„Hodnoty jsou pásky, které si přehráváme v naší hlavě. Každý tón, který jsme si zvolili, je v pořádku do té doby, než ruší ostatní.“

Originál

Values are tapes we play on the Walkman of the mind. Any tune we chooose is fine so long as it does not disturb others.

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Jonathan Sacks foto
Jonathan Sacks3
britský rabín 1948

Podobné citáty

Vladimír Helfert foto

„… každému hranému dílu vdechl opravdu janáčkovský tón a život..“

—  Vladimír Helfert český dirigent a vysokoškolský pedagog 1886 - 1945

o Josefu Páleníčkovi
Zdroj: [Pokora, Miloš, Portréty velkých klavíristů 20. století IV, Hudební rozhledy, 2014, 5, 49]

Lou Fanánek Hagen foto
Francis Picabia foto
Neil Gaiman foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Marcus Aurelius foto
Charles Bukowski foto
Alfred Rosenberg foto
Božena Němcová foto
Jan Erazim Vocel foto

„Jazyk jest nejpevnější, nejsvětější páska, poutající ke drahé vlasti srdce veškerého obyvatelstva.“

—  Jan Erazim Vocel český archeolog, básník a historik umění 1803 - 1871

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 24, česky]

Ian McDermott foto
Andrew S. Tanenbaum foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“