„Nepoužívejte telefon. Lidé nejsou připraveni vám odpovědět. Použijte poezii.“

Originál

Don't use the phone. People are never ready to answer it. Use poetry.

Poslední aktualizace 6. března 2021. Historie
Jack Kerouac foto
Jack Kerouac45
americký spisovatel 1922 - 1969

Podobné citáty

Pablo Neruda foto

„Když se mě zeptáte, co je moje poezie, musím vám odpovědět, že nevím. Pokud se však zeptáte mé poezie, kdo jsem, řekne vám to.“

—  Pablo Neruda chilský básník 1904 - 1973

Zdroj: [Neruda, Pablo, Ján Stacho, Nelida Noskovičová, 20 básní o láske a jedna pieseň zúfalstva, 1971, Bratislava, Slovenský spisovateľ, 1, slovensky]

Ralph Waldo Emerson foto

„Lidé vidí jen to, co jsou připraveni vidět.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básník 1803 - 1882

Václav Havel foto

„Mír neohrožují zbraně jako takové, ale lidé, kteří je konstruují, instalují a jsou ochotni je použít.“

—  Václav Havel disident, dramatik, esejista a prezident České republiky 1936 - 2011

Chybí zdroj

Alfred Rosenberg foto

„Životné jsou jen mýty a formy, pro které jsou lidé připraveni umírat.“

—  Alfred Rosenberg 1893 - 1946

Zdroj: Der Mythus des 20. Jahrhunderts, Munchen 1941

John Irving foto
Maria Montessori foto
Søren Kierkegaard foto
Dalajláma foto
Sókratés foto
Rupi Kaur foto

„Lidé nejsou zvyklí na poezii, která je tak snadná a jednoduchá.“

—  Rupi Kaur indicko-kanadská básnířka, spisovatelka, ilustrátorka a umělkyně 1992

„V otevřené společnosti by měli být lidé připraveni diskutovat o věcech, které jsou v rozporu s jejich vlastním přesvědčením, event. světonázorem.“

—  Petr Bakalář český publicista 1970

Zdroj: BAKALÁŘ, Petr. Tabu v sociálních vědách. Praha : Votobia, 2003. 343 s. (Kontroverzně) ISBN 80-7220-135-2. str. 9

Květoslav Minařík foto

„Lidé si musí být vědomi svého nedostatku vhodných znalostí a musí být připraveni prozkoumávat svou ignoranci správnými otázkami s pomocí jiných lidí v podobné situaci.“

—  Reginald Revans britský skokan a akademik 1907 - 2003

People had to be aware of their lack of relevant knowledge and be prepared to explore the area of their ignorance with suitable questions and help from other people in similar positions.
o Action Learningu

Milan Slavětínský foto

„Nejpohostinější lidé jsou na zubním středisku. Vždy mají pro vás připraveno křeslo, téměř vždy vám dají něco na zub a přesto si na ně každý ještě otevře ústa.“

—  Milan Slavětínský český politik a stomatolog 1930 - 2001

Zdroj: Převzato z Ševčíková, Hana: Slovník myšlenek. Olomouc 2003. S. 450.

Související témata