“
Praeteritum tempus numquam revertitur.

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Originál: (la) Praeteritum tempus numquam revertitur.

„Na jazyku med, slova jako sníh, v srdci chová jed, klam je ve skutcích.“
Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis.

—  Walther

Originál: (la) Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis.

Marcus Annaeus Lucanus foto

„Vina spáchaná mnohými zůstává nepotrestána.“
QUIDQUID MULTIS PECCATUR, INULTUM EST

—  Marcus Annaeus Lucanus římský básník 39 - 65

Originál: (la) QUIDQUID MULTIS PECCATUR, INULTUM EST

Titus Maccius Plautus foto

„Kdo pro ctnost na smrt vydán je, ten nezemře.“
QUI PER VIRTUTEM PERITAT, NON INTERIT

—  Titus Maccius Plautus římská dramatik -254 - -184 př. n. l.

Originál: (la) Qui per virtuem peritat, non interit.
Originál: (la) QUI PER VIRTUTEM PERITAT, NON INTERIT

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Král je mrtev, ať žije král.“
REX MORTUS, VIVAT REX.

— Neznámý autor

Originál: (la) REX MORTUS, VIVAT REX.

George Berkeley foto

„Být znamená, být vnímán.“
Esse est percipi.

—  George Berkeley anglicko-irský filozof 1685 - 1753

Originál: (la) Esse est percipi.

Terry Pratchett foto

„Jdoucí na smrt nechtějí zemřít.“
Morituri nomulus mori.

—  Terry Pratchett anglický spisovatel 1948 - 2015

Jdoucí na smrt nechtějí zemřít
Originál: (la) Morituri nomulus mori.

Flavius Renatus Vegetius foto

„Kdo touží po míru, ať připravuje válku.“
Qui desiderat pacem, preaparet bellum.

—  Flavius Renatus Vegetius spisovatel římské říše

Originál: (la) Qui desiderat pacem, preaparet bellum.
Varianta: Kdo si přeje mír, ať připravuje válku.

Maro Publius Vergilius foto

„Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním.“
QUIDQUID ERIT, SUPERANDA OMNIS FORTUNA FERENDO EST

—  Maro Publius Vergilius starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.

Originál: (la) QUIDQUID ERIT, SUPERANDA OMNIS FORTUNA FERENDO EST

Seneca foto

„Naděje je poslední útěchou v neštěstí.“
SPES EST ULTIMUM ADVERSARUM RERUM SOLACIUM

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Originál: (la) SPES EST ULTIMUM ADVERSARUM RERUM SOLACIUM

Marcus Tullius Cicero foto

„Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.“
Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Originál: (la) Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.
Varianta: Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Secundus Maior Gaius Plinius foto

„Lidská přirozenost touží po nových věcech.“
EST NATURA HOMINUM NOVITATIS AVIDA

—  Secundus Maior Gaius Plinius římský vojenský velitel 23 - 79

Originál: (la) EST NATURA HOMINUM NOVITATIS AVIDA

Publius Ovidius Naso foto

„Čas všechno hojí.“
Temporis ars medicina fere est.

—  Publius Ovidius Naso římský básník -43 - 17 př. n. l.

Originál: (la) Temporis ars medicina fere est.

Tranquillus Gaius Suetonius foto

„Bud zdráv, císaři, ti, kdo jdou na smrt, tě pozdravují.“
AVE, IMPERATOR, MORITURI TE SALUTANT

—  Tranquillus Gaius Suetonius římský historik 70 - 126

Originál: (la) AVE, IMPERATOR, MORITURI TE SALUTANT

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešní výročí
Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský33
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1466 - 1536
Ivan Sergejevič Turgeněv foto
Ivan Sergejevič Turgeněv14
ruský spisovatel 1818 - 1883
Bill Gates foto
Bill Gates29
americký průmyslník a filantrop 1955
John Locke foto
John Locke15
anglický filozof a lékař 1632 - 1704
Dalších 54 dnešních výročí