„Prosíme, žádáme vás, modlíme se, vyhoďte televizor a na jeho místo si přidělejte krásnou polici na knihy.“

—  Roald Dahl

Originál

So please, oh please, we beg, we pray, go throw your TV set away, and in its place you can install, a lovely bookshelf on the wall.

Varianta: So please, oh please, we beg, we pray,
Go throw your TV set away,
And in its place you can install
A lovely bookshelf on the wall.
Then fill the shelves with lots of books.
Zdroj: Charlie and the Chocolate Factory

Upravil Martin Svoboda. Poslední aktualizace 29. ledna 2021. Historie
Roald Dahl foto
Roald Dahl7
britský romanopisec, povídkář, básník, stíhací pilot a scen… 1916 - 1990

Podobné citáty

Henry Rollins foto
Hazrat Inayat Khan foto
Jan Sobotka foto
Stéphane Mallarmé foto
Josef Florian foto

„Místem, kam si chodíme pro vědomosti, jsou knihy samy. Pravou univerzitou dneška je sbírka knih.“

—  Josef Florian český nakladatel a překladatel 1873 - 1941

Zdroj: Josef Florian na phil.muni.cz http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/floria.html

Jean Cocteau foto

„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky.“

—  Jean Cocteau francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský manažer a filmař 1889 - 1963

Přisuzované
Zdroj: [Kotrmanová, Milada, 2003, Perly ducha, Ostrava: Knižní expres, 98, 80-86132-91-9]

Stéphane Mallarmé foto
Petr Horký foto
Zdeněk Hanka foto
Terry Pratchett foto
Aleš Palán foto

„Dodnes mám s prvními stránkami knih největší potíže, většinou jsou tak pitomé, že nejdou ani opravit. Tak je vyhodím a na závěr napíšu znovu.“

—  Aleš Palán český novinář, publicista a spisovatel 1965

Zdroj: [Nagy, Petr, Palán, Aleš, iliteratura, 2020-04-05, e, 2020-04-12, http://www.iliteratura.cz/Clanek/42831/palan-ales]

Camille Pissarro foto
Gustave Flaubert foto
Valeriu Butulescu foto
Jiří Orten foto
Chalíl Džibrán foto
Charles Spurgeon foto

„Slyšeli jste mnoho arminiánských kázání, odvážím se říci; ale nikdy jste neslyšeli arminiánskou modlitbu – neboť svatí na modlitbách ukazují, že jsou jednoho slova, a skutku, a mysle. Arminián se na svých kolenou bude modlit stejně naléhavě jako kalvinista. Nemůže se modlit o svobodné vůli; pro ni zde není místo.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) You have heard a great many Arminian sermons, I dare say; but you never heard an Arminian prayer - for the saints in prayer appear as one in word, and deed and mind. An Arminian on his knees would pray desperately like a Calvinist. He cannot pray about free-will: there is no room for it.
Zdroj: [Spurgeon, Charles, Free Will—A Slave: A Sermon (No. 52), delivered on Sabbath Morning, December 2, 1855, http://www.romans45.org/spurgeon/sermons/0052.htm, 11.2.2016, The Spurgeon Archive, angličtina]

Související témata