Latinské citáty s překladem

Objevte známé i méně známé latinské citáty, motta a výroky. Citáty v latině s překladem.


Marcus Fabius Quintilianus foto

„Je to příliš velká cena za smích, jestliže spočívá v újmě na cti.“
NIMIUM ENIM RISUS PRETIUM EST, SI PROBITATIS IMPENDIO CONSTAT

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

Originál: (la) NIMIUM ENIM RISUS PRETIUM EST, SI PROBITATIS IMPENDIO CONSTAT

Maro Publius Vergilius foto

„Bohové rozhodli jinak.“
DIS ALITER VISUM

—  Maro Publius Vergilius starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.

Originál: (la) DIS ALITER VISUM

Publius Ovidius Naso foto

„Kolik je mušlí na břehu mořském, tolik je žalů v lásce.“
Litore quot conchae, tot sunt in amore dolores.

—  Publius Ovidius Naso římský básník -43 - 17 př. n. l.

Ars amatoria II, 519
Originál: (la) Litore quot conchae, tot sunt in amore dolores.

Caligula foto

„Ať mne nenávidí, jen když se mne bojí.“
Oderint, dum metuant.

—  Caligula císař starého Říma, člen Julsko-klaudijská dynastie 12 - 41

Varianta: Jen ať nás nenávidí, jen když se nás bojí.

Gaius Julius Caesar foto

„Lidé rádi věří tomu, co si přejí.“
Fere libenter homines id quod volunt credunt.

—  Gaius Julius Caesar římský senátor -100 - -44 př. n. l.

Originál: (la) Fere libenter homines id quod volunt credunt.
Zdroj: Rovnost 19. 7. 1991

Secundus Maior Gaius Plinius foto

„Smrt je největší dar přírody.“
PRAECIPUUM NATURAE BONUM MORS

—  Secundus Maior Gaius Plinius římský vojenský velitel 23 - 79

Originál: (la) PRAECIPUUM NATURAE BONUM MORS

Secundus Maior Gaius Plinius foto

„Nesmrtelnost lidí uchovává papír.“
CHARTA CONSTAT IMMORTALITAS HOMINUM

—  Secundus Maior Gaius Plinius římský vojenský velitel 23 - 79

Originál: (la) CHARTA CONSTAT IMMORTALITAS HOMINUM

Maximianus foto

„Lepší je skutečně zemřít, než život vést podobný smrti.“
MORTE MORI MELIUS, QUAM VITAM DUCERE MORTIS

—  Maximianus římský císař 240 - 310

Originál: (la) MORTE MORI MELIUS, QUAM VITAM DUCERE MORTIS

Citát „Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet.“
Albert Camus foto

„Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet.“
Vae mihi qui cogitare ausus sum.

—  Albert Camus francouzský spisovatel a novinář 1913 - 1960

Originál: (la) Vae mihi qui cogitare ausus sum.

„Na jazyku med, slova jako sníh, v srdci chová jed, klam je ve skutcích.“
Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis.

—  Walther

Originál: (la) Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Nikdy nebude šťastným, koho bude trápit, že někdo je šťastnější.“
NUMQUAM ERIT FELIX, QUEM TORQUEBIT FELICIOR.

— Unknown author

Originál: (la) NUMQUAM ERIT FELIX, QUEM TORQUEBIT FELICIOR.

„Dívce máme odpustit, i kdyby se provinila první.“
DECET INDULGERE PUELLAE, VEL QUUM PRIMA NOCET

—  Titus Siculus Calpurnius

Originál: (la) DECET INDULGERE PUELLAE, VEL QUUM PRIMA NOCET

Isaac Newton foto

„Platón je můj přítel - Aristoteles je můj přítel - ale můj největší přítel je pravda.“
Amicus Plato — amicus Aristoteles — magis amica veritas

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladatel moderní klasické fyziky 1643 - 1727

Marcus Tullius Cicero foto

„Nikdo nemiluje bolest samu, nevyhledává ji a nechce, prostě proto, že to je bolest…“
Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit...

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Originál: (la) Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit...

Sextus Propertius foto

„Láska se oddálí jen, nikdy se nezruší však.“
DIFFERTUR, NUMQUAM TOLLITUR ULLUS AMOR

—  Sextus Propertius latinský elegický básník -47 - -14 př. n. l.

Originál: (la) DIFFERTUR, NUMQUAM TOLLITUR ULLUS AMOR

„Všichni neobdivují a nemilují totéž.“
NON OMNES AEDEM MIRANTUR AMANTQUE.

— Unknown author

Originál: (la) NON OMNES AEDEM MIRANTUR AMANTQUE.

Marcus Tullius Cicero foto

„Štěstí je slepé.“
Fortuna caeca est.

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Originál: (la) Fortuna caeca est.

Anicius Manlius Boëthius foto

„Nic není ubohé, ledaže to za ubohé pokládáš, a naopak každý úděl je šťastný, snáší-li jej člověk s vyrovnanou myslí.“
NIHIL EST MISERUM, NISI CUM PUTES, CONTRAQUE BEATA SORS OMNIS EST AEQUANIMITATE TOLERANTIS

—  Anicius Manlius Boëthius filozof z počátku 6. století 480

Originál: (la) NIHIL EST MISERUM, NISI CUM PUTES, CONTRAQUE BEATA SORS OMNIS EST AEQUANIMITATE TOLERANTIS

Ferdinand Magellan foto

„Je důležité plout, není důležité žít.“
Navigare necese est, vivere non necese.

—  Ferdinand Magellan portugalský mořeplavec 1480 - 1521

Originál: (la) Navigare necese est, vivere non necese.

„Neučíme se pro školu, ale pro život.“
NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.

— Unknown author

Originál: (la) NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešní výročí
Henri Fréderic Amiel foto
Henri Fréderic Amiel22
švýcarský filozof 1821 - 1881
Jiří Hubač foto
Jiří Hubač5
český dramatik a scénárista 1929 - 2011
Edgar Degas foto
Edgar Degas5
francouzský umělec 1834 - 1917
Stefan Kisielewski foto
Stefan Kisielewski12
polský hudebník 1911 - 1991
Dalších 54 dnešních výročí