„Já pevně věřím, že nejlepším okamžikem každého člověka - jeho největším naplněním vším, co je mu drahé - je ten okamžik, kdy nechal konat své srdce dobrou věc a leží vyčerpán na bitevním poli – vítězně.“

Originál

I firmly believe that any man’s finest hours – his greatest fulfillment of all that he holds dear – is that moment when he has worked his heart out in good cause and lies exhausted on the field of battle – victorious.

Poslední aktualizace 7. března 2019. Historie
Vince Lombardi foto
Vince Lombardi27
hráč amerického fotbalu, trenér a výkonný 1913 - 1970

Podobné citáty

Bruce Lee foto
Philip Stanhope Chesterfield foto
Winston Churchill foto
Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy foto
Sarah Dessen foto
Edgar Allan Poe foto

„Jan III. Sobieski byl velký vůdce. Miloval armádu, na bitevním poli se vyznačoval neslýchaným reflexem, ale v politice mu chyběl talent.“

—  Teresa Chynczewska-Hennel polská historička 1952

Originál: (pl) Jan III Sobieski był wodzem wielkim. Kochał wojsko, na polu bitewnym odznaczał się niesłychanym refleksem, ale w polityce brakowało mu talentu.
Zdroj: [Który król polski ma najwięcej pomników? Jan III Sobieski, polskieradio.pl, 2014-05-21, 2014-05-23, http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/848419,Ktory-krol-polski-ma-najwiecej-pomnikow-Jan-III-Sobieski]

Paulo Coelho foto
Warren Buffet foto
Michael Jackson foto
Mihaly Csikszentmihalyi foto
Eckhart Tolle foto
Friedrich Nietzsche foto
Jonathan Edwards foto

„Není nic [jiného], co v každý jeden okamžik drží porušeného člověka mimo peklo, než pouhé Boží zalíbení [v něm].“

—  Jonathan Edwards, kniha Hříšníci v rukou rozhněvaného Boha

Originál: (en) There is nothing that keeps wicked Men at any one Moment, out of Hell, but the meer Pleasure of GOD.
Zdroj: Jonathan Edwards, Hříšníci v rukou rozhněvaného Boha (český překlad kázání) http://www.novyzivot.cz/?lang=cs&action=z-krestanske-tradice&id=590

Meryl Streep foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“