Latinské citáty
Latinské citáty s překladem

Prozkoumejte výběr nejkrásnějších latinských výroků, přísloví či citátů od známých autorů z historie. Jejich výroky nesou důležitá poselství a moudrosti, které jsou platné dodnes. Citáty latinsky s překladem.

Nejznámější latinské citáty

Publius Cornelius Tacitus foto

„Čestná smrt je lepší než život v hanbě.“
HONESTA MORS TURPI VITA POTIOR

—  Publius Cornelius Tacitus, kniha Agricola

Agricola
Varianta: Čestná smrt je lepší než potupný život.

Caligula foto

„Ať mne nenávidí, jen když se mne bojí.“
Oderint, dum metuant.

—  Caligula císař starého Říma, člen Julsko-klaudijská dynastie 12 - 41

Varianta: Jen ať nás nenávidí, jen když se nás bojí.

„Nikdy nebude šťastným, koho bude trápit, že někdo je šťastnější.“
NUMQUAM ERIT FELIX, QUEM TORQUEBIT FELICIOR.

— Neznámý autor

Seneca foto

„Naděje je poslední útěchou v neštěstí.“
SPES EST ULTIMUM ADVERSARUM RERUM SOLACIUM

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Publius Terentius Afer foto

„Pravda rodí nenávist.“
Veritas odium parit.

—  Publius Terentius Afer římský komediální dramatik -185 - -159 př. n. l.

Marcus Tullius Cicero foto

„Pokud máte zahradu a knihovnu, máte vše, co potřebujete.“
Si hortum in bibliotheca habes, nihil deerit.

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Publius Terentius Afer foto

„Štěstí přeje odvážným.“
Fortis fortuna adiuvat.

—  Publius Terentius Afer římský komediální dramatik -185 - -159 př. n. l.

Seneca foto

„Když člověk neví, do kterého přístavu směřuje, žádný vítr není ten pravý.“
errant consilia nostra, quia non habent quo derigantur; ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est.

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Seneca foto

„Neboť žádný člověk není skutečně svobodný, pokud je otrokem svého těla.“
Nemo liber est qui corpori servit.

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Seneca foto

„Nikdo nemůže vládnout, pokud není schopen vydržet být ovládán.“
nemo autem regere potest nisi qui et regi.

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Související témata

Všechny latinské citáty

Celkem 387 citátů, filtrovat:

„Neučíme se pro školu, ale pro život.“
NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.

— Neznámý autor

Gaius Julius Caesar foto

„Lidé rádi věří tomu, co si přejí.“
Fere libenter homines id quod volunt credunt.

—  Gaius Julius Caesar římský senátor -100 - -44 př. n. l.

Zdroj: Rovnost 19. 7. 1991

Maro Publius Vergilius foto

„Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním.“
QUIDQUID ERIT, SUPERANDA OMNIS FORTUNA FERENDO EST

—  Maro Publius Vergilius starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.

Gaius Julius Caesar foto

„Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.“
Veni, vidi, vici.

—  Gaius Julius Caesar římský senátor -100 - -44 př. n. l.

Caesar po rychle vyhrané bitvě proti pontskému králi Farnakovi v roce 47 př. n. l.

Hannibal foto

„Cestu si buď najdu nebo si ji udělám.“
Aut viam inveniam aut faciam.

—  Hannibal vojenský velitel Kartága během druhé punské války -247 - -183 př. n. l.

„Není hanbou nic nevědět, ale je hanbou, nechtít se ničemu učit.“
NON PUDOR EST NIL SCIRE, PUDOR NIL DISCERE VELLE.

— Neznámý autor

Maro Publius Vergilius foto

„Trnitou cestou ke hvězdám.“
Per aspera ad astra.

—  Maro Publius Vergilius starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.

„Čestná smrt je lepší než hanebný život.“
HONESTA MORS TURPI VITA POTIOR.

— Neznámý autor

„Na jazyku med, slova jako sníh, v srdci chová jed, klam je ve skutcích.“
Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis.

—  Walther

Aristoteles foto

„O všem se má pochybovat.“
De omnibus dubitandum est

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Maximianus foto

„Lepší je skutečně zemřít, než život vést podobný smrti.“
MORTE MORI MELIUS, QUAM VITAM DUCERE MORTIS

—  Maximianus římský císař 240 - 310

Marcus Fabius Quintilianus foto

„Lépe ztratit přítele než vtip.“
POTIUS AMICUM QUAM DICTUM PERDERE

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

Varianta: Spíše ztratit přítele než vtip.

Marcus Fabius Quintilianus foto

„Vše, co se rodí, umírá.“
Deficit omne, quod nascitur.

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

Gaius Julius Caesar foto

„Co chceme, tomu taky ochotně věříme a doufáme, že si i ostatní myslí, co si myslíme sami.“
Quae volumus, ea credimus libenter, et quae sentimus ipsi, reliquos sentire speramus

—  Gaius Julius Caesar římský senátor -100 - -44 př. n. l.

„Kdo zastrašuje, víc se bojí sám.“
QUI TERRET, PLUS IPSE TIMET

—  Claudius Claudianus římský latinský básník 370 - 404

Secundus Maior Gaius Plinius foto

„Smrt je největší dar přírody.“
PRAECIPUUM NATURAE BONUM MORS

—  Secundus Maior Gaius Plinius římský vojenský velitel 23 - 79

„Protože žiješ poctivě, nedbej na řeči zlých lidí.“
CUM RECTE VIVAS, NE CURES VERBA MALORUM.

— Neznámý autor

Marcus Tullius Cicero foto

„Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.“
Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Varianta: Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Gaius Valerius Catullus foto

„Těžké je skoncovat naráz s láskou, jež trvala dlouho.“
DIFFICILE EST LONGUM SUBITO DEPONERE AMOREM

—  Gaius Valerius Catullus latinský básník -84 - -54 př. n. l.

„Není růže bez trní.“
NULLI ROSAE DEEST SPINA.

— Neznámý autor

„Nehleď, kolika lidem se líbíš, ale jakým lidem.“
NON QUAM MULTIS PLACEAS, SED QUIBUS, STUDE.

— Neznámý autor

Citát „Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet.“
Albert Camus foto

„Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet.“
Vae mihi qui cogitare ausus sum.

—  Albert Camus francouzský spisovatel a novinář 1913 - 1960

Titus Maccius Plautus foto

„Kdo pro ctnost na smrt vydán je, ten nezemře.“
QUI PER VIRTUTEM PERITAT, NON INTERIT

—  Titus Maccius Plautus římská dramatik -254 - -184 př. n. l.

„Bůh obvykle tomu, jehož osud chce změnit, překazí jeho záměry.“
PLERUMQUE CUIUS FORTUNAM MUTATURUS EST DEUS, CONSILIA CORRUMPIT

—  Velleius Paterculus Gaius římský historik -19 - 31 př. n. l.

„Získáváš-li nové přátele, važ si i starých!“
NOVOS AMICOS DUM PARAS, VETEROS COLE!

— Neznámý autor

Publius Ovidius Naso foto

„Čas všechno hojí.“
Temporis ars medicina fere est.

—  Publius Ovidius Naso římský básník -43 - 17 př. n. l.

„Kdo ztratil důvěru, nemůže již nic víc ztratit.“
FIDEM QUI PERDIT, NIL POTEST ULTRA PERDERE.

— Neznámý autor

Gaius Titus Petronius foto

„Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe.“
QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS

—  Gaius Titus Petronius římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu 27 - 66

Flavius Renatus Vegetius foto

„Kdo touží po míru, ať připravuje válku.“
Qui desiderat pacem, preaparet bellum.

—  Flavius Renatus Vegetius spisovatel římské říše

Varianta: Kdo si přeje mír, ať připravuje válku.

Gaius Julius Caesar foto

„Lidé ochotně věří, že to co si přejí, je správné.“
Fere libenter homines id quod volunt credunt.

—  Gaius Julius Caesar římský senátor -100 - -44 př. n. l.

„Vysvětluješ-li pomluvu, činíš ji ještě horší.“
MALEDICTUM INTERPRETANDO FACIAS ACRIUS

—  Publilius Syrus latinský spisovatel

Terry Pratchett foto

„Jdoucí na smrt nechtějí zemřít.“
Morituri nomulus mori.

—  Terry Pratchett anglický spisovatel 1948 - 2015

Jdoucí na smrt nechtějí zemřít

Rufus Quintus Curtius foto

„Bojácný pes víc štěká než kouše a hlubší řeky plynou nejtišeji.“
CANIS TIMIDUS VEHEMENTIUS LATRAT QUAM MORDET, ALTISSIMAQUE FLUMINA MINIMO SONO LABUNTUR

—  Rufus Quintus Curtius římský historik

Quintus Horatius Flaccus foto

„Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí.“
VIS CONSILII EXPERS MOLE RUIT SUA

—  Quintus Horatius Flaccus římský lyrik -65 - -8 př. n. l.

Marcus Tullius Cicero foto

„Spravedlnost hledí, aby každému bylo dáno, co mu patří.“
Suum cuique.

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Varianta: Každému, co mu patří.

Ulpianus foto

„Lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než odsoudit nevinného.“
SATIUS ENIM EST IMPUNITUM RELINQUI FACINUS NOCENTIS, QUAM INNOCENTEM DAMNARI

—  Ulpianus římský právník 170 - 228

Aurelius Augustinus foto

„Miluj a dělej, co chceš.“
Dilige et quod vis fac.

—  Aurelius Augustinus raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430

Zdroj: In epistulam Ioannis ad Parthos, tractatus VII,8

Maro Publius Vergilius foto

„Bohové rozhodli jinak.“
DIS ALITER VISUM

—  Maro Publius Vergilius starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.

„Nezáleží na tom, jak dlouho, ale jak dobře jsi žil.“
NON QUAMDIU, SED QUAM BENE VIXERIS, REFERT.

— Neznámý autor

„Každý začátek je těžký.“
OMNE PRINCIPIUM GRAVE.

— Neznámý autor

Marcus Annaeus Lucanus foto

„Odvahou se zakrývá velký strach.“
AUDENDO MAGNUS TEGITUR TIMOR

—  Marcus Annaeus Lucanus římský básník 39 - 65

Zdroj: Vaněk, Zdeněk, Kaleidoskop, Zdeněk Vaněk, Plzeň, 2009, 1, 420, 978-80-254-5071-0, http://kaleidoskop.webz.cz/Kaleidoskop.pdf, 215

Cornelius Nepos foto

„V přátelství je důležitější podobnost povah než příbuzenský vztah.“
PLUS IN AMICITIA VALET SIMILITUDO MORUM QUAM AFFINITAS

—  Cornelius Nepos římský spisovatel -100 - -25 př. n. l.

„Zkušenost je nejlepší učitelkou.“
EXPERIENTIA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA.

— Neznámý autor

„Již od mládí je třeba mít před očima stáří.“
PROSPICIENDUM ERGO IN SENECTAM NUNC ADOLESCENTIA EST

—  Gaius Lucilius římský satirik -180 - -102 př. n. l.

„Největší bohatství má ten, kdo si žádné nežádá.“
MAXIMAS HABET DIVITIAS, QUI NULLAS DESIDERAT.

— Neznámý autor

„Zlato se zkouší ohněm, statečnost neštěstím.“
IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA.

— Neznámý autor

„Všichni neobdivují a nemilují totéž.“
NON OMNES AEDEM MIRANTUR AMANTQUE.

— Neznámý autor

„Co si přejeme, tomu rádi věříme.“
QUOD VOLUMUS, LIBENTER CREDIMUS.

— Neznámý autor

„Lepší je vrátit se než běžet špatně.“
SATIUS EST RECURRERE QUAM CURRERE MALE.

— Neznámý autor

Decimus Magnus Ausonius foto

„Druhým odpouštěj mnoho, sobě však nic.“
IGNOSCAS ALIIS MULTA; NIHIB TIBI Ignoscas Aliis Multa; Nihib Tibi

—  Decimus Magnus Ausonius básník 310 - 395

Edgar Allan Poe foto

„Nikdo mě nebude dráždit beztrestně.“
Nemo me impune lacessit.

—  Edgar Allan Poe, kniha Sud vína amontilladského

Vojenské heslo

Citát „Žádný věk není příliš pozdní k učení.“

„Žádný věk není příliš pozdní k učení.“
NULLA AETAS AD DISCENDUM SERA.

— Neznámý autor

„Nečiň jiným, co sám nemáš rád.“
ALIIS NE FECERIS, QUOD TIBI FIERI NON VIS.

— Neznámý autor

Citát „Nesmrtelnost lidí uchovává papír.“
Secundus Maior Gaius Plinius foto

„Nesmrtelnost lidí uchovává papír.“
CHARTA CONSTAT IMMORTALITAS HOMINUM

—  Secundus Maior Gaius Plinius římský vojenský velitel 23 - 79

Ulpianus foto

„Otroctví srovnáváme téměř se smrtí.“
SERVITUTEM MORTALITATI FERE COMPARAMUS

—  Ulpianus římský právník 170 - 228

Marcus Tullius Cicero foto

„Trojího musí řečník dbát: co říká, kde to říká a jak to říká.“
Tria videnda sunt oratori: Quid docat et quo quidque loco et quo modo.

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Varianta: Trojího si musí řečník hledět: Co říká, kde to říká a jak to říká.

Rufus Quintus Curtius foto

„Uniká smrti, kdo jí opovrhuje, stihne však toho, kdo se jí nejvíce bojí.“
EFFUGIT MORTEM, QUISQUIS CONTEMPSERIT: TIMIDISSIMUM CONSEQUITUR

—  Rufus Quintus Curtius římský historik

„Kapka rozbíjí kámen ne silou, ale častým padáním.“
GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI, SED SAEPE CADENDO.

— Neznámý autor

Tito Lucrezio Caro foto

„Nikomu nepatří život, však užívat mají ho všichni.“
VITAQUE MANCIPIO NULLI DATUR, OMNIBUS USU

—  Tito Lucrezio Caro římský básník a filosof -94 - -55 př. n. l.

Maro Publius Vergilius foto

„Hlad je špatným rádcem.“
Malesuada fames

—  Maro Publius Vergilius starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.

„Nevěř nikomu o sobě víc, než sám sobě věříš.“
NEC CUI DE TE PLUS QUAM TIBI CREDAS.

— Neznámý autor

Citát „Ženský jazyk může smlčet jen to, o čem neví.“
Seneca starší foto

„Ženský jazyk může smlčet jen to, o čem neví.“
Mulieris linqua id solum potest tacere quod nescit.

—  Seneca starší římský učenec -54 - 39 př. n. l.

„Nikdo si s čertem nezahrává beztrestně.“
NEMO CUM DIABOLO IOCATUR IMPUNE.

— Neznámý autor

„Nikdo z nás není bez viny.“
NEMO NOSTRUM SINE CULPA EST.

— Neznámý autor

Quintus Horatius Flaccus foto
Publius Terentius Afer foto

„Jsem člověk, nic lidského mi není cizí.“
Homo sum; humani nil (nihil) a me alienum puto

—  Publius Terentius Afer římský komediální dramatik -185 - -159 př. n. l.

Anicius Manlius Boëthius foto

„Nic není ubohé, ledaže to za ubohé pokládáš, a naopak každý úděl je šťastný, snáší-li jej člověk s vyrovnanou myslí.“
NIHIL EST MISERUM, NISI CUM PUTES, CONTRAQUE BEATA SORS OMNIS EST AEQUANIMITATE TOLERANTIS

—  Anicius Manlius Boëthius filozof z počátku 6. století 480

Marcus Tullius Cicero foto

„Nikdo nemiluje bolest samu, nevyhledává ji a nechce, prostě proto, že to je bolest…“
Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit...

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Marcus Tullius Cicero foto

„To, co uplynulo, se nikdy nevrací.“
Praeteritum tempus numquam revertitur.

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Phaedrus foto

„A ztratí-li kdo důstojnost svou dřívější, je ve svém neštěstí jen pro smích zbabělcům.“
QUICUMQUE AMISIT DIGNITATEM PRISTINAM, IGNAVIS ETIAM IOCUS EST IN CASU GRAVI

—  Phaedrus latinský bajkař a pravděpodobně trácký otrok -20

Tranquillus Gaius Suetonius foto

„Liška mění srst, nikoli zvyky.“
VULPES PILUM MUTAT, NON MORGES

—  Tranquillus Gaius Suetonius římský historik 70 - 126

„Nespadne s mostu, kdo chodí rozumně.“
DE PONTE NON CADIT, QUI SAPIENTIA VADIT.

— Neznámý autor

Gaius Valerius Catullus foto

„Co říká žena toužícímu milenci, může se napsat do větru a prudké vody.“
MULIER CUPIDO QUOD DICIT AMANTI, IN VENTO ET RAPIDA SCRIBERE OPORTET AQUA

—  Gaius Valerius Catullus latinský básník -84 - -54 př. n. l.

„Chybami se učíme.“
ERRANDO DISCIMUS.

— Neznámý autor

Publius Terentius Afer foto

„Mezi přáteli je vše společné.“
Amicis omnia sunt communia.

—  Publius Terentius Afer římský komediální dramatik -185 - -159 př. n. l.

Varianta: Přátelům je vše společné.

Sextus Propertius foto

„Každého později či dřív čeká mu souzená smrt.“
LONGIUS AUT PROPIUS MORS SUA QUEMQUE MANET

—  Sextus Propertius latinský elegický básník -47 - -14 př. n. l.

„Bohatý je ten, kdo je moudrý.“
DIVES, QUI SAPIENS EST.

— Neznámý autor

„Podrž si naději! Naděje jediná člověka nikdy neopouští.“
SPEM RETINEO SPES UNA HOMINEM NUMQUAM RELINQUIT.

— Neznámý autor

„Učením jiných se učíme sami.“
DOCENDO DISCIMUS.

— Neznámý autor

Decimus Magnus Ausonius foto

„Pravda plodí nenávist.“
VERITAS ODIUM PARIT

—  Decimus Magnus Ausonius básník 310 - 395

„Čiň lidem to, co si přeješ, aby oni činili tobě.“
HOC FACIAS HOMINI, QUOD CUPIS ESSE TIBI.

— Neznámý autor

Citát „Je to příliš velká cena za smích, jestliže spočívá v újmě na cti.“
Marcus Fabius Quintilianus foto

„Je to příliš velká cena za smích, jestliže spočívá v újmě na cti.“
NIMIUM ENIM RISUS PRETIUM EST, SI PROBITATIS IMPENDIO CONSTAT

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

Sextus Propertius foto

„Nepřítel můj ať má dívku, jež bez citu je.“
HOSTIBUS EVENIAT LENTA PUELLA MEIS

—  Sextus Propertius latinský elegický básník -47 - -14 př. n. l.

„Mnoho psů zajícova smrt.“
MULTITUDO CANUM MORS EST LEPORUM.

— Neznámý autor

Marcus Fabius Quintilianus foto

„Bůh neodlišil člověka od smrtelných bytostí ničím jiným více než schopností mluvit.“
DEUS NULLO MAGIS HOMINEM SEPARAVIT A CETERIS, QUAE QUIDEM MORTALIA ESSENT, ANIMALIBUS, QUAM DICENDI FACULTATE

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

„Nepřátelé jsou ti, kteří vypověděli válku nám, nebo kterým jsme ji vypověděli my: ostatní jsou bandité nebo lupiči.“
HOSTES HI SUNT, QUI NOBIS AUT QUIBUS NOS PUBLICE BELLUM DECREVIMUS: CETERI LATRONES AUT PRAEDONES SUNT

—  Lucius Pomponius -100 - -85 př. n. l.

Herennius Modestinus foto

„Zákon má: přikazovat, zakazovat, povolovat, trestat.“
LEGIS VIRTUS HAEC EST: IMPERARE, VETARE, PERMITTERE, PUNIRE

—  Herennius Modestinus starověký římský právník

Varianta: Zákon má: rozkazovat, zakazovat, povolovat, trestat.

Secundus Maior Gaius Plinius foto

„Nejvíce škod působí člověk člověku.“
HOMINI PLURIMA EX HOMINE SUNT MALA

—  Secundus Maior Gaius Plinius římský vojenský velitel 23 - 79

„Prázdné nádoby nejvíce duní.“
VACUA VASA PLURIMUM SONANT.

— Neznámý autor

Aulus Cornelius Celsus foto

„Nečinnost tělo oslabuje, práce posiluje; první urychluje stáří, druhá prodlužuje mládí.“
IGNAVIA CORPUS HEBETAT, LABOR FIRMAT; ILLA MATURARM SENECTUTEM, HIC LONGAM ADOLESCENTIAM REDDIT

—  Aulus Cornelius Celsus -25 - 50 př. n. l.

Aulus Cornelius Celsus foto

„Co nepřipouští přirozenost, to nestvrzuje žádný zákon.“
QUAE RERUM NATURA PROHIBENTUR, NULLA LEGE CONFIRMATA SUNT

—  Aulus Cornelius Celsus -25 - 50 př. n. l.

Rufus Quintus Curtius foto

„Mezi pánem a otrokem není žádné přátelství.“
INTER DOMINUM ET SERVUM NULLA AMICITIA EST

—  Rufus Quintus Curtius římský historik

Maro Publius Vergilius foto

„Kéž se z mého popela zrodí jednou mstitel!“
Exoriare aliquis ex ossibus ultor!

—  Maro Publius Vergilius starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.

Vergiliova kletba

Gaius Titus Petronius foto

„Jaký pán, takový sluha.“
QUALIS DOMINUS, TALIS ET SERVUS

—  Gaius Titus Petronius římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu 27 - 66

Ulpianus foto

„Omylem se na podstatě pravdy nic nemění.“
ERRORE ENIM VERITAS ORIGINIS NON AMITTITUR

—  Ulpianus římský právník 170 - 228

Varianta: Omylem se na podkladě pravdy nic nemění.

Publius Terentius Afer foto

„Zlá mysl, zlý charakter.“
Mala mens, malus animus.

—  Publius Terentius Afer římský komediální dramatik -185 - -159 př. n. l.

„Někdy zákony spí, nikdy však neumírají.“
DORMIUNTALIQUANDO LEGES, NUNQUAM MORIUNTUR.

— Neznámý autor

Marcus Fabius Quintilianus foto

„Každé slovo, které neslouží ani k pochopení, ani k ozdobě, lze nazvat chybným.“
VERBUM OMNE, QUOD NON INTELLECTUM ADIUVAT NEQUE ORNATUM VITIOSUM DICI POTEST

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

Anicius Manlius Boëthius foto

„Nikdo se lehce nesmiřuje se svým osudem.“
NEMO FACILE CUM FORTUNAE SUAE CONDICIONE CONCORDAT

—  Anicius Manlius Boëthius filozof z počátku 6. století 480

Isaac Newton foto

„Platón je můj přítel - Aristoteles je můj přítel - ale můj největší přítel je pravda.“
Amicus Plato — amicus Aristoteles — magis amica veritas

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladatel moderní klasické fyziky 1643 - 1727