„Takt je dar nedávat druhým najevo, že vypadají tak, jak vypadají.“

Poslední aktualizace 2. října 2019. Historie
Témata
takt, dar

Podobné citáty

Victor De Kowa foto
Laokoon foto

„Nevěřím Řekům i když dary dávají.“

—  Laokoon postava v řecké a římské mytologii

Crispus Caius Sallustius foto

„Ctnost nezůstavují, aniž mohou; ta jediná ani darem se nedává ani nepřijímá.“

—  Crispus Caius Sallustius římský historik, politik -86 - -34 př. n. l.

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 26, česky]

Francis Bacon foto
Victor De Kowa foto
Kari Hotakainen foto
Karl Gutzkow foto

„Takt je rozum srdce.“

—  Karl Gutzkow německý spisovatel 1811 - 1878

Léon Harmel foto

„Sociální otázka je otázkou taktu.“

—  Léon Harmel francouzský průmyslník 1829 - 1915

Originál: (en) The social question is a question of tact.
Zdroj: [Sterck, Leo C., 2005, For All to Live by, Kessinger Publishing, 100, angličtina]

Barack Obama foto
Bruno Ferrero foto

„Už v prvních letech tvorby měl vyhraněný svůj rukopis, což je u skladatele velmi vzácná věc - když zazní pár taktů, hned víme, že to je jistě Bach a toto je Chopin, také po několika taktech víme, že to mohl napsat pouze Suchoň.
o Eugenu Suchoňochovi“

—  Ferdinand Klinda slovenský varhaník a hudební pedagog 1929

Originál: (sk) Už v prvých rokoch tvorby mal vyhranený svoj rukopis, čo je u skladateľa veľmi vzácna vec – keď zaznie pár taktov, hneď vieme, že to je iste Bach a toto je Chopin, takisto po niekoľkých taktoch vieme, že to mohol napísať iba Suchoň.
Zdroj: [Kvasnička, Matúš, Eugen Suchoň chýba už 20 rokov, kultura.pravda.sk, 2013-08-05, 2014-05-31, http://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/288921-eugen-suchon-chyba-uz-20-rokov/]

Hana Andronikova foto
Roy Littlesun foto
Carl Spitteler foto

„Učitel bez methody je skladatel bez generálního bassu, virtuos bez taktu.“

—  Johann Karl Thilo německý teolog 1794 - 1853

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 212, česky]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“