„Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to zapomínáš.“

— William Shakespeare

Témata
moudré, ženy
William Shakespeare foto
William Shakespeare213
anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Podobné citáty

Další