„Zjistil jsem, že mnoho lidí používá aroganci, aby se pokusilo skrýt svou vlastní ignoranci.“

Originál

I have found that many people use arrogance to try to hide their own ignorance.

Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money-That the Poor and the Middle Class Do Not!

Upravil KarolinaS. Poslední aktualizace 24. prosince 2020. Historie
Robert T. Kiyosaki foto
Robert T. Kiyosaki18
americký investor 1947

Podobné citáty

Albert Einstein foto

„Spiro Agnew používal výsadu svého vysokého úřadu pro své vlastní účely. Porušil jeho důvěryhodnost.“

—  Diana Gribbonová Motzová americká federální soudkyně 1943

Originál: (en) Spiro Agnew used the privilege of his high office for his own purposes. He violated his trust.
Zdroj: [Spiro T. Agnew, Point Man for Nixon Who Resigned Vice Presidency, Dies at 77, nytimes.com, 1996-09-19, 2015-11-02, http://www.nytimes.com/1996/09/19/us/spiro-t-agnew-point-man-for-nixon-who-resigned-vice-presidency-dies-at-77.html?pagewanted=all]

Hermann Hesse foto
Margaret Thatcher foto
Ivan Diviš foto
Oscar Wilde foto
John Lennon foto
Thurston Moore foto
Immanuel Kant foto
Tommy Robinson foto
Alexis De Tocqueville foto

„Despotismus, ze své vlastní povahy velmi podezíravý, považuje izolaci lidí za nejlepší záruku svého vlastního trvání… Despota snadno promine svým poddaným, že ho nemají rádi – ovšem za předpokladu, že ani poddaní navzájem se nebudou mít rádi.“

—  Alexis De Tocqueville francouzský politický myslitel a historik 1805 - 1859

Zdroj: [Henrie, Mark, Alexis de Tocqueville a úskalí demokracie, http://www.obcinst.cz/alexis-de-tocqueville-a-uskali-demokracie/, 1995-12-1, 2014-12-23, Občanský institut, Praha]

Sókratés foto
Xenofón foto
Gerald Durrell foto
Pavel Vrba foto
Julian Tuwim foto
Manfred Scheuer foto
Mark Twain foto

Související témata