„Hodnoty jsou pásky, které si přehráváme v naší hlavě. Každý tón, který jsme si zvolili, je v pořádku do té doby, než ruší ostatní.“

Původní znění

Values are tapes we play on the Walkman of the mind. Any tune we chooose is fine so long as it does not disturb others.

Jonathan Sacks foto
Jonathan Sacks3
britský rabín 1948
Reklama

Podobné citáty

Lou Fanánek Hagen foto
Reklama
Francis Picabia foto
Vladimír Helfert foto

„… každému hranému dílu vdechl opravdu janáčkovský tón a život..“

—  Vladimír Helfert český dirigent a vysokoškolský pedagog 1886 - 1945
o Josefu Páleníčkovi Source: [Pokora, Miloš, Portréty velkých klavíristů 20. století IV, Hudební rozhledy, 2014, 5, 49]

Neil Gaiman foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Marcus Aurelius foto
Božena Němcová foto
Ian McDermott foto
Jan Erazim Vocel foto

„Jazyk jest nejpevnější, nejsvětější páska, poutající ke drahé vlasti srdce veškerého obyvatelstva.“

—  Jan Erazim Vocel český archeolog, básník a historik umění 1803 - 1871
Source: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 24, česky]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“