„Nie vždy sa vyplatí byť úprimný. Niekedy musíš zahrať divadielko.“

Poslední aktualizace 28. ledna 2020. Historie

Podobné citáty

John Lennon foto
Gustáv Husák foto

„História bude raz hovoriť veľmi jasne a adresne. Fyzické i duševné sily človeka majú svoje hranice. Sem-tam sa podarí výnimočne túto hranicu prekročiť. Aj to iba vtedy, keď do slova a do písmena odhodláš sa "radšej nebyť, ako byť otrokom" lží a podvodu."“

—  Gustáv Husák československý kandidát na prezidenta, prezident Slovenska a politik slovenské národnosti 1913 - 1991

Zdroj: Viliam Plevza: Vzostupy a pády : Gustáv Husák prehovoril. Bratislava, Tatrapress, 1991

Gustáv Husák foto

„Február netreba ani glorifikovať, ale ani zatracovať. Vstúpil do dejín ako historický medzník. Musí sa hodnotiť vedecky pravdivo, čo si vyžaduje vysvetliť všetky faktory, ktoré určovali jeho priebeh a výsledky. Len takýto postup môže byť zdrojom poučenia aj pre súčasnosť. … V Česko-Slovensku sa oveľa výraznejšie než vo väčšine krajín Európy zakorenila socialistická idea. Príťažlivé boli predstavy o socializácii veľkého priemyslu, baní, peňažníctva, o nevyhnutnosti rozsiahlej pozemkovej reformy a ďalších ekonomických, sociálnych a kultúrnych premien, o zásadnom riešení postavenia slovenského národa a česko-slovenských vzťahov. Za ich uskutočňovanie nebojovali len komunisti, ale aj sociálni demokrati a ďalšie strany, odborári, odbojári, mládež. Podporovali ich aj prezident republiky Beneš. Pravda, verilo sa, že sa tieto premeny nedotknú majetkových práv poľnohospodárov, živnostníkov, remeselníkov, drobných podnikateľov. … Február bol vyvrcholením zápasu za riešenie otázky moci, a tým aj ďalšieho vývoja republiky. V tomto mocenskom stretnutí doznievali predstavy o špecifickej ceste Česko-Slovenska k socializmu, ktorú podporovala nesporne väčšina Čechov a Slovákov. Žiaľ, ďalší vývoj sa uberal iným smerom, i v rozpore s predfebruárovými predstavami komunistov. Praktický realizácia socialistických ideí sa zdeformovala. Ale to už nie sú dejiny febuára 1948, ale dejiny popierania jeho najvlastnejšieho zmyslu, ako sa presvedčil i sám, na vlastnej koži na jar 1950 a najmä po uväznení.“

—  Gustáv Husák československý kandidát na prezidenta, prezident Slovenska a politik slovenské národnosti 1913 - 1991

Zdroj: Viliam Plevza: Vzostupy a pády : Gustáv Husák prehovoril. Bratislava, Tatrapress, 1991, s.61

Jaime Sin foto

„Vy a já jsme spolu nebezpečně přežili 5 prezidentů. Upřímně řečeno, byl jsem vždy politikům odporující arcibiskup.“

—  Jaime Sin filipínský kardinál a manilský arcibiskup 1928 - 2005

Filipíncům při svém odstoupení v roce 2003
Zdroj: [Cardinal Jaime Sin, a Champion of the Poor in the Philippines, Is Dead at 76, nytimes, 2005-06-21, 2010-11-23, http://www.nytimes.com/2005/06/21/obituaries/21sin.html?scp=14&sq=cardinal+dead&st=nyt]

Marcus Aurelius foto
Anton Pavlovič Čechov foto
Stanislav Gross foto

„Myslím to upřímně!“

—  Stanislav Gross český politik, předseda vlády, ministr vnitra, poslanec a místopředseda PSP ČR, poslanec České národní rady 1969 - 2015

volební heslo předsedy vlády ČSSD několik měsíců před korupční aférou

Phaedrus foto

„Spojenectví s mocnými není nikdy upřímné.“

—  Phaedrus latinský bajkař a pravděpodobně trácký otrok -20

Varianta: Spojenectví s mocným není nikdy ušetřeno závisti.

Anatole France foto
Sergej Sergejevič Prokofjev foto

Související témata