„Nejsem silný fyzicky, ale psychicky.“

Podobné citáty

Edward Furlong foto

„První rok odvykání od drog je to nejtěžší, co jsem kdy musel udělat. Jak po fyzické, tak po psychické stránce.“

—  Edward Furlong americký herec 1977

Zdroj: [Šálek, Vratislav, Mladý rebel Edward Furlong, kultura21.cz, 2009-07-27, 2011-02-26, http://www.kultura21.cz/content/view/1110/119/]

Christian Louboutin foto
John Ruskin foto
Xenofón foto
Michael Jackson foto
Jasmuheen foto
Damien Echols foto
Hatake Kakashi foto

„Pokud budu pořád psychicky v pořádku, až skončí jejich tréning, bude to zázrak!“

—  Hatake Kakashi fiktivní postava

If I'm still sane by the time I finish their training it'll be a miracle!

Jiří Suchý foto

„Mládí je fyzické, ale i duševní. To fyzické nás s přibývajícími lety opouští, zatímco to duševní taky.“

—  Jiří Suchý český básník, divadelní ředitel, dramatici, filmový režisér, herec, hudební skladatel, humorista, komik, spisovatel, vý… 1931

Wilhelm Reich foto
Erich Fromm foto

„Oblast životních zájmů člověka je však daleko širší než oblast životních zájmů zvířat. Člověk musí přežít nejen fyzicky, ale také psychicky. Musí si udržet určitou psychickou rovnováhu, chce-li si zachovat schopnost vykonávat své činnosti správně. Pro člověka má všechno, co je nezbytné k udržení jeho psychické rovnováhy, stejně základní význam jako to, co slouží jeho fyzické rovnováze. Člověk má životní zájem na tom, aby si zachoval svůj základní orientační rámec. Na tom závisí jeho schopnost jednat a koneckonců jeho pocit identity. Když ho jiní lidé ohrožují idejemi, které zpochybňují jeho orientační rámec, zareaguje na ně jako na vážné ohrožení. Tuto reakci si může různě racionalizovat. Řekne třeba, že nové myšlenky jsou od základu "nemorální", "necivilizované", "bláznivé" nebo cokoli jiného, co ho napadne, aby vyjádřil svůj odpor - ve skutečnosti jeho nepřátelské pocity vznikají z toho, že se cítí ohrožený. Člověk nepotřebuje jen orientační rámec, ale také objekty uctívání, které jsou životně důležité pro jeho emocionální rovnováhu. Ať jde o jakékoli hodnoty, ideály, předky, otce, matku, půdu, vlast, třídu, náboženství a stovky jiných jevů, pociťuje je jako "svaté". Dokonce i zvyky se mohou stát posvátnými, protože symbolizují stávající hodnoty. Jedinec nebo skupina lidí pak reaguje na útok proti tomu, co je "svaté", se stejnou zuřivostí a agresivitou, jako by šlo o ohrožení života.“

—  Erich Fromm německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 - 1980

The Anatomy of Human Destructiveness

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x