„Minulost je pohlcována přítomností a přítomnost žije jen tím, že rodí budoucnost.“

— James Joyce

James Joyce foto
James Joyce6
irský prozaik a básník 1882 - 1941

Podobné citáty

Otto František Babler foto
David Levithan foto
George Orwell foto
Thomas Mann foto
Aurelius Augustinus foto
Otto František Babler foto
Christopher Paolini foto
 Homér foto

„Čti správně přítomnost a kráčej s budoucností.“

—  Homér starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750

Honoré De Balzac foto
Adina Mandlová foto
Vladimír Vondráček foto

„Minulost a budoucnost se stýkají v jednom bodě, tj. v přítomnosti, která vlastně neexistuje.“

— Vladimír Vondráček český lékař, psychiatr a vysokoškolský pedagog 1895 - 1978
Fantastické a magické z hlediska psychiatrie

John Fitzgerald Kennedy foto
 Seneca foto
Další