„Kritik žije jako farář - z narozenin, svateb a pohřbů spisovatelů.“

Poslední aktualizace 28. srpna 2020. Historie

Podobné citáty

Karol Irzykowski foto
Jan Neruda foto
Edward Albee foto

„Pokud by Attila žil dnes, byl by divadelní kritik.“

—  Edward Albee americký dramatik 1928 - 2016

[(en) If Attila the Hun were alive today, he'd be a drama critic.]
Zdroj: [Theater week, Svazek 2,Vydání 21–29, That New Magazine, Inc., 1989, 72, anglicky]

Jean Paul Sartre foto

„Kritika může být nepohodlná, ale nikdo neříká, že člověk je tu proto, aby žil v pohodlí.“

—  Jean Paul Sartre francouzský existenciální filosof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisů a literární kri… 1905 - 1980

Chybí zdroj

Gabriel Laub foto
Jonas Jonasson foto

„Vůbec nejhorší jsou faráři, kteří nepijou kořalku.“

—  Jonas Jonasson švédský spisovatel, novinář, mediální konzultant a televizní producent 1961

Markus Zusak foto

„Španělé jsou odsouzeni navždy kráčet za faráři, ať už se svící, nebo s klackem.“

—  Agustín de Foxá 1906 - 1959

Zdroj: [Chalupa, Jiří, 2016, Dějiny Španělska, Nakladatelství Lidové noviny, 461, 978-80-7422-525-3]

Sakutaró Hagiwara foto
Alfred Xuereb foto

„František je farář světa, pro kterého má poslání hlásat Ježíšovo Evangelium zásadní význam. Odtud jeho přístup k lidem, zejména k těm, kteří jsou církvi vzdálení.“

—  Alfred Xuereb katolický kněz 1958

Zdroj: [Papežův sekretář: stal se farářem světa vybízejícím vzdálené k návratu, radiovaticana.cz, 2014-03-11, 2014-03-12, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19751]

Carl Icahn foto
Jean Paul foto
Valeriu Butulescu foto
Fedor Gál foto

„Tiso byl prezident a nesl obrovskou zodpovědnost! Byl to farář a nesl zodpovědnost i před Bohem a svojí církví! Selhal v obou těchto rovinách. Jako farář, katolík, i jako prezident. Měl se radši nechat popravit nacisty, než aby obětoval desítky tisíc životů a jistou smrt. Protože pokud o tom všem někdo věděl, byl to právě on!“

—  Fedor Gál československý politik slovenské národnosti 1945

Originál: (sk) Tiso bol prezident a niesol obrovskú zodpovednosť! Bol to farár a niesol zodpovednosť aj pred Bohom a svojou cirkvou! Zlyhal v oboch týchto rovinách. Ako farár, katolík, aj ako prezident. Mal sa radšej nechať popraviť nacistami, ako by obetoval desiatky tisíc životov a istú smrť. Pretože ak o tom všetkom niekto vedel, bol to práve on!
Zdroj: [Fedor Gál: Tiso sa mal radšej nechať popraviť nacistami, sme.sk, 2007-06-01, 2012-12-18, http://www.sme.sk/c/3320116/fedor-gal-tiso-sa-mal-radsej-nechat-popravit-nacistami.html]

Benjamin Franklin foto

„Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat 1706 - 1790

Jana Sieberová foto

„Žádný pacient není stejný. Někoho spirituální rovina dlouho nezajímá, ale pár dní před smrtí třeba řekne: A on by pan farář přišel i ke mně?“

—  Jana Sieberová česká zdravotní sestra, aktivistka hospicového hnutí a spisovatelka 1965

Pak může dojít k celoživotní zpovědi, k přijetí svátostí.

Související témata