Latinské citáty s překladem


Tomáš Akvinský foto

„Ke druhému se musí říci, že různý ráz předmětu poznání působí různost věd. Neboť tutéž větu dokazuje hvězdář a přírodozpytec, na příklad, že země jest kulatá. Avšak hvězdář prostředky matematickými čili ze hmoty vyvozenými, kdežto přírodozpytec pomocí toho co vidí na hmotě.“
Ad secundum dicendum quod diversa ratio cognoscibilis diversitatem scientiarum inducit. Eandem enim conclusionem demonstrat astrologus et naturalis, puta quod terra est rotunda, sed astrologus per medium mathematicum, idest a materia abstractum; naturalis autem per medium circa materiam consideratum.

— Tomáš Akvinský italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 - 1274

 Seneca foto

„Naděje je poslední útěchou v neštěstí.“
SPES EST ULTIMUM ADVERSARUM RERUM SOLACIUM

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Reklama
Sextus Propertius foto

„Nepřítel můj ať má dívku, jež bez citu je.“
HOSTIBUS EVENIAT LENTA PUELLA MEIS

— Sextus Propertius latinský elegický básník -47 - -14 př. n. l.

Gaius Titus Petronius foto

„Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe.“
QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS

— Gaius Titus Petronius římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu 27 - 66

Citát „Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet.“
Albert Camus foto

„Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet.“
Vae mihi qui cogitare ausus sum.

— Albert Camus francouzský spisovatel a novinář 1913 - 1960

 Aristoteles foto

„O všem se má pochybovat.“
De omnibus dubitandum est

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

Reklama
Publius Cornelius Tacitus foto

„Čestná smrt je lepší než potupný život.“
HONESTA MORS TURPI VITA POTIOR

— Publius Cornelius Tacitus antický senátor, historik 58 - 120

Gaius Julius Caesar foto

„Co chceme, tomu taky ochotně věříme a doufáme, že si i ostatní myslí, co si myslíme sami.“
Quae volumus, ea credimus libenter, et quae sentimus ipsi, reliquos sentire speramus

— Gaius Julius Caesar římský senátor -100 - -44 př. n. l.

Terry Pratchett foto

„Jdoucí na smrt nechtějí zemřít.“
Morituri nomulus mori.

— Terry Pratchett anglický spisovatel 1948 - 2015
Jdoucí na smrt nechtějí zemřít

Reklama
Rufus Quintus Curtius foto

„Bojácný pes víc štěká než kouše a hlubší řeky plynou nejtišeji.“
CANIS TIMIDUS VEHEMENTIUS LATRAT QUAM MORDET, ALTISSIMAQUE FLUMINA MINIMO SONO LABUNTUR

— Rufus Quintus Curtius římský historik

Ambrosius Theodosius Macrobius foto

„Vrána vráně nikdy oči nevyklove.“
CORNIX CORNICI NUMQUAM OCULOS EFFODIT

— Ambrosius Theodosius Macrobius evropský spisovatel 5. století 390 - 430

Marcus Tullius Cicero foto

„Štěstí je slepé.“
Fortuna caeca est.

— Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Další
Dnešní výročí
Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe22
americký spisovatel 1809 - 1849
Paul Cézanne foto
Paul Cézanne11
francouzský malíř 1839 - 1906
 Osho foto
Osho74
indický mystik 1931 - 1990
Pierre Joseph Proudhon foto
Pierre Joseph Proudhon3
francouzský politik, filozof, ekonom a socialista 1809 - 1865
Dalších 44 dnešních výročí