Latinské citáty s překladem

Objevte známé i méně známé latinské citáty, motta a výroky. Citáty v latině s překladem.


„Na jazyku med, slova jako sníh, v srdci chová jed, klam je ve skutcích.“
Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis.

—  Walther

Originál: (la) Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis.

„Není hanbou nic nevědět, ale je hanbou, nechtít se ničemu učit.“
NON PUDOR EST NIL SCIRE, PUDOR NIL DISCERE VELLE.

— Neznámý autor

Originál: (la) NON PUDOR EST NIL SCIRE, PUDOR NIL DISCERE VELLE.

Citát „Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet.“
Albert Camus foto

„Běda mně, který jsem se opovážil přemýšlet.“
Vae mihi qui cogitare ausus sum.

—  Albert Camus francouzský spisovatel a novinář 1913 - 1960

Originál: (la) Vae mihi qui cogitare ausus sum.

Sextus Propertius foto

„Nepřítel můj ať má dívku, jež bez citu je.“
HOSTIBUS EVENIAT LENTA PUELLA MEIS

—  Sextus Propertius latinský elegický básník -47 - -14 př. n. l.

Originál: (la) HOSTIBUS EVENIAT LENTA PUELLA MEIS

Aurelius Augustinus foto

„Trpělivost je společníkem moudrosti.“
Patientia comes est sapientiae

—  Aurelius Augustinus raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430

Marcus Tullius Cicero foto

„To, co uplynulo, se nikdy nevrací.“
Praeteritum tempus numquam revertitur.

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Originál: (la) Praeteritum tempus numquam revertitur.

Herennius Modestinus foto

„Zákon má: přikazovat, zakazovat, povolovat, trestat.“
LEGIS VIRTUS HAEC EST: IMPERARE, VETARE, PERMITTERE, PUNIRE

—  Herennius Modestinus starověký římský právník

Originál: (la) LEGIS VIRTUS HAEC EST: IMPERARE, VETARE, PERMITTERE, PUNIRE
Varianta: Zákon má: rozkazovat, zakazovat, povolovat, trestat.

Rufus Quintus Curtius foto

„Uniká smrti, kdo jí opovrhuje, stihne však toho, kdo se jí nejvíce bojí.“
EFFUGIT MORTEM, QUISQUIS CONTEMPSERIT: TIMIDISSIMUM CONSEQUITUR

—  Rufus Quintus Curtius římský historik

Originál: (la) EFFUGIT MORTEM, QUISQUIS CONTEMPSERIT: TIMIDISSIMUM CONSEQUITUR

„Čiň lidem to, co si přeješ, aby oni činili tobě.“
HOC FACIAS HOMINI, QUOD CUPIS ESSE TIBI.

— Neznámý autor

Originál: (la) HOC FACIAS HOMINI, QUOD CUPIS ESSE TIBI.

Gaius Valerius Catullus foto

„Těžké je skoncovat naráz s láskou, jež trvala dlouho.“
DIFFICILE EST LONGUM SUBITO DEPONERE AMOREM

—  Gaius Valerius Catullus latinský básník -84 - -54 př. n. l.

Originál: (la) DIFFICILE EST LONGUM SUBITO DEPONERE AMOREM

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Nikdo z nás není bez viny.“
NEMO NOSTRUM SINE CULPA EST.

— Neznámý autor

Originál: (la) NEMO NOSTRUM SINE CULPA EST.

Maro Publius Vergilius foto

„Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním.“
QUIDQUID ERIT, SUPERANDA OMNIS FORTUNA FERENDO EST

—  Maro Publius Vergilius starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.

Originál: (la) QUIDQUID ERIT, SUPERANDA OMNIS FORTUNA FERENDO EST

Marek Krajewski foto

„Pomsta je priznaním sa k utrpeniu.“
Ultio doloris confessio est.

—  Marek Krajewski polský spisovatel 1966

Kniha: Pevnosť Breslau
Originál: (la) Ultio doloris confessio est.

Marcus Fabius Quintilianus foto

„Každý si přeje, aby byly vytýkány spíše cizí chyby než jeho vlastní.“
ALIENA ENIM VITIA QUISQUE REPREHENDI MAVULT, QUAM SUA

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

Originál: (la) ALIENA ENIM VITIA QUISQUE REPREHENDI MAVULT, QUAM SUA

Marcus Fabius Quintilianus foto

„Je to nadšení a síla ducha, co činí lidi výmluvnými.“
PECTUS EST ENIM, QUOD DISERTOS FACIT, ET VIS MENTIS

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

Originál: (la) PECTUS EST ENIM, QUOD DISERTOS FACIT, ET VIS MENTIS

Marcus Fabius Quintilianus foto

„Každé slovo, které neslouží ani k pochopení, ani k ozdobě, lze nazvat chybným.“
VERBUM OMNE, QUOD NON INTELLECTUM ADIUVAT NEQUE ORNATUM VITIOSUM DICI POTEST

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

Originál: (la) VERBUM OMNE, QUOD NON INTELLECTUM ADIUVAT NEQUE ORNATUM VITIOSUM DICI POTEST

Citát „Je to příliš velká cena za smích, jestliže spočívá v újmě na cti.“
Marcus Fabius Quintilianus foto

„Je to příliš velká cena za smích, jestliže spočívá v újmě na cti.“
NIMIUM ENIM RISUS PRETIUM EST, SI PROBITATIS IMPENDIO CONSTAT

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

Originál: (la) NIMIUM ENIM RISUS PRETIUM EST, SI PROBITATIS IMPENDIO CONSTAT

Publius Ovidius Naso foto

„Čas všechno hojí.“
Temporis ars medicina fere est.

—  Publius Ovidius Naso římský básník -43 - 17 př. n. l.

Originál: (la) Temporis ars medicina fere est.

„Zlato se zkouší ohněm, statečnost neštěstím.“
IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA.

— Neznámý autor

Originál: (la) IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA.

Sextus Propertius foto

„Láska se oddálí jen, nikdy se nezruší však.“
DIFFERTUR, NUMQUAM TOLLITUR ULLUS AMOR

—  Sextus Propertius latinský elegický básník -47 - -14 př. n. l.

Originál: (la) DIFFERTUR, NUMQUAM TOLLITUR ULLUS AMOR

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešní výročí
George Dennis Carlin foto
George Dennis Carlin31
americký stand-up komik 1937 - 2008
Mary Kay Ash foto
Mary Kay Ash4
podnikatelka 1918 - 2001
Jiddu Krišnamurtí foto
Jiddu Krišnamurtí18
indický duchovní filozof 1895 - 1986
Ernst Thrasolt foto
Ernst Thrasolt1
německý kněz 1878 - 1945
Dalších 69 dnešních výročí