„Jednání předchází teorii, místo aby z ní vycházelo. Kdykoli je to možné, užije se k ospravedlnění činu převládající teorie. A převládající teorií se stala právě ta, která původně nejlépe omlouvala druh činu, jejž lidé konali spontánně. Kdykoli nemůže být teorie skutečně užito, pokračuje činnost bez její podpory. A konečně: je to teorie, co se mění, aby ladila s činem; nikoliv čin, aby ladil s teorií k teorii.“

Zdroj: Obžaloba člověka

Upravil Adina. Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie

Podobné citáty

Citát „Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“
Jan Amos Komenský foto

„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

Stanislav Kostka Neumann foto

„Jen metodou ruského komunismu na podkladě marxistickém možno socialismu přejíti od teorie k činům.“

—  Stanislav Kostka Neumann český anarchista, básník, esperantista, literární kritik, novinář, politický spisovatel, překladatel, spisovatel a výtv… 1875 - 1947

1921

Stanislav Kostka Neumann foto

„Jen metodou ruského komunismu na podkladě marxistickém možno socialismu přejíti od teorie k činům.“

—  Stanislav Kostka Neumann český anarchista, básník, esperantista, literární kritik, novinář, politický spisovatel, překladatel, spisovatel a výtv… 1875 - 1947

Zdroj: [Neuman, Stanislav Kostka, Stati a projevy. V. 1918-1921, http://ucl.cas.cz/edicee/soubory-del/spisy-satnislava-k-neumanna/226-stati-a-projevy-v, Odeon, 1971, Praha, 1, 669, „Nekrolog" z roku 1921, článek, 454, cnb000431795]

Citát „Moc teorie? Teorie moci? Někdo má moc, někdo zas teorie.“
Gabriel Laub foto
Gabriel Laub foto
Karl Raimund Popper foto
Pavel Josef Šafařík foto

„Teorie krásného umění se mění každou chvíli, ale zákony pravdy a krásy jsou nekonečné.“

—  Pavel Josef Šafařík česky píšící spisovatel, slavista, literární historik, etnograf a jazykovědec slovenského původu 1795 - 1861

Norbert Wiener foto
Antoine de Rivarol foto
Arthur Conan Doyle foto
Gabriel Laub foto

„Teorie vznikají z praktických důvodů.“

—  Gabriel Laub český esejista a novinář 1928 - 1998

Kurt Lewin foto

„Není nic praktičtějšího než dobrá teorie.“

—  Kurt Lewin německo-americký psycholog 1890 - 1947

Originál: (en) There is nothing as practical as a good theory.
Zdroj: [David, Povolný, Nový děkan FI: Vzdělávání musí mít význam pro praxi, online.muni.cz, 1801-0814, 2015-10-04, 2015-10-06, http://www.online.muni.cz/udalosti/6612-novy-dekan-fi-vzdelavani-musi-mit-vyznam-pro-praxi]

Mark Twain foto

„Vědcovy předsudky se nazývají "teorie".“

—  Mark Twain americký spisovatel 1835 - 1910

Magnus Nyrén foto

„Nelze popřít, že podstatnou část nebulární teorie jako první vyslovil Swedenborg… Je třeba ocenit, že své teorii dal tu nejsprávnější podobu.“

—  Magnus Nyrén švédský astronom 1837 - 1921

Zdroj: [Horn, Roland M., 2011, Magické osobnosti minulých staletí, Dialog, 76, 978-80-7424-031-7]

Laura Bushová foto
John Wilmot foto
Douglas Adams foto
William Shakespeare foto

Související témata