„Slova mají mnoho významů a dají se různě interpretovat. V tom je jejich kouzlo, ale zároveň i prokletí.“

Lech Przeczek foto
Lech Przeczek94
český básník a spisovatel 1961
Reklama

Podobné citáty

Ally Condie foto
Fudžiwara no Kintó foto

„Jazyk poezie je čarovný a sdělí více významů, než mají slova sama.“

—  Fudžiwara no Kintó japonský básník 966 - 1041
Source: [Boháčková, Libuše, 1987, Vějíř a meč, Panorama, 1., 138]

Reklama
Gabriel Laub foto
John Owen foto

„Kameny mají duši a jsou různě cítit.“

—  Miroslav Žamboch český spisovatel 1972
Koniáš - Vlk samotář

Alexej Nikolajevič Arbuzov foto
Karel Čapek foto
George Whitefield foto

„Jako Bůh nemůže národu nebo lidu seslat větší požehnání než jim dát věrné, upřímné a spravedlivé kazatele, tak největší prokletí, které Bůh vůbec může seslat na lidi v tomto světě, je vydat je na pospas slepým, neznovuzrozeným, tělesným, vlažným a necvičeným vůdcům.“

—  George Whitefield anglický ministr a kazatel 1714 - 1770
O kázání a kazatelích, (en) As God can send a nation or people no greater blessing than to give them faithful, sincere and upright ministers, so the greatest curse that God can possibly send upon a people in this world is to give them over to blind, unregenerate, carnal, lukewarm and unskilled guides. Source: Memoirs of Rev. George Whitefield, revised and corrected with large additions and improvements, to which is appended an extensive collection of his sermons and other writings. S. 454.

 Avicenna foto

„Zákony mají být přizpůsobeny mravům a zvykům různých národů.“

—  Avicenna středověký perský učenec, lékař a filozof 980 - 1037

George Raymond Richard Martin foto

„Nic, co někdo řekne před slovem "ale", nemá význam.“

—  George Raymond Richard Martin americký spisovatel, scenárista a televizní producent 1948

Lucius Apuleius foto
Jan Sobotka foto
 Dalajláma foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“